Rikkakasvien torjunta syksyllä - Boxer

Kasvinsuojelu
Ruiskuta Boxer + DFF –seos syysviljan 0-2-lehtivaiheessa Spruta Boxer + DFF-blandningen i 0-2 bladstadiet av höstspannmål

Monet heinämäiset rikkakasvit kuten kylänurmikka ja luoho itävät jo syksyllä. Ne kilpailevat tehokkaasti vedestä, ravinteista sekä tilasta syysviljan kanssa sekä siementävät voimakkaasti. Heinämäisiä rikkakasveja voi torjua jo syksyllä Boxerilla, jolloin syysvilja saa kasvaa ilman turhaa kilpailua niiden kanssa. Muissa Pohjoismaissa Boxerin syyskäsittely on hyvin yleistä, sillä syksyllä teho on hyvä ja keväällä käytettävillä valmisteilla on nykyään hankaluuksia rikkakasviresistenssin vuoksi. Boxeria voi käyttää syysvehnällä, -rukiilla, -ruisvehnällä ja -ohralla.

Boxer vaikuttaa rikkakasveihin sekä maan että lehtien kautta. Boxer muodostaa maan pintaan kerroksen, jonka läpi kasvaessaan rikkakasvi joutuu tekemisiin tehoaineen kanssa. Boxerin maavaikutus kestää useita viikkoja. Aineen vaikutus ilmenee rikkaheinien tummumisena/punertumisena.

Hyvän tehon saamiseksi maan pinnan tulee olla hienojakoista. Kokkareiden alle jää katvealueita, joista ruiskute ei tavoita sieltä ponnistavaa rikkakasvia. Runsas olkipeite heikentää tehoa, joten suorakylvölohkoilla rikkakasvien torjunta maavaikutteisilla aineilla ei ole suositeltavaa. Myös hyvin runsas orgaaninen aines maassa heikentää maavaikutusta. Hyvin lämpimissä oloissa Boxerin tehoainetta voi haihtua, joten sitä voi karata ilmavirtausten mukana mikä heikentää tehoa. Ruiskuttamiseen suositellaan vähintään 75%:n tuulikulkeumanesto-suuttimia. Karkea pisarakoko on suositeltavaa kaikkia maavaikutteisia aineita ruiskutettaessa. Lämpötilan tulisi olla korkeintaan 15 °C sekä maanpinnan kosteata. Em. vuoksi ruiskutus kannattaa tehdä tyynellä säällä myöhään illalla tai yöllä.

Syysvilja on kylvettävä vähintään 2,5-3 cm syvyyteen, jotta sen kasvupiste ei joudu tekemisiin Boxerin tehoaineen kanssa. Käsittelyaika on parhaimmillaan, kun kylvörivit alkavat näkyä. Viimeistään käsittely on tehtävä, kun torjuttavat rikkaheinät ovat korkeintaan 2-3-lehtivaiheessa. Heinämäisten rikkakasvien lisäksi Boxer tehoaa myös mm. syysitoisiin mataraan, peippiin ja pihatähtimöön. Saunakukkaan Boxer ei tehoa, joten tankkiseokseen voi lisätä DFF-valmistetta tai torjua saunakukka keväällä jollain gramma-aineella.

Boxerin käyttömäärä viljalla on yksinään käytettäessä 2,5-4 l/ha ja tankkiseoksessa 0,75-1,5 l/ha. Hyvä ja tehokas tankkiseos yhdistelmä on esim. Boxer 1,0 l/ha + DFF 0,1 l/ha. Viljan 2-lehtivaiheessa ruiskutettaessa tankkiseokseen voi lisätä esim. Karate Zeonin kahukärpäsiä vastaan sekä lehtiravinteen kuten YaraVita Starphos MnP. Boxerilla ei ole jälkikasvirajoitusta.

Kun syysviljojen rikkakasvitorjunnan tekee jo syksyllä, niin ruiskutukset eivät ei häiritse keväällä yleensä samaan aikaan tapahtuvia kevätkylvöjä. Mikäli pellolle kuitenkin ilmaantuu saunakukkaa ja keväällä itäviä rikkakasveja, voi ne keväällä torjua vähän myöhemmin tehtävän kasvunsäädön ja lehtilannoituksen yhteydessä.

Ruiskuta Boxer + DFF –seos syysviljan 0-2-lehtivaiheessa Spruta Boxer + DFF-blandningen i 0-2 bladstadiet av höstspannmål

Ruiskuta Boxer syysviljan 0-2-lehtivaiheessa

Sprøjtespor forår

Heinämäiset rikkakasvit ovat syysviljalle voimakkaita kilpailijoita tilasta ja ravinteista