You are here

Tautiaineiden käyttö, kun vehnä ja ohra ovat tähkällä

Kasvinsuojelu
02.07.2020
Elatus Era

Vehnän ja ohran tautiaineiden käytöstä tulee tällä hetkellä paljon soittoja ja kysymyksiä.

Totuttu käyttöajankohta on ollut Suomessa ohralla lippulehtivaiheessa ja vehnällä tähkälle tulovaiheessa. Nopeasti edennyt kasvukausi on kuitenkin aiheuttanut sen, että erityisesti ohrat ehtivät tähkälle ennen tautiaineruiskutuksia. Monien uusien kasvitautien torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden kohdalla käsittely on mahdollista tehdä vielä vehnän tai ohran ollessa tähkällä.

Kasvitautien osalta tautiaineiden käyttö totuttua myöhemmin ei tämän kesä olosuhteiden johdosta ole liian myöhäistä. Kuiva kesäkuu piti kasvitaudit aisoissa, mutta sateiden saavuttua ne aktivoituvat ja lähtevät leviämään alkaen käyttää hyväksi viljan ravinteita ja tuhoten lehtien solukkoa. Nyt tehty tautientorjunta antaa loistavan tuloksen, koska tautien eteneminen katkaistaan heti alkuun, ennen kuin vihreä lehtipinta-ala alkaa tuhoutua. 

Sadontuotannon osalta ajankohta ei myöskään ole liian myöhäinen. Vaikka juyväluku on määräytynyt jo aikaisemmin, on sadonlaatuun (mm. jyväkoko) vielä mahdollista vaikuttaa. Niin kauan kuin 37% lehtipinta-alasta on vihreää, tuottaa vilja lisäsatoa jyväkoon kautta. Vehnällä tärkeimmät ovat lippulehti ja tähkä, ohralla sadontuotanto jakaantuu tasaisemmin eri lehtien, sekä tähkän ja vihneiden kesken. 

Elatus Era

Elatus Era sopii tähän käsittelyajankohtaa täydellisesti. Se katkaisee alkaneen tautitartunnan leviäisen ennen kuin lehtivihreälle tapahtuu vahinkoa ja suojaa ominaisuuksiensa avaulla koko lehden tyvestä kärkeen asti.

Vehnällä esim. Elatus Era tautiaineen voi ruiskuttaa aina kukinnan loppuun asti (kasvuaste BBCH 69). Myös Amistar on uuden rekisteröinnin jälkeen mahdollista ajaa vehnän kukinnan loppuun asti. 

Ohralla sekä Elatus Eran, että Amistarin voi ruiskuttaa tähkälle, mutta ennen kukinnan alkua (kasvuaste BBCH 59) 

Muista lisätä Amistarille seoskumppani triatsoli-ryhmästä. Tai vastaavasti Elatus Era ja Amistar voidaan ajaa yhdessä esim. annoksella Elatus Era 0,5 l/ha + Amistar 0,25 l/ha. Ohralla Amistarin seoskumppaniksi sopii myös Elatus Plus -valmiste.

Huomio tuotekohtaiset varoajat. Amistarilla 35 vrk. Elatus Era ja Elatus Plus -valmisteilla varoajat täyttyvät, kun niitä käytetään käyttöohjeen mukaan

Elatus Era ja Amistar myynti: Hankkija

Elatus Era

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.

Antti Jaakkola
Syngenta Nordics A/S
040-7033558