Rukiin kasvunsäätö ja laon torjunta

Kasvinsuojelu
Rukiin kasvunsäätö ja laon torjunta

Syksyllä kylvetty ruis on hyödyntänyt kevätpäivien lämpötilan ja kasvu ei hidastunut toukukuun alun yöpakkasista samaan tapaan kuin syysvehnällä tai syysohralla. Rukiin pituuskasvu on paikoin ehtinyt jo huomattavan pitkälle ja osin olosuhteiden pakosta ensimmäinen kasvunsääde käsittely on jäänyt kokonaan tekemättä tai siitä on jo kulunut sen verran aikaa, että kasvunsäätövaikutus on loppunut.

Kasvunsääteen vaikutus kohdistuu siihen osaan kasvia, joka on kasvussa käsittelyhetkellä tai heti sen jälkeen. Alla olevassa kuvassa näkyy missä kohtaa kortta rukiin tähkä on. Sen perusteella nähdään myös minkä verran pituuskasvua on tapahtumassa. Koska olosuhteet ovat nyt syysviljoille edulliset, vettä on riittävästi ja lämpötila on hyvä, niin lakoriskin pienentämiseksi on paikallaan tehdä ns. ”väli-Moddus” ruiskutus. 
 
Moddus Evo valmisteen kanssa pituukasvua voidaan hillitä korrenkasvunaikana. Mikäli Moddus Evoao on käytetty jo aiemmin, voidaan toinen käsittely tehdä jaetulla annoksela 0,25 l/ha. Jos kyseessä on ensimmäinen Moddus Evo ruiskutus, niin annos voidaan valita kasvuston tiheyden ja kasvukunnon mukaan 0,25 – 0,5 l/ha väliltä. Rehevämmillä, voimakkaassa kasvussa olevilla ruiskasvustoilla annos kannattaa valita asteikon yläpäästä.

Koska ruis jatkaa pituuskasvua muita viljoja enemmän vielä tähkän esilletulon jälkeen, kannattaa viimeinen kasvunsääde käsittely säästää lippulehtiasteelle ennen tähkälletuloa. Tähän käsittelyyn sopii mainiosti Moddus M yhdessä tautiaineen kanssa. Rukiin kasvitaudeista merkkittävän uhan satotappioihin muodostavat ruostetaudit. Niiden torjuntaan paras vaihtoehto on loistavasta ja pitkäaikaisesta tehostaan tunnettu ruostetautien torjuntaspesialisti Elatus Era.

Syysrukiin kasvunsäädekäsittelyt:

Korrenkasvun aikana (kasvuaste 30 – 37)

Moddus Evo 0,25 l/ha (jaettu käsittely)
Tai
Moddus Evo 0,25 – 0,5 l/ha
Tankkiseokseen tarvittaessa mukaan hivenravinteet lehtilannoitteena

Lippulehtiasteella, ennen tähkälletuloa (kasvuaste 39-45)

Moddus M 0,5 – 0,7 l/ha + Elatus Era 0,5 l/ha + lehtilannoite tarpeen mukaan (esim. YaraVita Thiotrac)