Elatus Plus - Viljelykokeiden tuloksia

Elatus Plus Lisää koetuloksia

Lisää koetuloksia

Elatus™ Plus on näyttänyt tehonsa myös Suomessa tehdyissä viljelykokeissa.

Käytännössä hyväksi havaittu

Täysi SOLATENOL™ suoja lehdille

  • ● Toimintavarma eri oloissa – hyvä sato
  • ● Voimakas - Erittäin tehokas tauteja vastaan - Terveet ja vihreät lehdet
  • ● Kestävä – Toimintavarma eri oloissa – Hyvä sato.
  • ● Täydellinen – Suojaa koko lehden yltä päältä
  • ● Varma toimintatapa – suojaa koko lehden yltä päältä. 

Sadat kokeet ympäri Eurooppaa osoittavat, että SOLATENOL™ -tehoaine on omassa SDHI- tehoaineryhmässään voimakas tautien torjunta-aine, joka tehoaa merkittävimpiin viljakasveilla satomenetyksiä aiheuttaviin kasvitauteihin. 

SOLATENOL™ -tehoaineen toimivuus on testattu useissa viljelykokeissa mm. Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa. Viljelykokeiden tulokset osoittavat että SOLATENOL™ on selvästi tehokkaampi ja pitkävaikutteisempi kuin muut markkinoiden SDHI-tautiaineet tai markkinoiden nykyiset tautiaineratkaisut.

Elatus Plus
Elatus Plus

Iso-Britanniassa vuosina 2014 – 2016 tehdyissä viljelykokeissa SOLATENOL™ + protiokonatsoli yhdistelmä antoi keskimäärin 290 kg/ha paremman sadon kuin toinen toinen SDHI-ryhmän aine (bixafeeni + protiokonatsoli). Annokset olivat kokeissa 75 - 80 % suurimmasta sallitusta käyttöannoksesta. 

Elatus Plus