You are here

Elatus Era - Viljelykokeet

Viljelykokeet

Koetuloksia

ELATUS Era on ollut mukana Luken sekä Västankvarnin koetilan toteuttamissa neuvonnallisissa kasvinsuojelukokeissa 2016 ja 2017. Sitä on vertailtu vanhoja ja tunnettuja strobiluriini + triatsoli yhdistelmiä sekä 2017 myös muita uusia SDHI-tautiaineita vastaan. ELATUS Era on ollut molempina vuosina satotasoltaan kokeiden paras tautiaine.

Kevätohra 2017

ELATUS Era oli toistamiseen mukana neuvonnallisissa kasvinsuojelukokeissa 2017. Viljelykokeet toteutettiin jälleen kahdessa paikassa: Luken koeruuduilla Jokioisilla ja Västankvarnin koetilalla Inkoossa. Tällä kertaa kokeissa olivat mukana myös muut uudet SDHI valmisteet Ascra ja Librax, joten nyt aineita verrattiin vastakkain ensimmäistä kertaa ulkopuolisissa ja puolueettomissa kokeissa.

Tulokset puhuvat jälleen puolestaan ja ELATUS Era oli kokeiden paras tautiaine antaen suurimman sadonlisäyksen Jokioisilla ja toiseksi suurimman Inkoossa. Inkoon kokeessa ykköspaikka meni samaa Solatenol™ SDHI-tehoainetta sisältävän ELATUS Plus valmisteen ja Amistar Xtran seokselle, joten SOLATENOL näytti vahvuutensa viime kesän haastavissa olosuhteissa. 

Elatus Era

Elatus Era

Inkoon kokeessa erot sadonlisäyksessä ovat niin suuret ELATUS -valmisteiden hyväksi, että ne olivat tilastollisesti merkkittäviä. Sadonlisäys kaikilla aineilla käsittelemättömään verrattuna on ollut hyvin suuri joka kertoo kovasta tautipaineesta. ELATUS tuotteiden SOLATENOL tehoaineen voimakas ja kestävä teho pitää lehdet terveinä ja tuottavina haastavissakin olosuhteissa.

Tautiainekoe kevatohra - jokioinen 2017 sadonlisays kg/ha vs. kasittelematon

Elatus Era

Annoskoko on toki iso ja käyttöohjeen yläpäästä, mutta niin se on myös kilpailijoilla. Kun l/ha sijaan lasketaan auki annosten sisältämät tehoainemäärät, niin esim. Ascrassa on ollut SDHI-tehoaineita yhteensä 130 g/ha, kun ELATUS Eran vastaava SOLATENOL SDHI-tehoaine määrä on 75 g/ha ja ELATUS Plus kohdalla 50 g/ha. Tosin triatsoleissa protiokonatsolin kohdalla ELATUS Era sisältää 150 g/ha, kun Ascran määrä on 130 g/ha. ELATUS Plussan tankkiseos kumppani Amistar Xtra 0,5 l/ha taas sisältää triatsoleista vain syprokonatsolia 40 g/ha, mutta lisäksi strobiluriineista atsoksistrobiinia 100 g/ha. Vastaavasti Comet Pro 0,5 l/ha sisältää strobiluriinina pyraklostrobiinia 100 g/ha. Eri tehoaineiden määrät eivät ole aivan suoraan verrannollisia, mutta auttavat hahmottamaan aineiden annostusta pelkän l/ha vertailun tueksi.

Kevätvehnä 2016

Kevätvehnän tautiainekoe toteutettiin Jokioisilla 2016. Kokeessa mitattiin satotason lisäksi myös tautiaineiden tehon kestoa vehnän laikkutauteja vastaan. Alla olevassa kuvassa on mitattu tehokkuus DTR-lehtilaikkua ja ruskolaikkua vastaan 28 päivää ja 38 päivää ruiskutuksen jälkeen. Kuvasta näkyy että kaikki valmisteet ovat pitäneet suojan tauteja vastaan melko hyvin 28 päivän ajan. Tosin tautipaine ei myöskään ole ollut suuri, koska myös käsittelemättömässä kasvustossa yli 90% lippulehdestä on ollut puhdas.

Tilanne muuttuu kun ruiskutuksesta on kulunut 38 päivää. Tautipaine on kasvanut, koska käsittelemättömässä kasvustossa enää vain n. 25% lippulehdstä on puhdas taudeista. Myös muiden kuin ELATUS -valmisteiden tehot ovat alkaneet hiipua, kun vastaavasti ELATUS Era on pitänyt vielä yli 90% lippulehdestä taudeista vapaana. Myös jo viime vuonna käytössä ollut ja myös SOLATENOL™ -tehoainetta sisältävä Elatus Plus + Zenit yhdistelmä on säilyttänyt tehonsa 38 päivää ruiskutuksesta.

Kevätvehnän tautiainekoe Luke - Jokioinen 2016. Tehokkuus-% tauteja vastaan: DTR – lehtilaikku ja ruskolaikku % lippulehdestä – 28 ja 38 vrk ruiskutuksesta

Kevätohra 2016

Ohrakokeissa Jokioisilla ja Inkoossa 2016 ELATUS Era saavutti kärkipaikat suurimmalla sadolla. Taakse jäivät kaikki mukana olleet strobiluriini + triatsoli yhdistelmät sekä Inkoon kokeessa myös kilpaileva SDHI-valmiste. 

Tautiainekoe kevätohra – Luke - Jokioinen (kg/ha) 2016

Tautiainekoe kevätohra – NSL - Inkoo (kg/ha) 2016

Jos samoja kokeita tarkastellaan sadonlisäyksen kautta on Elatus Era ollut 12–15% parempi kuin paras strobiluriini + triatsoli yhdistelmä. Verrattuna heikoimpaan tautiaineyhdistelmään on sadonlisäys ollut 50 % suurempi tai Jokioisten kokeessa jopa lähes kaksinkertainen.

Tautiainekoe kevätohra – Luke - Jokioinen (kg/ha) 2016. Sadonlisäys kg/ha vs. käsittelemätön

Tautiainekoe kevätohra – NSL - Inkoo (kg/ha) 2016. Sadonlisäys kg/ha vs. käsittelemätön

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.