You are here

Avoxa – kevätvehnän rikkatorjuntaan

Kasvinsuojelu
04.06.2020

Kevätvehnän rikkatorjuntaan + hukkakauran ja juolavehnän torjunta

Mika Äijälä viljeli viime vuonna Salon Kuusjoella kevätvehnää. Rikkakasveista suurimpana ongelmana kyseisellä lohkolla ovat olleet kevennetyn muokkauksen myötä yleistynyt juolavehnä. Sekä pesäkkeinä esiintyvät hukkakaura ja pelto-ohdake.

Vuonna 2019 lohkolla otettiin käyttöön koeluvalla uusi rikkakasvien torjunta-aine Avoxa. Se on heti käyttövalmis kahden tehoaineen seos yhdessä purkissa. Avoxa on erityisesti juolavehnän ja hukkakauran tehotorjuja, mutta tehoaa laajasti myös muita heinämäisiä ja leveälehtisiä rikkakasveja vastaan. 

Avoxa

Ruiskutus tehtiin vehnän korrenkasvun alussa annoksella 1,35 l/ha. Mika päätti luottaa Avoxan omaan tehoon, eikä mukaan lisätty muita rikkakasviaineita seoskumppaniksi. Käyttövalmiina seoksena Avoxa ei myöskään tarvitse erikseen lisättäviä kiinnitteitä tai suoja-aineita. Lisäksi tautiaineita, tuholaisten torjunta-aineita ja lehtilannoitteita voi lisätä tankkiseostaulukon ohjeiden mukaan. 

Avoxa osoitti tehonsa ja pelto pysyi puhtaana juolavehnästä ja hukkakaurasta. Teho Pelto-ohdaketta vastaan oli jopa odotettua parempi. Alla olevissa kuvissa näkyy miten Avoxa on vaikuttanut jopa ruiskutushetkellä isohkoiksi ehtineisiin juolavehnään ja pelto-ohdakkeeseen. Kasvu on pysähtynyt ja kasvupiste on kuollut käsittelyn jälkeen. Rikkakasvit eivät ole sen jälkeen häirinneet vehnän kasvua. Pienemmän juolavehnät ja ohdakkeet ovat kuihtunnet kokonaan pois. 

Tasainen vehnä kasvusto, ilman rikkakasvipesäkkeitä oli helppo puida.

Juola kasvupiste

Ohdake kasvupiste

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.