You are here

Potato_Tab3

Perunarutto

Perunarutto

Perunarutto iskee paitsi perunan lehtiin ja varsiin mutta myös mukuloihin. Tuhotessaan perunan lehdistöä se alentaa satoa ja varastossa se aiheuttaa varastointitappioita.

Ruttoitiöt leviävät tehokkaasti kasvuston sisällä ja kasvustosta toiseen sekä myös maassa. Rutto talvehtii lepoitiöinä maassa sekä yhä yleisemmin myös ns. piilevänä saastuntana siemenmukulan pinnalla. Sopivissa oloissa itiöt heräävät alkukesällä ja rihmaston kasvu alkaa. Sienirihmasto tuottaa itiöitä ja saastunta lähtee liikkeelle kasvustossa.

Loppukesällä muodostuu lepoitiöitä, jotka säilyvät maassa odottamassa seuraavaa kasvukautta. Ns. latentti infektio syntyy, kun noston yhteydessä ilmassa leijuvia ruttoitiöitä joutuu perunan siemenmukuloiden pinnalle. Hyvän ja nopean kuivatuksen vuoksi ne eivät saastuta perunaa sen varastoinnin aikana, vaan vasta seuraavana vuonna jouduttuaan siemenmukulan mukana kosteaan maahan.

Lehtipolte

Vaihteleva säätyyppi suosii lehtipoltetta: vuorotellen märkää ja kuivaa sekä lämpimät jaksot. Lehtipolte tuhoaa perunan yhteyttävää pinta-alaa, mikä alentaa satoa.

Saastuntariski on suurin pellolla, jossa on aiemmin ollut voimakas saastunta. Stressitekijät, kuten kuivuus, hyönteisvioitus ja ravinteiden puute lisää riskiä. Oireet ilmaantuvat yleensä vasta heinäkuun lopulla, mutta saastunta on tapahtunut jo useita viikkoja aikaisemmin heinäkuun alussa. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä alimpiin lehtiin.

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa kasvijätteissä, joista itiöt lähtevät liikkeelle ja saastuttavat alimpia lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa perunan lehteen iskenyt sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa. Uusimpien tutkimustulosten mukaan itiöt voivat levitä lehtiin jo aikaisessa vaiheessa, mutta tauti iskee kasviin, kun se stressaantuu ja lehtien puolustuskyky heikkenee.

Lehtipolte

Suomessa erityisesti tärkkelysperuna on kärsinyt lehtipoltteesta jo joitakin vuosia, ja tauti johtaa merkittäviin sadonmenetyksiin, jollei sitä torjuta. Meillä tehokas lehtipoltteen torjunta on tärkeä osa perunan kasvinsuojelua ja siinä Revus Topilla on tärkeä osa.
Tautitorjunnassa resistenssi-riski on aina otettava huomioon. Siksi suosittelemme, että Revus Top -ainetta käytetään noin puolet kaikista lehtipoltteen torjuntaan tehdyistä käsittelyistä.

Kimmo Pusa, Finnamyl Oy

 

Kimmo Pusa

Varsikuolio

Varsikuolio

Varsikuolio on yleinen luonnossa esiintyvä kasvitauti ja se iskee moniin viljely- ja rikkakasveihin. Perunan varressa sieni muodostaa samanlaisia pahkoja kuin öljykasveissa, joilla se aiheuttaa pahkahometta. Varsi katkeaa ja menetetty varsi on pois sadontuotannosta. Varsikuolio iskee varren haavaumiin, joita syntyy esim. hankauksen myötä vanheneviin varsiin perunan ollessa lähellä kukintaa.

Revus Top - Vain vihreät lehdet tuottavat satoa

Ruiskutukset lehtipoltetta vastaan on aloitettava ajoissa. Lehtipolte lähtee liikkeelle kasvuston alimmilta lehdiltä ja suojan pitää olla siellä ajoissa. Kun ensimmäiset tautilaikut tulevat näkyviin, on saastunta tapahtunut jo 2-3 viikkoa aikaisemmin.

Revus Top on tärkeä osa kestävää lehtipoltteen torjuntataktiikkaa, sillä siinä on triatsoleihin kuuluvaa difenokonatsoli-tehoainetta, joka on vaikutustapansa vuoksi tärkeä osa resistenssin hallintaa. Ruotsissa lehtipolte on jo kehittänyt kestävyyttä strobiluriini- ja SDHI-tehoaineryhmiä vastaan, joten ruiskutusohjelman pitäminen monipuolisena on tärkeää.

Revus Topin toinen tehoaine, mandipropamidi, on sama kuin Revus-valmisteessa ja se torjuu samalla kertaa perunaruton. Revus Top tehoaa myös varsikuolioon, jonka paras torjunta-aika on juuri ennen kukintaa. Revus Topin käyttömäärä kannattaa pitää ohjeiden mukaisena, koska sillä tavalla kasvustoon saa riittävän määrän tehoainetta ja sitä myöten parhaan ja pitkän tehon.

Tehoalue: lehtipolte, perunarutto, varsikuolio, harmaahome (sekä Cercospora-lehtilaikku)

Tehoaine: mandipropamidi 250 g/l, difenokonatsoli 250 g/l Käyttömäärä: 0,6 l/ha, ruiskutusväli 7-10 vrk

Korkeintaan kaksi käsittelyä kasvukaudessa ja korkeintaan puolet kaikista käsittelyistä saa sisältää Revusta, Revus Top mukaan lukien

  • Ruton torjunnassa toimii samoin kuin Revus
  • Suojaa lehden sen molemmilta puolilta myös lehtipoltetta vastaan (translaminaarinen toimintatapa)
  • Varteen osuva aine torjuu varsikuolion
  • Sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä
  • Varoaika 3 vrk

Revus - ja Revus Top -valmisteiden keskeiset ominaisuudet perunaruton torjunnassa

TUOTETEHO LEHTIRUTTOONTEHO UUTEN KASVUUNTEHO VARSI- RUTTOON TEHO ENNALTA-EHKÄISEVÄSTITEHO PARANTA-VASTIESTÄÄ ITIÖIDEN MUODOSTUMISTA SATEENKESTOLIIKKUVUUS KASVISSA
REVUS (mandipropamidi)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Suojaa lehtien ylä- ja alapinnat
REVUS TOP (mandipropamidi/
difenokonatsoli)
4,0●●●●●●*●●●Suojaa lehtien ylä- ja alapinnat, kosketus
Ranman Top13,8●●●●00●●Kosketus
Shirlan22,90●●●00●●Kosketus
mankotsebivalmisteet2,0 ●●00Kosketus

1) Nordisk Alkali A/S:n rekisteröity tavaramerkki 
2) Syngenta A/S:n rekisteröity tavaramerkki

* Yksittäisissä kokeissa indikoitu 1,5

Euroblight-työryhmän katsaus tehoon, vaikutusmekanismiin, sateenkestoon ja liikkuvuuteen kasvissa. Kattava yleiskatsaus on osoitteessa http://euroblight.net (päivitetty 5.2.2019).

Infektion arviointi: 0 = ei vaikuta, ● = vaikuttaa, ●● = vaikuttaa tehokkaasti, ●●● = vaikuttaa erittäin tehokkaasti, tyhjä = ei arvioitu.

Revus Top Mitä suurempi annos - sitä parempi teho

Difenokonatsolin annoksen vaikutus lehtipoltetehoon rekisterointikoe