Laureate | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Laureate logo banner

Laureate

Mallasohrakandidaatti koko Eurooppaan

Laureate on Syngentan jalostama 2-tahoinen kevätohra. Se on ominaisuuksiltaan samankaltainen kuin esim. NFC Tipple ja Propino. Laureatesta tavoitellaan seuraavaa yleiseurooppalaista lajiketta, jolla on laaja markkina-alue halki Länsi-, Keski- ja Pohjois-Euroopan.

Avainominaisuudet

•    Erittäin satoisa, tosin myöhäinen lajike
•    Suuri jyväkoko, hyvä lajitteluaste, alhainen valkuainen

Sato

Laureate on hyvin satoisa ja se on ollut virallisten lajikekokeiden kärkeä vuosina 2015 ja 2016. Satotaso oli n. 6600 kg/ha, mikä on yli 900 kg/ha enemmän kuin mittarilajike Tipplellä. Hankkijan ja Yaran toteuttamissa Kasvuohjelma- viljelykokeissa lannoitustasolla 120 kg N/ha on saatu yli 8600 kg/ha sato.

Sadon laatu

Uusien mallasohralajikkeiden tapaan myös Laureaten valkuaispitoisuus on alhainen eikä valkuainen nouse herkästi yli mallasohran laaturajojen. Jyvä on suurikokoinen: virallisissa lajikekokeissa tjp on 50,6 g ja lajittelu yli 2,5 mm seulonnalla 94,4 %.

Käyttötarkoitus

•    Mallasohrakandidaatti (kotimaa & vienti); potentiaali sekä mallas- että tislauskäyttöön
•    Rehu- ym. käyttötarkoitukset

Viljelysuositus ja maalaji

Suositellaan viljeltäväksi I- ja II-viljelyvyöhykkeillä. Sopii sekä karkeille kivennäismaille että savimaille. Laureate pärjää happamilla mailla, mutta ei saavuta niillä täyttä satopotentiaaliaan. On kuitenkin happamilla mailla yli 10 % satoisampi kuin Tipple ja hyvin lähellä happamille maille suositeltuja muita kaksitahoisia ohria.

Kasvuaika

Laureate on myöhäinen ohra. Kasvuaika on ollut virallisten lajikekokeiden keskiarvona 98 vrk. Esim. mittarilajike Tippleen verrattuna Laureaten kasvuaika on 2 vrk pidempi.   

Korsi

Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut korkea. Suurin osa lakoisuudesta ilmeni kuitenkin III-viljelyvyöhykkeen koepaikoilla, joissa lajiketta ei suositella viljeltäväksi. I- ja II-viljelyalueen kokeissa lakoa ei esiintynyt keskimääräistä enempää. Hankkijan kasvuohjelmakokeissa korsiongelmia ei ole ollut, kun kasvunsäädöstä on huolehdittu.

Taudinkestävyys

Laureate on virallisissa lajikekokeissa kestänyt erittäin hyvin ohran rengaslaikkua. Tyvi- ja verkkolaikun kestävyys on keskinkertaista. Tautitorjunta onkin tarpeen tehdä tautipaineen ja olosuhteiden mukaan.

 

Melius

Valtava jyväkoko ja huippusato

NFC Tipple

Mallasohra, jota viljellään koko Euroopassa!

Propino

Uusi mallasohratyypin lajike, jolla on vakaa laatu ja laajat käyttömahdollisuudet.