Perunarutto, lehtipolte sekä varsikuolio | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Potato_2017_Tab 2_FI

Perunarutto

Perunarutto

Perunarutto iskee paitsi perunan lehtiin ja varsiin mutta myös mukuloihin. Tuhotessaan perunan lehdistöä se alentaa satoa ja varastossa se aiheuttaa varastointitappioita.

Ruttoitiöt leviävät tehokkaasti kasvuston sisällä ja kasvustosta toiseen sekä myös maassa. Rutto talvehtii lepoitiöinä maassa sekä yhä yleisemmin myös ns. piilevänä saastuntana siemenmukulan pinnalla. Sopivissa oloissa itiöt heräävät alkukesällä ja rihmaston kasvu alkaa. Sienirihmasto tuottaa itiöitä ja saastunta lähtee liikkeelle kasvustossa. 

Loppukesällä muodostuu lepoitiöitä, jotka säilyvät maassa odottamassa seuraavaa kasvukautta. Ns. latentti infektio syntyy, kun noston yhteydessä ilmassa leijuvia ruttoitiöitä joutuu perunan siemenmukuloiden pinnalle. Hyvän ja nopean kuivatuksen vuoksi ne eivät saastuta perunaa sen varastoinnin aikana, vaan vasta seuraavana vuonna jouduttuaan siemenmukulan mukana kosteaan maahan.

Lehtipolte

Lehtipoltetta suosii vaihteleva säätyyppi: vuorotellen märkää ja kuivaa sekä lämpimät jaksot. Lehtipolte tuhoaa perunan yhteyttävää pinta-alaa, mikä alentaa satoa.

Saastuntariski on suurin pellolla, jossa on aiemmin ollut voimakas saastunta. Stressitekijät, kuten kuivuus, hyönteisvioitus ja ravinteiden puute lisää riskiä. Oireet ilmaantuvat yleensä vasta heinäkuun lopulla, mutta saastunta on tapahtunut jo useita viikkoja aikaisemmin heinäkuun alussa. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä alimpiin lehtiin.

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa kasvijätteissä, joista itiöt lähtevät liikkeelle ja saastuttavat alimpia lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa perunan lehteen iskenyt sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa.

Lehtipolte

Suomessa erityisesti tärkkelysperuna on kärsinyt lehtipoltteesta jo joitakin vuosia, ja tauti johtaa merkittäviin sadonmenetyksiin, jollei sitä torjuta. Meillä tehokas lehtipoltteen torjunta on tärkeä osa perunan kasvinsuojelua ja siinä Revus Topilla on tärkeä osa.
Tautitorjunnassa resistenssi-riski on aina otettava huomioon. Siksi suosittelemme, että Revus Top -ainetta käytetään noin puolet kaikista lehtipoltteen torjuntaan tehdyistä käsittelyistä.

Kimmo Pusa, Finnamyl Oy

 

Kimmo Pusa

Varsikuolio

Varsikuolio

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa kasvijätteissä, joista itiöt lähtevät liikkeelle ja saastuttavat alimpia lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa perunan lehteen iskenyt sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa.