You are here

Avoxa_Tab 5 _FI

Koetulokset

Avoxa on ollut testattavana Suomessa ja Ruotsissa useammassa ruutukokeessa, sekä Suomessa muutaman viljelijän vehnä- ja ruispelloilla koetoimintaluvalla 2017 ja 2018. Koetoiminnassa saatujen tulosten mukaan Avoxa ylittää hukkakauran kohdala tehollaan muut markkinoilla olevat valikoivat hukkakauran ja juolavehnän torjuntaan suunnatut tuotteet. Ja juolavehnän kohdalla antaa samantasoisen tehokkuuden kuin kilpailevat valmisteet.

Koetulokset - Hukkakaura

Ruutukokeissa Avoxan tehoa muihin valmisteisiin on verrattu Hauhon koetilalla. Hukkakauran sijasta koeruuduille on kylvetty normaalia kauraa, koska riittävän tasaisen hukkakauraesiintymän löytäminen koetoimintaa varten on haastavaa. Oikeaa hukkakauraa ei ole myöskään mielekästä lähteä kylvämään koeruuduille.

Hukkakaura / kaura tehon lisäksi samalla testattiin säilyttääkö Avoxa hukkakaura tehon tankkiseoksissa muutaman muun valmisteen kanssa. Sekä tehoa muihin rikkakasveihin. Avoxa erottui esimekiksi verranne 2:sta vastaan paremman hukkakauratehon lisäksi laajemmalla teholla myös muita rikkoja vastaan. Muun muassa pelto-orvikki teho jäi verranteella 2 alhaiseksi

Teho hukkakauraa (kaura) vastaan. Ruutukoe 2019 - Hauho, Suomi

Avoxa

Koetulokset - Juolavehnä

Juolavehnän torjunnassa Avoxa yltää samaan tulokseen kuin muut markkinoilla olevat valikoivat juolavehnän torjuntaaineet. Kaikki kokeessa mukana olleet rikkakasvien torjunta-aineet tainnuttivat juolavehnän kasvua niin että viljelykasvina oleva vehnä pääsi kasvamaan vapaammin puintiin asti.

Västankvarnin koetillan Suomessa tekemä juolavehnän torjuntakoe (kuva otettu 27.6.2019). Avoxa ja muut valmisteet on ruiskutettu 5.6.2019. Teho juolavehnää vastaan alkaa näkyä verrattuna käsittelemättömään. Ruuduissa joissa juolavehnän torjunta on tehty, on kevätvehnä pääsemässä voitolle kilpailussa juolavehnää vastaan, kun taas käsittelemättömässä juolavehnä alkaa tukahduttaa kevätvehnän alleen.

Avoxa

Seuraava kuva on otettu 18.7.2019. Ero käsittelemättömään koeruutuun on entistä selvempi.

Avoxa

Viimeiset kuvat on otettu 31.7.2019. Vihreät lehdet alkavat vähentyä ja kevätvehnä valmistumaan puintikuntoon. Nyt erot käsittelemättömään ruutuun erottuvat vielä selvemmin. Avoxan saaneista ruuduista kevätvehnä on helppo puida, kun käsittelemättömään on jäänyt isoja juolapesäkkeitä vaikeuttamaan puintia ja aiheuttaen satotappioita.

Avoxa