Avoxa - Tehoa syysviljan rikkatorjuntaan

Kasvinsuojelu
Syysviljat kuvat

Jos syysviljan rikkakasvien kevätruiskutukseen tarvitaan voimakas ja luotettava ratkaisu, on valinta syytä kohdistaa Avoxa + Tooler yhdistelmään. Erittäin tehokas ja laaja-alainen paketti pitää rikat kurissa ja on ollut Neuvonnallisissa viljelykokeissa taloudellisesti mitattuna yksi parhaista rikka-aine yhdistelmistä (Luonnonvarakeskus (Luke) rikkakasvien torjuntakoe syysviljoilta 2020). 

Käsittelyjen teho 7 viikkoa kevätruiskutuksesta

Kyseinen syysvehnän rikkakasvientorjuntakoe kylvettiin syksyllä 2019 ja tulokset saatiin puintien jälkeen 2020. Rikkakasvientorjunta tehtiin muutamalla valmisteella syksyllä 2019 ja suurimmalla osalla valmisteista keväällä 2020. Erityisen paljon kokeessa oli saunakukkaa, lisäksi löytyi pelto-orvokkia, lutukkaa ja tädykkeitä. Vähäisiä määriä esiintyi lemmikkiä ja kiertotatarta. 

Luken tekemien havaintojen ja laskelmien mukaan Avoxa 1,35 l/ha + Tooler 50 g/ha yhdistelmä omasi 99 – 100% tehokkuuden saunakukkaa, pelto-orvokkia, lutukkaa ja tädykkeitä vastaan. Loistava rikkakasviteho näkyi  myös sadonmäärässä ja laadussa valkuaisprosentin kautta. Kun sadon arvosta vähennettiin ainekustannus ja ruiskutustyö, oli Avoxa + Tooler yhdistelmän tuoma taloudellinen hyöty verrattuna käsittelemättömään yli 400 €/ha. Muihin kokeeseen osallistuneisiin valmisteisiin ja yhdistelmiin verrattuna Avoxa + Tooler oli kolmanneksi paras taloudellisen hyödyn osalta.

Syysviljat kuvat

Merkillepantavaa on että Avoxa on ainoa kokeessa mukana ollut rikkakasvientorjunta-aine, joka tehoaa myös juolavehnää ja hukkakauraa vastaan. Mikäli syysvilja pellon vaivana on myös hukkakauraa ja/tai juolavehnää on oikea valinta entistä varmemmin voimakas ja luotettava Avoxa + Tooler. Yhdistelmää voidaan käyttää myös rukiilla. 

Luken syysvehnän neuvonnallisen rikkakasvientorjuntakokeen tulokset on esitelty mm. Kasvinsuojelupäivässä 19.1.2021. Lisäksi tulokset tullaan julkistamaan myöhemmin myös Luken ns. Maatalous-infossa.