You are here

S.B.Y.W.R

S.B.Y.W.R - Kevätohrasadon maailmanennätys

S.B.Y.W.R.
25.04.2017

Kasvukaudella 2017 teemme kevätohrasadon maailmanennätyksen. Paikka on Aittomäen tila Seinäjoella ja lajike on Syngentan uusi Laureate-ohra. Sato tuotetaan olemassa olevien...

Seuraa ennätyksen tekoa Facebook-sivuillamme

Voit seurata meitä Facebookissa ja nähdä kuinka me sen teemme: Syngenta Suomi

Alta löydät vanhat SBYWR Facebook-päivitykset

Kevätohrasadon maailmanennätys

Viljelijä: Lauri Hantula
 
Agrologi, 50 v, vaimo, 2 lasta

Lauri on ollut viljelijä vuodesta 1986, jolloin hän aloitti broilerituotannon. Ensimmäinen oma peltolohko hankittiin hänelle vuonna 1988, viljelykasvina oli silloin sokerijuurikas. Sen jälkeen opiskelujen ohella viljelyä kotitilalla vähitellen omaa viljelypinta-alaa lisäten. Viljelykasvit tuolloin ohra, kaura, vehnä, rypsi ja sokerijuurikas. Agrologin tutkinto 1991. 2000-2001 Aittomäen tila siirtyi spv:llä kokonaan Laurin hallintaan. Siitä lähtien hän on tehnyt pitkäjänteistä työtä satotason parantamiseksi sekä lannoituksen ja kasvinsuojelun optimoimiseksi. Tuotantoa hän on kehittänyt sekä pellolla että broileri- ja sianlihan tuotannossa.

Lauri Hantula

Haluamme tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja saavuttaa tulevaisuuden satoja jo nyt.

Suomi

Paikka: Aittomäen tila, Seinäjoki. Viljelypinta-ala 270 ha, viljan viljely sekä broileri- ja sianlihan tuotanto
Peltolohko: 25 ha, maalaji multava hieno hieta, pH 6,5-7,0

Konsulentti SBYWR-projektissa: Arto Markkula, Syngenta Nordics A/S

Laureate

Laureate

Satokilpailun voittaja ohra

Kevätohrasadon maailmanennätys

Kasvukaudella 2017 teemme kevätohrasadon maailmanennätyksen. Paikka on Aittomäen tila Seinäjoella ja lajike on Syngentan uusi Laureate-ohra. Sato tuotetaan olemassa olevien säädösten puitteissa 25 hehtaarin kokoisella peltolohkolla, joka on menneinä vuosina antanut suomalaisittain korkeita satoja. Laureate-lajike oli tilalla kokeilumielessä viljelyssä jo vuonna 2016, jolloin se tuotti hyvän sadon: 3,5 ha:n kokoiselta peltolohkolta korjattiin kuivattua satoa 42 t.

Voit seurata meitä Facebookissa ja nähdä kuinka me teemme sen: Syngenta Suomi 

 

Tämän hetkinen maailmanennätys on tehty vuonna 2014 Propino-ohralla, joka tuotti 10,45 t/ha. Ennätyksen teki viljelijä Tim Lamyman, Worlaby Farms, Louth, Linconshire, Iso-Britannia. Syysohralla satoennätys on 13,8 t/ha, joka saatiin Winter Barley 776 –lajikkeella. Sen tuotti Warren ja Joy Darling, Poplar Grove Farm, Timaru, Uusi-Seelanti.

Ennätyksen teossa mukana olevat tuotteet

Amistar

Tautientorjuntaan yli 30 kasvilla

Moddus Evo

Juuren- ja korrenvahvistaja

Laureate

Laureate

Satokilpailun voittaja ohra

Elatus Plus

Elatus Plus

Elatus Plus tuotesivusto on avattu

S.B.Y.W.R Yhteistyökumppanit

Spring Barley Yield World Record (S.B.Y.W.R)

Under growing season 2017 we will make a new world record of spring barley yield. Place is Aittomäki farm in Seinäjoki, Finland and variety is Syngenta’s new Laureate spring barley. The yield will be produced according to the regulations in force on a 25-hectare’s field, which under last years has given under Finnish conditions high yields. Laureate variety was in test growing on the farm already in year 2016, when it produced a good yield: from a 3,5-hectare’s field was harvested 42 t dried cereal.

The prevailing record was done in 2014 with Propino spring barley, which produced 10,45 t/ha. The record was made by grower Tim Lamyman, Worlaby Farms, Louth, Linconshire, Great Britain. The record yield of winter barley is 13,8 t/ha, which was achieved from variety Winter Barley 776. It was produced by Warren and Joy Darling, Poplar Grove Farm, Timaru, New Zeeland.

You can follow the project on our Facebook page - follow for the latest updates on how Lauri will break the record.

Suomi

The project:

Place: Aittomäki farm, Seinäjoki, Finland. Total growing area 270 ha, cereals, poultry and pork production

Field: 25 ha, Soil type: very fine sand with high humus content, pH 6,5-7,0

 

 

 

 

 

Laureate

Laureate

Laureate Spring Barley is used for the world record attempt

Lauri Hantula

Grower:

Lauri Hantula, Seinäjoki

Agrologist, 50 years, wife, 2 children
Lauri is farmer since 1986, when he started with poultry production. The first field parcel was acquired to him in 1988, sugar beet being his first crop. After that simultaneously with studies he was involved with the work at home farm and gradually increasing his own field area. Crops at that time were spring barley, oats, spring oil seed rape and sugar beets. He graduated as agronomist in 1991. Generation takeover on the Aittomäki farm was made during years 2000-2001 and Lauri became full owner of the farm. After that he has worked with a long perspective in order to increase yield levels as well as to optimize fertilization and crop protection. He has developed his production in the field as well as in poultry and pork production.

Consultant in the project:

Arto Markkula, Syngenta Nordics A/S