Syngenta-ryhmä asettaa uusia tavoitteita tulevaisuuden kestävälle maataloudelle

Syngenta
Syngenta

 

Syngenta Group julkaisi tänään uuden ”Good Growth Plan 2030” -suunnitelmansa. Sen mukaan ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden häviämistä ehkäisevät toimet ovat keskeisessä asemassa maatalouden toipumisessa covid-19-rajoitusten taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. 

Uusi Good Growth Plan sisältää rohkeita uusia sitoumuksia, joilla voidaan vähentää maatalouden hiilijalanjälkeä ja auttaa viljelijöitä selviytymään ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärimmäisistä sääoloista. Nämä sitoumukset vastaavat Euroopan komission asettamia tavoitteita ja uutta maatilalta ruokapöytään -strategiaa, jota Syngenta haluaa tukea. 

Syngenta Groupin toimitusjohtaja Erik Fyrwald kertoo: 

”Aina Good Growth Plan -suunnitelman julkaisusta alkaen sen periaatteet ja painopisteet ovat vaikuttaneet merkittävästi toimintatapoihimme Syngentassa. Suunnitelma oli kuitenkin vain lähtölaukaus.

Koronaviruspandemia on paljastanut maatalouden ekosysteemin haurauden. Pandemian tavoin ilmastonmuutos on vääjäämätön uhka, johon meidän on puututtava ennen kuin on liian myöhäistä. Kun taloutta ja maataloutta rakennetaan uudelleen covid-19-rajoitusten asteittaisen purkamisen myötä, meidän on tuettava maanviljelijöiden elvytystoimia, jotka ehkäisevät ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden häviämistä.” 

Uuden Good Growth Plan -suunnitelman myötä Syngenta Group on sitoutunut investoimaan 2 miljardia dollaria kestävään maatalouteen vuoteen 2025 mennessä ja esittelemään joka vuosi kaksi teknologista läpimurtoa. Uudessa suunnitelmassa on neljä erityistä sitoumusta: 

  • vauhdittaa viljelijöitä ja luontoa hyödyttäviä innovaatioita 
  • pyrkiä hiilineutraaliin maatalouteen 
  • auttaa ihmisiä pysymään turvassa ja terveinä 
  • tehdä yhteistyötä vaikutusten osalta muiden toimijoiden kanssa 

Tähän sisältyy sitoumus vähentää toimintojen hiili-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden tukemiseksi. Science Based Targets initiative (SBTi) on vahvistanut ja hyväksynyt Syngentan sitoumuksen. Syngenta Group allekirjoitti äskettäin myös SBTi:n sitoumuksen maapallon lämpötilan yli 1,5 asteen nousun estämisestä. 

Syngenta Nordics tukee uutta Good Growth Plan -suunnitelmaa täysin niin tavoitteiden kuin päämäärienkin osalta:

"Syngenta Nordics pyrkii kaikilla toimillaan edistämään maatalouden kestävyyttä. Me Syngenta Nordicissa teemme parhaamme tukeaksemme näitä uusia tavoitteita ja suunnittelemme toimia Pohjoismaissa paikallisten tavoitteiden ja aloitteiden tasolla. Nämä julkistetaan myöhemmin tänä vuonna, ja tällöin voimme kertoa tarkemmin myös konkreettisista tavoitteista ja hankkeista,” kertoo Carina Christine Skovmøller. 

Syngenta Group

 Syngenta Group on yksi maailman johtavista maatalouden innovaatioyhtiöistä, jonka juuret ulottuvat yli 250 vuoden taakse. Sen 48 000 työntekijää yli 100 maassa pyrkii muuttamaan maataloutta innovatiivisten tuotteiden ja teknologioiden avulla, jotka edistävät merkittävällä tavalla elintarvikeketjua, ja auttavat ruokkimaan maapallon väestön turvallisella, kestävällä ja planeettaamme kunnioittavalla tavalla. Kiinalaisomisteisen Syngenta Groupin päätoimipaikka on Sveitsissä ja sillä on neljä liiketoimintayksikköä: Syngenta Crop Protection (päätoimipaikka Sveitsissä), Syngenta Seeds (päätoimipaikka Yhdysvalloissa), ADAMA (päätoimipaikka Israelissa) sekä Syngenta Group China. Liiketoimintayksiköt palvelevat asiakkaita ympäri maailmaa edistyksellisin tav