You are here

Peittaus haltuun tilalla – Vinkkejä nestepeittausaineiden käyttöön

Syngenta
19.04.2021
Vibrance

Hyvä laatuinen siemen, luotettava ja tehokas peittausaine, sekä huollinen peittaustyö antavat hyvän pohjan sadonmuodostuksen alkutaipaleelle. Kun viljan siementen itäminen, orastuminen sekä juuriston kasvu alkuvaiheessa turvataan, luodaan samalla vankka pohja huippusadolle.

Sertifiodun siemenen tuotannossa siemen erän laatu testatataan, siemen puhdistetaan ja lajitellaan tehokkailla laitteilla. Peittaustyötä tehdään läpi syksyn, talven ja kevään tai jopa ympärivuotisesti ja laatua tarkkaillaan ja prosessia voidaan säätää tarpeen mukaan. Sertifoidun siemenen mukana tulee takuu siemenen ja peittaustyön laadusta.

Kun käytössä on tilan oman siemen, vastuu kylvösiemenen laadusta ja peittaustyöstä siirtyy viljelijälle. Onnistunut peittaus vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta, sekä tietysti oikean peittausaineen. Ottamalla seuraavat pääkohdat huomioon peittauksessa, rakennetaan hyvä pohja onnistuneelle tilapeittaukselle.

Siemen erän laatu 

Hyvin puhdistettu, lajiteltu ja elinvoimainen siemen on lähtökohta myös onnistuneelle peittaukselle. Roskista puhdas siemen varmistaa että peittausaine menee sinne, minne sen on tarkoitettu eli siemenen pintaan. Eikä sitoudu kuoren palasiin, pölyyn tai muihin roskiin. Hyvin tehty lajittelu parantaa erän tasaisuutta ja samalla peittaustulosta. 

Hyvin itävän siemenen elinvoima turvataan peittaukselle ja usein oikein valittu peittausaine vielä parantaa itävyyttä muutamalla %-yksiköllä. Jos itävyys on hyvin heikko jo valmiiksi, niin peittausaine ei pysty nostamaan itävyyttä useita kymmeniä prosentteja kuin poikkeustapauksissa. Setifioudun siemenen osalta itävyyden raja on 85%. Alle sen meneviä eri ei oteta myyntiin kuin poikkeusoloissa, erillisellä itävyyspoikkeusluvalla jos kylvösiemen varastot ovat vähissä. Samaa luokkaa olevaa itävyysprosenttia kannattaa pitää rajana myös tilan oman siemenen kohdalla.

Valitse oikea peittausaine

Jos kylvösiemen on testattu eri kasvitautien osalta voidaan käytettävä peittausaine valita sen tautitehokkuuden mukaan, mitä kasvitauteja siemenessä esiintyy tai ei esiinny. Huomioon pitää kuitenkin ottaa että testauksen jälkeen tiedetään ainoastaan siemenlevintäisten kasvitautien tilanne. Toisen uhan siemenille muodostavat maalevintäiset taudit joiden määrään vaikuttavat mm. viljelyskierto, kasvijätteen määrä ja pellon muokkaustapa. 

Mikäli kylvösiementä ei ole testattu eri tautien osalta tai maalevintäiset taudit ovat esim. kevytmuokkauksen kautta todennäköisiä, kannattaa peittaukseen valita laaja-tehoinen valmiste. Syngentan peittausaineista tällaisia ovat esim. Celest Trio ja uutuus tuoteet Vibrance Star ja Vibrance Trio.

Celest Trio torjuu kaikki tärkeimmät viljan taudit. Se on myös sallittu kaikille viljoille, eikä sillä ole peräkkäiskäyttö tai pohjavesialue -rajoituksia.

Uutuudet Vibrance Star ja Vibrance Trio vie tautien torjunnan uudelle tasolle. Ne torjuvat kaikki samat taudit kuin Celest Trio ja ovat erittäin vahvoja maalevintäisiä tauteja vastaan. Vibrance-tuoteet pystyvät myös vahvistamaan juuriston kasvua alkuvaiheessa. Vibrance-tuotteilla ei ole peräkkäiskäytön rajoituksia, mutta sitä ei saa käyttää pohjavesialueella (pohjavesialueluokat I ja II).

Vibrance treater
Peittauslaite jossa peittausaineen levitys tapahtuu jyvät jakavan kartion jälkeen pyörivän lautasen kautta. Sekoitusruuvi viimeistelee työn. Mukana on myös erillinen lisäosa imuriliitäntää varten pölynpoistoon.

Peittaustyö tilalla

Tavoitteena on saada tasainen peittaus oikealla annoksella, puhdas peitattu siemen ilman roskia ja mahdollisimman vähän pölyävä peittaustulos.

Vaikka puhdistettu ja lajiteltu siemen olisi jo kertaalleen puhallettu puhtaaksi pölystä. Kannattaa peittauslaitteen alkuun asentaa vielä pölynpoisto. Tällöin varmistetaan että mukana on mahdollisimman vähän pölyä kun peittausaine kohtaa jyvän. Tällöin peittausaine sitoutuu jyvään, eikä pölyyn.

Seuraava vaihe on kun peittausaine osuu jyvään. Tähän vaikuttaa suuresti oman peittauslaitteen malli. Jos kyseessä on perinteinen ruuvipeittain, jossa peittausaine annostellaan jyviin ruuvin sivussa olevan suuttimen tai joissan tapauksissa pelkän letkun kautta. Tällöin peittausaineen ensimmäinen kosketus jyvämassaan tapahtuu hyvin suppealle alueelle ja suurempi vastuu peittaustyön tasaisuudesta jää ruuvin sekoittavan vaikutuksen varaan. Tässä tapauksessa peittaustuloksen tasaisuuden parantamiseksi on mukaan hyvä lisätä vettä. Suurempi nestemäärä auttaa peittausainetta leviämään laajemmin jyviin. Kun siemenet kylvetään samana vuonna voidaan esim. Celest Trio mukaan laittaa vettä jopa 2-3 kertaa niin paljon kuin peittausainetta.
 
Jos käytössä on luokkaa isompi ja parempi peittauslaite, jossa esim. kartio jakaa jyvät tasaiseksi nauhaksi sylinterin muotoon. Ja peittausaineen levitys tapahtuu pyörivän lautasen kautta lähes hienona sumuna suurelle pinta-alalle jyviä, jonka jälkeen sekoitusruuvi vielä tasaa peittausaineen jakautumisen. Saadaan hyvä ja tasainen lopputulos aikaan pienemmällä nestemäärällä. Tosin tässäkin tapauksessa veden lisääminen parantaa tasaisuutta.

Muista tehdä myös peittauslaitteen kalibronti aina ennen kuin aloitat peittauksen. Säädä peittausaineen annostelu halutulle tasolle ja tarkkaile aineen menekkiä peittaustyön edistyessä. Älä myöskään tee peittausta liian kylmissä olosuhteissa. Nykyiset peittausaineet eivät kestä pakkasta kovin montaa astetta ja erityisesti vettä käytettäessä alle 0 °C lämpötiloja tulee välttää. Huomioi että myös siemenen liian kylmä pinta vaikuttaa peittausaineen kiinnittymiseen.

Siementen peittausta suoraan kylvökoneeseen tulee välttää. Märkä siemen juoksee kylvökoneessa huonommin ja niistä kylvökoneeseen tarttuva peittausaine huonontaa juoksevuutta entisestään. Suositeltavaa on peitata siemenet ennen kylvöjen aloittamista säkkeihin tai täyttövaunuun. Samalla vältetään tilanne että peittaus joudutaan tekemään kiireellä kylvötöiden keskellä, jolloin virheiden riski kasvaa.

Muista myös oma turvallisuus

Peittausaineiden, kuten muidenkin kasvinsuojeluaineiden kanssa on hyvä käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Pölyn vuoksi hyvä hengityssuojain on ehdoton varuste ja roiskeilta suojautumiseen tarvitaan sopivat hanskat, suojalasit sekä muu vaatetus.

Hyväksy markkinointievästeet tämän videon katselemiseksi.

Hyväksy markkinointievästeet tämän videon katselemiseksi.

Hyväksy markkinointievästeet tämän videon katselemiseksi.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
Antti Jaakkola
Syngenta Nordics A/S