Peruna | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Peruna

Peruna

Hyvä strategia perunan tauteja vastaan perustuu oikeaan käsittelyajankohtaan ja että valmisteiden ominaisuudet käytetään parhaiten hyödyksi.

Revus ja Revus Top – vahva tuplaratkaisu

Peruna

Revus ja Revus Top ovat kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan luokiteltu perunaruton ja lehtipoltteen torjunnan parhaimmistoon. Lisäksi Revus Top tehoaa myös varsikuolioon. Hyvä tulos torjunnassa saavutetaan koska tuotteet on kehitetty toimimaan yhdessä. Ne ovat myös valmisteita, jotka soveltuvat hyvin resistenssin kehittymistä ehkäisevään ruiskutusohjelmaan. Revus + Revus Top = 1 + 1 = 3. Se tarkoittaa että kahdella tuotteella saat kolme vaikutusta – perunarutto, lehtipolte sekä varsikuolio.

Lehtipoltteen torjunta on mielestäni yhtä tärkeää kuin perunaruton kurissa pitäminen perunalastu- ja tärkkelystuotannossa. Sen vuoksi käytän Revus Top –valmistetta ajoissa antaakseni perunalle perussuojan perunaruttoa ja lehtipoltetta vastaan. Ruiskutan normaalisti seitsemänkahdeksan kertaa, joista kaksi-kolme kertaa Revus Topilla. Revus Topin etuja ovat myös että se on sekä sateenkestävä että se antaa suojan lehden molemmille puolille, mikä antaa paremman suojan sateenkuuron osuessa kohdalle.

Erik Jansson, Wittskövle

Erik Jansson

Huippuarvosanat eurooppalaisessa ruttotehovertailussa

Useat riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet että Revus ja Revus Top ovat hyviä valmisteita perunan tautien torjuntaan. Ne muodostavatkin perunan tautitorjunnan rungon.

TUOTE (tehoaine sulkeissa)TEHO LEHTIRUTTOONTEHO UUTEN KASVUUNTEHO VARSISAA-STUNTAAN SUOJAAVA TEHOPARANTAVA TEHOESTÄÄ ITIÖIDEN MUODOSTUMISTA SATEENKESTOLIIKKUVUUS KASVISSA
REVUS (mandipropamidi)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Lehden läpi
REVUS TOP (mandipropamidi/difenokonatsoli)4,0●●●●●●*●●●Lehden läpi + kosketus
mancozeb2,0 ●●00Kosketus
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kosketus

* Eräiden tutkimusten mukaan 1,5

Euroblight-työryhmän taulukko. Täydellinen taulukko http://euroblight.net (päivitetty 04.2.2014). Arviointi: 0 = ei tehoa; ● = tehoaa; ●● = hyvä teho; ●●● = erittäin hyvä teho;
tyhjä = ei tietoa.

Perunarutto

Perunarutto

Perunarutto iskee paitsi perunan lehtiin ja varsiin mutta myös mukuloihin. Tuhotessaan perunan lehdistöä se alentaa satoa ja varastossa se aiheuttaa varastointitappioita.

Ruttoitiöt leviävät tehokkaasti kasvuston sisällä ja kasvustosta toiseen sekä myös maassa. Rutto talvehtii lepoitiöinä maassa sekä yhä yleisemmin myös ns. piilevänä saastuntana siemenmukulan pinnalla. Sopivissa oloissa itiöt heräävät alkukesällä ja rihmaston kasvu alkaa. Sienirihmasto tuottaa itiöitä ja saastunta lähtee liikkeelle kasvustossa. 

Loppukesällä muodostuu lepoitiöitä, jotka säilyvät maassa odottamassa seuraavaa kasvukautta. Ns. latentti infektio syntyy, kun noston yhteydessä ilmassa leijuvia ruttoitiöitä joutuu perunan siemenmukuloiden pinnalle. Hyvän ja nopean kuivatuksen vuoksi ne eivät saastuta perunaa sen varastoinnin aikana, vaan vasta seuraavana vuonna jouduttuaan siemenmukulan mukana kosteaan maahan.

Lehtipolte

Lehtipoltetta suosii vaihteleva säätyyppi: vuorotellen märkää ja kuivaa sekä lämpimät jaksot. Lehtipolte tuhoaa perunan yhteyttävää pinta-alaa, mikä alentaa satoa.

Saastuntariski on suurin pellolla, jossa on aiemmin ollut voimakas saastunta. Stressitekijät, kuten kuivuus, hyönteisvioitus ja ravinteiden puute lisää riskiä. Oireet ilmaantuvat yleensä vasta heinäkuun lopulla, mutta saastunta on tapahtunut jo useita viikkoja aikaisemmin heinäkuun alussa. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä alimpiin lehtiin.

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa kasvijätteissä, joista itiöt lähtevät liikkeelle ja saastuttavat alimpia lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa perunan lehteen iskenyt sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa.

Lehtipolte

Suomessa erityisesti tärkkelysperuna on kärsinyt lehtipoltteesta jo joitakin vuosia, ja tauti johtaa merkittäviin sadonmenetyksiin, jollei sitä torjuta. Meillä tehokas lehtipoltteen torjunta on tärkeä osa perunan kasvinsuojelua ja siinä Revus Topilla on tärkeä osa.
Tautitorjunnassa resistenssi-riski on aina otettava huomioon. Siksi suosittelemme, että Revus Top -ainetta käytetään noin puolet kaikista lehtipoltteen torjuntaan tehdyistä käsittelyistä.

Kimmo Pusa, Finnamyl Oy

 

Kimmo Pusa

Varsikuolio

Varsikuolio

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa kasvijätteissä, joista itiöt lähtevät liikkeelle ja saastuttavat alimpia lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa perunan lehteen iskenyt sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa.

Strategia perunaruttoa, lehtipoltetta sekä varsikuoliota vastaan

Strategia perunaruttoa, lehtipoltetta sekä varsikuoliota vastaan

Hyvä strategia perunan tauteja vastaan perustuu oikeaan käsittelyajankohtaan ja että valmisteiden ominaisuudet käytetään parhaiten hyödyksi. Ulkomaisten kokemusten mukaan lehtipoltteella on suuri riski kehittyä strobiluriini-valmisteita (mm. Amistar, Signum) kestäväksi. Sen vuoksi Revus Top tulee aina sisältyä torjuntaohjelmaan lehtipoltetta vastaan. Näin saadaan myös paras teho ja minimoidaan riski kestävien tautikantojen muodostumiseksi.  

Strategia perunaruttoa, lehtipoltetta sekä varsikuoliota vastaan

Viljelen sekä perunalastu- ja tärkkelysperunaa. Torjuntastrategiani on yhdenmukainen ja olenkin jo pitkään käyttänyt Revus- ja Revus Top –valmisteita, jotka ovat perunaruton ja lehtipoltteen torjuntani peruselementit. Viljelyn onnistumisen varmistamiseksi sekä valmisteiden tehon säilyttämiseksi on tärkeää käyttää aineita oikealla tavalla ja vaihdella eri vaikutustapoja sienitauteja vastaan niin, että minimoidaan riskit resistenssin syntymiseksi.

Per Fjelkner, Flodala Gård, Fjälkinge

Per Fjelkner

Oikea tuote (Alternaria)

Ruotsalainen koe erittäin kovassa lehtipoltepaineessa Paikka Nymo, jossa lehtipolte kestää Amistaria ja Signumia Lehtipolteteho % 7. lokakuuta

Oikea tuote

Oikea ajoitus (Alternaria)

Tanskalainen koe osoittaa kuinka tärkeä ajoissa aloitettu torjunta on tehon kannalta. Suomessa ensimmäinen käsittely tulee tehdä viimeistään kesä-heinäkuun vaihteessa. Saastunta-aste % 15. elokuuta

Oikea ajoitus

Lehtipoltetta vastaan ruiskutukset on aloitettava ajoissa. Lehtipolte lähtee liikkeelle kasvuston alimmilta lehdiltä ja suojan pitää olla siellä ajoissa. Kun ensimmäiset tautilaikut tulevat näkyviin, on saastunta tapahtunut jo 2-3 viikkoa aikaisemmin ja laikkuja on koko ajan tulossa lisää. Revus Top on tärkeä osa kestävää lehtipoltteen torjunta-taktiikkaa, sillä se on ainoa markkinoilla oleva aine, jolla ei ole strobityyppistä vaikutustapaa.
 

Revus-ruiskutukset kannattaa aloittaa ajoissa. Näin saat suojattua perunakasvuston alimmat lehdet niiden molemmilta puolilta ilmasta ja maasta sadepisaroiden mukana leviävää ruttoa vastaan.