You are here

Elatus™ Era - Suojaa viljan lehdet taudeilta ja vahvista kuivuuden kestoa

Kasvinsuojelu
24.06.2020
Elatus Era- Barley

Kasvukausi 2020 etenee Suomessa hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, mikä herättää kysymyksiä tautiaineiden käytöstä. Osa viljakasvustoista on jo kuivuuden vaivaamia ja niissä kasvitauteja ei esiinny. Paikoittain kohdalle osuneet sadekuurot ovat taas luomassa otolliset olosuhteet taudeille kosteuden lisääntyessä kuumissa oloissa. Vastaavasti osa kevätvehnä ja kevätohra kasvustoista on jo yltänyt tähkälle asti, kun myöhemmin kylvetyissä vilja yrittää vielä pensomista.

Miksi ja mitä tautiaineita kannattaa nyt käyttää?

Suojaa lehdet kasvitaudeilta

Sadetta saaneissa kasvustoissa tilanne on selkeämpi. Vaikka kasvitaudeista ei ole ollut aikaisemmin havaintoja, ovat esim. eri laikkutaudit (verkkolaikku, rengaslaikku, vehnän DTR-lehtilaikku) odottamassa lepotilassa sopivia olosuhteita. Kun kosteutta on saatu tarpeeksi, lähtevät taudit liikkeelle. Näkyviä oireita kasvustosta ei vielä tässä vaiheessa erota omin silmin. Kasvitaudit tekevät ensin tuhojaan lehden sisällä ja kuollut solukko tulee näkyviin lehden pinnalla vasta myöhemmin.

Syngentan suositus viljan kasvitautien torjuntaan on Elatus™ Era, joka on rekisteröity ohralle, vehnälle, rukiille ja ruisvehnälle. Se sisältää uutta Solatenol™ sekä protiokonatsoli –tehoainetta ja sillä on erinomainen teho ohran ja vehnän laikkutauteihin sekä ruosteisiin. Se tehoaa hyvin ohran pantterilaikkuun, josta myös Suomessa alkaa olla havaintoja. Se on erittäin tehokas myös vehnän lehtilaikkua (DTR) vastaan, joka on yleinen vehnävaltaisessa viljelykierrossa. 

Elatus™ Era antaa pitkävaikutteisen suojan lehdille

Poikkeuksellisen vahvan Elatus™ Eran tehosta tekee sen kyky suojata lehdet tyvestä kärkeen asti pitkäkestoisesti. Sen liike kohti uutta kasvua on hitaampaa kuin useammalla muulla viljan SDHI-tautiaineella. Tällöin tehoaine ei pakene liian nopeasti kohti lehden kärkeä ja uutta kasvua, vaan säilyy suojaamassa koko lehteä. 

Käy lukemassa lisää miten Elatus™ Era suojaa lehdet ja torjuu kasvitaudit.

Karkeasti ottaen vilja kasvaa satoa niin kauan kuin vähintään 37 % sen yhteyttävästä pinta-alasta on vielä vihreänä. Kun pinta-ala tautien tai tuleentumisen vuoksi menee tämän alle, niin sato ei enää lisäänny. Myös muut vihreät kasvinosat, kuten varsi ja tähkä yhteyttävät. Ohralla lehdet ja varret tuottavat yhteyttämisellään yli 80 % sadosta. Vehnällä sen tärkeimmät osat ovat kolme ylintä lehteä ja tähkä. Suojaa tärkeimmät osat pitkävaikutteisesti.

Elatus Era

Tukea yhteyttämiseen ja suoja kuivuutta vastaan

Entä kasvustot joissa sadetta ei ole osunut kohdalle ja kuivuus vaivaa? 

Tällöin pohdintaan kannattaa ottaa tautiaineiden muut viljelykasveille hyödylliset vaikutukset, mikäli kasvusto ei ole aivan kuivuuden korventama. Kasvitautien torjunnan lisäksi Elatus™ Era ja sen tehoaine Solatenol™ tukevat viljakasvin yhteyttämistä säästäen sen veden käyttöä. Vaikka haihdunta vähenee, pysyy yhteyttäminen (fotosynteesi) ennallaan. Säästynyt vesi voidaan käyttää myöhemmin viljan jyvien täyttymiseen, mikä parantaa satotasoa. Elatus™ Era ei kuitenkaan myöhästytä viljan valmistumista samaan tapaan kuin viherrysvaikutusta aiheuttavat strobiluriini-valmisteet. 

Tosin nyt myös vanha tuttu Amistar ja sen viherrysvaikutus kannattaa ottaa käyttöön. Amistar on edelleen hyvin toimiva valmiste, koska Suomessa strobiluriini-valmisteisiin liittyvä resistenssiongelma ole yhtä laaja kuin muualla Euroopassa. Jos kasvustot ovat jo tässä vaiheessa kesäkuuta tähkällä tai lippulehtilehtivaiheessa, ei ole suurta vaaraa että viherrysvaikutus viivästyttää puintia liian myöhäiseksi. Hyviä tuloksia saatiin mm. 2018 kuivana vuotena lisäämällä pieni määrä Amistaria Elatus™ Eran mukaan tankkiseokseen.

Elatus Era - Amistar

Ota täysi hyöty viherrysvaikutuksesta. Lue lisää Amistarin ränsistymistä vastaan suojaavista ominaisuuksia ja käytöstä myös T1-vaiheessa.

 

Kolmas vaihtoehto – odota tähkälle asti

Ohralla paras käyttöaika on lippulehtivaiheessa (T2) ja vehnällä tähkän tullessa esiin (T3). Tilanteesta riippuen voi ohran ruiskuttaa myös tähkällä, Elatus™ Eran rekisteröinti antaa mahdollisuuden venyttää käsittelyä ohralla aina kasvuasteelle BBCH 59 ja muilla viljoilla BBCH 69 asti. Yksi vaihtoehto on siis odottaa sateita ja siirtää käsittelyä tähkälle ja vehnällä jopa kukinnan loppuun asti, kun kasvitautien paine on pieni. Vaikka kasvitaudit aktivoituvat sateiden myötä, on lehtilaikkutautien kohdalla hetki aikaa toimia ennen kuin ne alkavat aiheuttaa sadonmenetyksiä. Elatus™ Era pysäyttää tautien etenemisen nopeasti. Myöhäisessä ruiskutuksessa on varmistettava että valmistetta saadaan yhteyttämisen kannalta tärkeimpiin kasvinosiin ja suuttimet, vesimäärä sekä paine on valittava sen mukaan.

Resistenssi-riskin estämiseksi ja tehon syventämisen vuoksi Elatus™ Era -valmistetta käytetään vain kerran kasvukaudessa. Tankkiseokset muiden kasvinsuojeluaineiden ja lehtilannoitteiden kanssa voi tarkistaa tankkiseostaulukoista. Esim. Karate Zeon ja YaraVita-valmisteet soveltuvat hyvin samaan tankkiin. Haastavissa olosuhteissa tankkiseokset kannattaa tarkistaa ennen ruiskutusta myyjältä tai valmistajalta.

Käyttömäärät ja suositukset:

Elatus™ Era 0,5 – 0,75 l/ha – Pitkävaikutteinen suoja lehdille

Elatus™ Era 0,5 l/ha + Amistar 0,25 l/ha – Viherrysvaikutus käyttöön

Elatus Era ja Amistar myynti: Hankkija

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.

Antti Jaakkola 
Syngenta Nordics A/S