You are here

Elatus Plus - Viljelykokeiden tuloksia

SOLATENOL™ on näyttänyt tehonsa myös Suomessa tehdyissä viljelykokeissa. Tuloksista erottuu selvästi Elatus™ Plus -valmisteen muita tautiaineita pidempi teho tauteja vastaan. Kasvusto on pysynyt terveenä pidempään, mikä näkyy myös suurempana sadonlisänä niin ruutukokeissa kuin tuotetta koeluvalla kesänä 2016 käyttäneiden viljelijöiden sadossa. 

Syngentan tilaamissa ja Västankvarnin koetilan suorittamissa ruutukokeissa mitattiin eri annosmäärien satovastetta. Tehoaineen voimakkuus riittää myös pienemmillä annoksilla ja Elatus™ Plus säilyttää tehonsa.