You are here

Peruna

Peruna

Hyvä strategia perunan tauteja vastaan perustuu oikeaan käsittelyajankohtaan ja että valmisteiden ominaisuudet käytetään parhaiten hyödyksi.

Peruna

Kun käytät perunalla toimivaksi havaittua kasvinsuojelustrategiaa, saat hyvän tuloksen ja samalla vähennät kasvinsuojelua uhkaavaa resistenssiriskiä.

Uusi kasvukausi alkaa pian. Perunalla kasvitaudit ovat jokavuotinen haaste ja niiden hallinta vaatii tietoa ja taitoa. Jotta saavuttaisit perunan tuotannossa parhaan mahdollisen tuloksen, me Syngentalla autamme sinua hallitsemaan kasvintuhoojien aiheuttamia ongelmia. Perunan tautien hallinta alkaa heti kauden alusta lähtien. Onkin syytä valita perusteellisesti testattu perunanviljelystrategia, jolla on dokumentoitu vaikutus esimerkiksi perunaseittiin, harmaahilseeseen, perunaruttoon ja lehtipoltteeseen – se kannattaa!

Syngentan keinot korkean sadon ja  laadun tuottamiseen perunalla

Syngentan keinot korkean sadon ja laadun tuottamiseen perunalla

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.

Laajatehoinen peittausaine perunalle

 • Nestemäinen perunan peittausaine, joka sisältää punaista väriainetta
 • Laajatehoinen: torjuu perunaseitin sekä perunan siemenlevintäisen harmaahilseen, perunaruven ja kuorirokon
 • Lisää siemenperuna-kokoisten mukuloiden osuutta sadossa

Maxim 100 FS torjuu perunan siemenen mukana leviäviä tauteja. Se on laajatehoinen ja kosketusvaikutteinen. Se tehoaa siemenlevintäiseen perunaseittiin, harmaahilseeseen, perunarupeen ja kuorirokkoon. Lisäksi se ehkäisee varastoinnin aikaisia tartuntoja, mikäli käsittely tehdään jo syksyllä.

Käyttö

Siemenperunan käsittely Maxim 100 FS:lla suojaa sitä itämisen ja taimettumisen aikana ja edistää terveen ja elinvoimaisen perunakasvuston ja sitä kautta korkean sadon saamista. Siemenperuna käsitellään joko varastosta ulos otettaessa tai istutettaessa. Aineen tasainen levittyminen perunoihin optimoi tuloksen. Käyttömäärä on 200-250 ml/1000 kg siementä. Aine kannattaa sekoittaa veteen, jota aineen levittyminen mukuloiden pintaan olisi mahdollisimman tasainen.

Käsittely rullapöydällä

Mukuloiden täytyy pyöriä suihkusuuttimien alla useita kertoja, jotta aine leviää tasaisesti niiden pinnalle. Käsitteleminen rullapöydällä voidaan tehdä ennen varastointia tai valmisteltaessa siementä istutettavaksi. Mikään peittausaine ei estä bakteerien kasvua. Sen vuoksi siemenperunan täytyy kuivua nopeasti käsittelyn jälkeen, jotta bakteerit eivät pääse kasvamaan.

Upotuspeittaus

Upotuspeittauksessa on tärkeintä, että bakteereiden aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi käsitelty siemen kuivuu nopeasti.

Käsittely istutuskoneessa

Parhaan peiton saavuttamiseksi aine suositellaan ruiskutettavaksi siemenmukuloihin istutuskoneeseen asennetuista toisiaan vasten sijaitsevista suuttimista (2 kpl/penkki), kun mukulat putoavat maahan. Arvioidaan että istutuskonepeittauksessa vain 20–25 % aineesta päätyy perunoihin. Loppuosa imeytyy maahan.

Vaikutus

Maxim 100 FS -valmisteen vaikuttava aine on fludioksoniili. Se on kesketusvaikutteinen aine, joka estää sienien soluseinien muodostumista ja vaikuttaa sienen nestetasapainoon. Seurauksena on sienisolujen kasvun estyminen. Fludioksoniili on kehitetty luonnosta peräisin olevien mikro-organismien tuottamasta pyrrolinitriini-aineesta joka estää sienten kasvua.

Maxim 100 FS -valmisteen edut

Maxim 100 FS suojaa siemenperunan siemenlevintäisiä tauteja vastaan. Siemenlevintäiset taudit haittaavat perunan itämistä ja taimettumista, alentavat satoa ja haittaavat merkittävästi sadon laatua. Kun käsittelet siemenen Maxim 100 FS -valmisteella, estät tautien leviämisen uuteen satoon ja osittain suojaat sen varastoinnin ajaksi ja edistät terveen ja elinvoimaisen perunasadon saamista. Kokeet ovat osoittaneet, että laajatehoinen Maxim 100 FS ei vaikuta perunan kehitykseen haitallisesti silloinkaan, kun tauteja ei esiinny. Laaja tehoalue takaa myös sen että mikään taudinaiheuttaja ei saa kilpailuetua toisia sienitauteja vastaan siinä missä kapeatehoinen peittausaine jättää tilaa taudeille joihin se ei tehoa. Tämän ilmiön syynä on sienien välinen kilpailu elintilasta. Maxim 100 FS ei myöskään vaikuta perunoiden tuoksuun tai makuun.

Maxim 100 FS suojaa siemenmukulat tauteja vastaan. Tautien vaivaama peruna taimettuu huonosti

 Maxim 100 FS suojaa siemenmukulat tauteja vastaan. Tautien vaivaama peruna taimettuu huonosti

Maxim 100 FS torjuu perunaseitin (Rhizoctonia solani)

Maxim 100 FS torjuu perunaseitin (Rhizoctonia solani)

Ruutukoe, BJ-Agro, Tanska 2019, lajike Belana ruokaperunaksi. Havainnot tehtiin kun peruna oli n. 10 cm taimella. Maxim 100 FS -käyttömäärä 0,625 l/ ha, käsittely varastossa ennen istutusta, istutusmäärä 4-4,5 t/ha. Seittiä ei havaittu missään käsitellyissä koejäsenissä. Kaikissa käsittelemättömissä tautia sen sijaan oli.

10,9% korkeampi sato Maxim 100 FS:llä

10,9% korkeampi sato Maxim 100 FS:llä

Demokoe, Flemming Gaarn Svendsen, Pohjois-Jyllanti, Tanska 2019, lajike Avarna siemenperunaksi. Sato määritettiin nostamalla 4 riviä (8 riviä/kerranne). 3 kerrannetta. Molemmilla valmisteilla täysi käyttömäärä. Käsittely istutuksen yhteydessä.

Perunarutto

Perunarutto

Perunarutto iskee paitsi perunan lehtiin ja varsiin mutta myös mukuloihin. Tuhotessaan perunan lehdistöä se alentaa satoa ja varastossa se aiheuttaa varastointitappioita.

Ruttoitiöt leviävät tehokkaasti kasvuston sisällä ja kasvustosta toiseen sekä myös maassa. Rutto talvehtii lepoitiöinä maassa sekä yhä yleisemmin myös ns. piilevänä saastuntana siemenmukulan pinnalla. Sopivissa oloissa itiöt heräävät alkukesällä ja rihmaston kasvu alkaa. Sienirihmasto tuottaa itiöitä ja saastunta lähtee liikkeelle kasvustossa.

Loppukesällä muodostuu lepoitiöitä, jotka säilyvät maassa odottamassa seuraavaa kasvukautta. Ns. latentti infektio syntyy, kun noston yhteydessä ilmassa leijuvia ruttoitiöitä joutuu perunan siemenmukuloiden pinnalle. Hyvän ja nopean kuivatuksen vuoksi ne eivät saastuta perunaa sen varastoinnin aikana, vaan vasta seuraavana vuonna jouduttuaan siemenmukulan mukana kosteaan maahan.

Lehtipolte

Vaihteleva säätyyppi suosii lehtipoltetta: vuorotellen märkää ja kuivaa sekä lämpimät jaksot. Lehtipolte tuhoaa perunan yhteyttävää pinta-alaa, mikä alentaa satoa.

Saastuntariski on suurin pellolla, jossa on aiemmin ollut voimakas saastunta. Stressitekijät, kuten kuivuus, hyönteisvioitus ja ravinteiden puute lisää riskiä. Oireet ilmaantuvat yleensä vasta heinäkuun lopulla, mutta saastunta on tapahtunut jo useita viikkoja aikaisemmin heinäkuun alussa. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä alimpiin lehtiin.

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa kasvijätteissä, joista itiöt lähtevät liikkeelle ja saastuttavat alimpia lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa perunan lehteen iskenyt sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa. Uusimpien tutkimustulosten mukaan itiöt voivat levitä lehtiin jo aikaisessa vaiheessa, mutta tauti iskee kasviin, kun se stressaantuu ja lehtien puolustuskyky heikkenee.

Lehtipolte

Suomessa erityisesti tärkkelysperuna on kärsinyt lehtipoltteesta jo joitakin vuosia, ja tauti johtaa merkittäviin sadonmenetyksiin, jollei sitä torjuta. Meillä tehokas lehtipoltteen torjunta on tärkeä osa perunan kasvinsuojelua ja siinä Revus Topilla on tärkeä osa.
Tautitorjunnassa resistenssi-riski on aina otettava huomioon. Siksi suosittelemme, että Revus Top -ainetta käytetään noin puolet kaikista lehtipoltteen torjuntaan tehdyistä käsittelyistä.

Kimmo Pusa, Finnamyl Oy

 

Kimmo Pusa

Varsikuolio

Varsikuolio

Varsikuolio on yleinen luonnossa esiintyvä kasvitauti ja se iskee moniin viljely- ja rikkakasveihin. Perunan varressa sieni muodostaa samanlaisia pahkoja kuin öljykasveissa, joilla se aiheuttaa pahkahometta. Varsi katkeaa ja menetetty varsi on pois sadontuotannosta. Varsikuolio iskee varren haavaumiin, joita syntyy esim. hankauksen myötä vanheneviin varsiin perunan ollessa lähellä kukintaa.

Revus Top - Vain vihreät lehdet tuottavat satoa

Ruiskutukset lehtipoltetta vastaan on aloitettava ajoissa. Lehtipolte lähtee liikkeelle kasvuston alimmilta lehdiltä ja suojan pitää olla siellä ajoissa. Kun ensimmäiset tautilaikut tulevat näkyviin, on saastunta tapahtunut jo 2-3 viikkoa aikaisemmin.

Revus Top on tärkeä osa kestävää lehtipoltteen torjuntataktiikkaa, sillä siinä on triatsoleihin kuuluvaa difenokonatsoli-tehoainetta, joka on vaikutustapansa vuoksi tärkeä osa resistenssin hallintaa. Ruotsissa lehtipolte on jo kehittänyt kestävyyttä strobiluriini- ja SDHI-tehoaineryhmiä vastaan, joten ruiskutusohjelman pitäminen monipuolisena on tärkeää.

Revus Topin toinen tehoaine, mandipropamidi, on sama kuin Revus-valmisteessa ja se torjuu samalla kertaa perunaruton. Revus Top tehoaa myös varsikuolioon, jonka paras torjunta-aika on juuri ennen kukintaa. Revus Topin käyttömäärä kannattaa pitää ohjeiden mukaisena, koska sillä tavalla kasvustoon saa riittävän määrän tehoainetta ja sitä myöten parhaan ja pitkän tehon.

Tehoalue: lehtipolte, perunarutto, varsikuolio, harmaahome (sekä Cercospora-lehtilaikku)

Tehoaine: mandipropamidi 250 g/l, difenokonatsoli 250 g/l Käyttömäärä: 0,6 l/ha, ruiskutusväli 7-10 vrk

Korkeintaan kaksi käsittelyä kasvukaudessa ja korkeintaan puolet kaikista käsittelyistä saa sisältää Revusta, Revus Top mukaan lukien

 • Ruton torjunnassa toimii samoin kuin Revus
 • Suojaa lehden sen molemmilta puolilta myös lehtipoltetta vastaan (translaminaarinen toimintatapa)
 • Varteen osuva aine torjuu varsikuolion
 • Sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä
 • Varoaika 3 vrk

Revus - ja Revus Top -valmisteiden keskeiset ominaisuudet perunaruton torjunnassa

TUOTETEHO LEHTIRUTTOONTEHO UUTEN KASVUUNTEHO VARSI- RUTTOON TEHO ENNALTA-EHKÄISEVÄSTITEHO PARANTA-VASTIESTÄÄ ITIÖIDEN MUODOSTUMISTA SATEENKESTOLIIKKUVUUS KASVISSA
REVUS (mandipropamidi)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Suojaa lehtien ylä- ja alapinnat
REVUS TOP (mandipropamidi/
difenokonatsoli)
4,0●●●●●●*●●●Suojaa lehtien ylä- ja alapinnat, kosketus
Ranman Top13,8●●●●00●●Kosketus
Shirlan22,90●●●00●●Kosketus
mankotsebivalmisteet2,0 ●●00Kosketus

1) Nordisk Alkali A/S:n rekisteröity tavaramerkki 
2) Syngenta A/S:n rekisteröity tavaramerkki

* Yksittäisissä kokeissa indikoitu 1,5

Euroblight-työryhmän katsaus tehoon, vaikutusmekanismiin, sateenkestoon ja liikkuvuuteen kasvissa. Kattava yleiskatsaus on osoitteessa http://euroblight.net (päivitetty 5.2.2019).

Infektion arviointi: 0 = ei vaikuta, ● = vaikuttaa, ●● = vaikuttaa tehokkaasti, ●●● = vaikuttaa erittäin tehokkaasti, tyhjä = ei arvioitu.

Revus Top Mitä suurempi annos - sitä parempi teho

Difenokonatsolin annoksen vaikutus lehtipoltetehoon rekisterointikoe

Amistar in-furrow (penkin käsittely)

Perunan siemenen mukana leviäviä tauteja torjutaan peittaamalla siemenmukulat ennen istutusta tai istutuksen yhteydessä Maxim-valmisteella. Siemenen peittaus ei kuitenkaan suojaa uutta satoa maasta leviäviä tauteja vastaan. Maan kautta leviävät, perunan kasvua haittaavat ja mukulasadon laatua heikentävät taudit ovat perunaseitti, mustapistetauti, harmaahilse, Phoma jne.

Perunaseitti (Rhizoctonia) tuhoaa perunan versoja, maavarsia ja mukuloita. Mustapistetauti (black dot) tuhoaa perunan varsia ja pilaa mukuloiden laatua. Seurauksena on sato- ja laatutappiot.

Amistar-valmistetta on käytetty Euroopassa pitkään perunapenkin käsittelyyn ns. Amistar in-furrow –tekniikalla. Periaate on, että maa siemenmukulan ympärillä käsitellään Amistarilla istutuksen yhteydessä, mikä muodostaa suojaavan vyöhykkeen maale vintäisiä tauteja vastaan mukulapesän ympärille. Tarvittava laitteisto on periatteessa sama kuin mitä käytetään siemenen peittaukseen istutuksen yhteydessä, tosin suuttimet sijoitetaan eri tavalla.

Kun perunapenkki käsitellään Amistarilla, torjutaan maalevintäistä seittiä ja mustapistetautia. Amistarin tiedetään vaikuttavan myös eräisiin muihin maalevintäisiin tauteihin ja mukulan ulkonäköä pilaaviin tauteihin, kuten harmaahilseeseen. Euroopassa käytetään termiä ’skin finish’, kun tavoitellaan ulkoiselta laadultaan erittäin hyvän näköistä perunaa.

Käyttöohje

Asenna suuttimet niin että siemenmukulan ympärille tuleva maa tulee käsiteltyä. Käyttömäärä 2 l/ha sekoitettuna veteen niin että kokonaisnestemäärä on 10-15 l/ha. Samalla voi myös ruiskuttaa nestemäistä (hiven)ravinnetta. Nestemäärä nostetaan silloin tasolle 30 l/ha.

Amistar In Furrow

Amistar-valmistetta on käytetty Euroopassa pitkään perunapenkin käsittelyyn ns. Amistar In Furrow – tekniikalla.

Periaate on että maa siemenmukulan ympärillä käsitellään Amistarilla istutuksen yhteydessä, mikä muodostaa suojaavan vyöhykkeen maalevintäisiä tauteja vastaan mukulapesän ympärille.

Tarvittava laitteisto on periaatteessa sama kuin mitä käytetään siemenen peittaukseen istutuksen yhteydessä.

Hyväksy markkinointievästeet tämän videon katselemiseksi.

Käyttöohje

Amistar ruiskutetaan istutuksen yhteydessä mukulapesän ympärille tulevaan maahan 2-3 suuttimen kautta.

Suuttimien asennus:
1)    Suositeltavin tapa on että suuttimet asennetaan niin, että ne osoittavat vaon sivuille maahan sen pudotessa ja siinä olevan siemenperunan päälle. Suuttimet voi kiinnittää suoraan siemenvantaaseen tai tekee itse erillisen apulevyn, jossa on suoja sitä vastaan, ettei ruiskute osu suoraan siemenmukuloiden päälle.

Hyväksy markkinointievästeet tämän videon katselemiseksi.

2)    Toinen tapa on asentaa suuttimet niin että ensimmäinen suutin on ennen siemenvannasta ja se suuntaa siemenvaon pohjalle. Toinen suutin asennetaan siemenvantaan taakse suuntaamaan niin että se osuu siemenen päälle putoavaan maamassaan.

Video suuttimien asennuksesta istutuskoneeseen. Englanninkielinen.

Hyväksy markkinointievästeet tämän videon katselemiseksi.

Käyttömäärä

 

 • Suomessa hyväksytty käyttömäärä on 2 l/ha (Muissa maissa määrä on 3 l/ha, mutta Suomessa se ei ole ympäristöriski-mallinnuksen vuoksi mahdollista).
 • Vesimäärä 50–100 l/ha.
 • Ruiskutukseen olisi käytettävä mahdollisimman karkeita suuttimia, jotta aine varmasti päätyisi maahan. Suuttimien tukkeutuminen on riski ja niiden toimivuutta on seurattava. Syngentan yhdessä Hypron kanssa tähän tarkoitukseen kehittämät perunasuuttimet toimivat hyvin.
 • Ruiskutetta ei saa osua siemenmukuloiden päälle, sillä jossain oloissa valmiste voi hidastaa idun kehitystä ja sitä myöten hidastaa perunan taimettumista. Käytännössä viitteitä Amistarin vaikutuksesta idun kasvuun on Euroopassa nähty kuitenkin vain erittäin harvoin.

Amistar in Furrow

Perunasuuttimet

Syngenta on yhdessä Hypron kanssa kehittänyt tähän käyttötarkoitukseen sopivat suuttimet: esim. Hypro 20-0062 ja 70-0062 (200-300 ml/min); 20 ja 70 ilmaisevat suihkun kulmaa ajosuuntaan nähden. Suuttimia ja muita tarvikkeita voi tiedustella Hypron maahantuojalta: MV-Agent, [email protected], puh. 0400 514846

Tiedustelut:
Arto Markkula, Syngenta, puh. 0500 281717

Perunasuuttimet