You are here

Sustainability_R&D_FAQ_FI

Tutkimus ja tuotekehitys

Jäljempänä on vastauksia tutkimusta ja tuotekehitystä koskeviin kysymyksiin.
 

Mihin Syngentan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä keskitytään?

Tutkimus- ja tuotekehitysohjelmassamme keskitymme tuoton kasvattamiseen, laatuun, kasvien suojelemisen ja maatalouden resurssitehokkuuden parantamiseen innovaatioiden avulla. Teemme tämän keskittymällä uusien tuotteiden ja sellaisten käytäntöjen kehittämiseen, joilla pyritään vähentämään maapinta-alan, veden ja energian tarvetta sadon saamiseksi.

Käytämme kasviosaamistamme sekä siementen, niiden suojaamisen ja kasviensuojelun erikoisosaamistamme kehittääksemme ratkaisuja, joiden avulla viljelijät voivat tuottaa enemmän vähemmällä luonnonvarojen kulutuksella.

Mukautamme yhteistyössä viljelijöiden kanssa tuotteemme vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Nämä ratkaisut voivat perustua teknologiaan, kuten kemiaan tai genetiikkaan, tai niiden yhdistelmään.

Viljelijät kohtaavat haasteita varsinkin kolmella alueella:

• Rikkakasvit, tuholaiset ja sairaudet
• Ilmastolliset haasteet, kuten kuivuus, ravinteiden määrän väheneminen ja vaihtelevat lämpötilat
• Asiakkaiden ja kuluttajien vaatimusten tiukkeneminen: parempi ravitsemuksellinen koostumus, kuluttajien asenteiden muuttuminen, kestävä kehitys ja suhtautuminen tuotantomenetelmiin

Tutkijamme tekevät yhteistyötä teknologioiden yhdistämiseksi ja kehittääkseen integroituja ratkaisuja, joissa otetaan huomioon viljelijöiden tarpeet. Viljelykasvinasiantuntijamme ohjaavat uuden tutkimuksen suuntaa asiakkaiden tarpeiden, teknologian, oikeudellisten vaatimusten ja yhteiskunnallis-poliittisiin trendien muutosten perusteella. Strategiamme ja The Good Growth Plan -suunnitelma perustuvat tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Kasvinsuojelututkimuksessamme keskitymme rikkakasvien, tautien sekä hyönteistentorjunta-aineiden ja kasveja vahvistavien kemikaalien kehittämiseen.

Siementutkimuksissamme keskitymme luomaan uusia yleisesti viljeltyjen peltokasvien lajikkeita laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Keinoja voivat olla tuholaisten, tautien ja ympäristötekijöiden vastustuskyvyn parantaminen, kysynnän kasvattaminen asiakkaiden keskuudessa tai säilyvyyden parantaminen.

Kansainvälisellä sivustollamme on lisätietoja tutkimuksistamme.

Mihin Syngentan tekemässä kasvinsuojeluaineiden tutkimuksessa ja tuotekehityksessä keskitytään?

Kasvinsuojeluaineiden tutkimuksemme ja tuotekehityksemme perustuu lähinnä asiakkaiden tarpeisiin, teknologian kehitykseen ja lakisääteisiin vaatimuksiin.

Suurissa kasvinsuojelun tutkimuskeskuksissamme on yli 2 000 työntekijää, jotka parantavat elintarviketurvallisuutta tutkimus- ja kehitystyön avulla. Niissä käytämme uusinta synteettisen kemian teknologiaa, nopeita automatisoituja synteesejä ja biologisia menetelmiä, jotta määrää ja laatua voidaan parantaa tavoitteellisen biologisen valinnan avulla. Työmme perustuu strukturoituun kemiaan, joka auttaa meitä kehittämään kemiallisia yhdisteitä, joiden ominaisuudet todennäköisimmin pysyvät halutussa tuoteprofiilissa.

Kun vaikuttava aine on valmis testattavaksi, teemme sarjan kokeita kehittääksemme lupaavien molekyylien pohjalta tuotteita, joita on turvallista käyttää ja jotka täyttävät kaikki rekisteröinnille asetettavat vaatimukset sekä asiakkaiden tarpeet. Vaikuttavan aineen tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimme mahdollisimman varhaisessa kehitysprosessin vaiheessa. Kaikki tuotteen rekisteröintiä ja turvallista käyttöä varten tarvittavat tiedot kerätään.

Tämän jälkeen tuotetta testataan viljelykasveilla erilaisissa ilmasto-olosuhteissa ja maalajeissa eri puolilla maailmaa. Tulosten perusteella kehitetään tarvittavat koostumukset ja prosessit tuotteen valmistamiseksi kaupallisessa mittakaavassa asiakkaidemme vaatimusten täyttämiseksi.

Uuden kasvinsuojeluainee.n rekisteröimiseen kuluu aikaa keskimäärin 8-10 vuotta ja rahaa noin 260 miljoonaa dollaria. Vasta tämän jälkeen tuote voidaan lanseerata kaupallisesti

Mihin Syngentan tekemässä siementen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä keskitytään?

Syngentan tekemässä siementen tutkimus- ja kehitystyössä keskitytään tärkeimpien viljelykasvien uusien lajikkeiden luomiseen sekä laadun ja tuottavuuden parantamiseen myös yhdistelemällä muita teknologioita. Tämä työ sisältää tuholaisten ja muiden ympäristöpaineiden sietokyvyn parantamisen, ravitsemuskoostumuksen ja säilyvyyden kohentamisen sekä kuluttajakysynnän vahvistamisen.

Yli 3 000 työntekijäämme keskittyy lajikkeiden tutkimiseen ja kehittämiseen. He parantavat lajikkeiden suorituskykyä, vakautta ja laatua.He keskittyvät työssään yli 50 elintarvikkeeseen ja viljelykasviin, myös meille strategisesti tärkeisiin viljelykasveihin.

Kehitämme toivottavilla ominaisuuksilla varustettuja kasveja käyttämällä sekä tavanomaista jalostusta periytymislinjojen tai hybridien saamiseksi aikaan ja bioteknologiaa.

Tavanomaisissa kasvinjalostuksessa risteytetään huolellisesti valittuja emokasveja. Tämän jälkeen valitaan parhaat kasvit, joiden jälkeläisten viljelemistä jatketaan. Kun parhaat linjat on valittu, valikoimaa supistetaan, jotta saadaan aikaan periyttämislinjoja, joihin kuuluvilla kasveilla on samat ominaisuudet. Lopuksi siementen määrä moninkertaistetaan.

Tuotamme monia viljelykasvilajikkeita varten hybridisiemeniä. Ne ovat peräisin valittujen emokasvien ensimmäisestä risteytyksestä. Nämä siemenet tarjoavat parhaimman tuoton, suorituskyvyn, vakauden ja laadun.

Missä tutkimus- ja tuotekehityskeskuksemme sijaitsevat?

Tutkimus- ja tuotekehityskeskuksissamme sekä kenttäkoeasemillamme ympäri maailmaa työskentelee yli 5 000 henkilöä. Keskeisten tutkimus- ja tuotekehityskeskustemme sijainnit: 

Jealott's Hill, Iso-Britannia
Stein, Sveitsi
Research Triangle Park ja Greensboro, NC, Yhdysvallat
Goa, Intia
Peking, Kiina
Enkhuizen, Alankomaat
Saint-Sauveur, Ranska

Suuret keskuksemme Steinissä, Jealott’s Hillissä ja Goassa keskittyvät kasvinsuojeluaineiden uusien vaikuttavien aineiden tunnistamiseen.

Research Triangle Parkissa ja Beijing Innovation Centerissä keskitymme lähinnä bioteknologiaan. Lisäksi meillä on noin sata kenttäkoe- ja ituplasmakeskusta eri puolilla maailmaa.

Kansainvälisellä sivustollamme on lisätietoja tutkimus- ja tuotekehityskeskuksistamme.

Otetaanko ympäristö- ja terveysnäkökohdat huomioon koko tutkimus- ja tuotekehitysprosessissa?

Tutkimus- ja tuotekehitystyössämme ympäristö- ja terveysnäkökohdilla on keskeinen merkitys. Siksi arvioimme ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat riskit kattavasti koko tutkimus- ja tuotekehitysprosessin ajan.

Riskit arvioidaan kaikissa kehitysvaiheissa konseptista aina loppukäyttö- ja kulutusvaiheisiin saakka. Turvallisuusarvioissamme keskitymme tuotteen, elintarvikkeiden ja rehujen käyttäjille mahdollisesti aiheutuviin riskeihin. Ympäristöturvallisuusohjelmamme avulla varmistetaan, että tuote ei vaikuta haitallisesti maaperään, veteen, ilmaan, kasveihin tai eläimistöön.

Jotta tuote voidaan hyväksyä rekisteröitäväksi, meidän on ensin osoitettava, että se on turvallinen työntekijöille, ympäristölle ja viljelmille sekä ihmisille tai eläimille, jotka syövät näiden kasvien osista valmistettuja elintarvikkeita.

Kun kasvinsuojeluaineita kehitetään, noin 30 prosenttia uuden vaikuttavan aineen kehittämiskustannuksista kuluu tuoteturvallisuuden varmistamiseen. Monet työmme tuloksena syntyvistä yhdisteistä hylätään jo varhaisessa kehitys vaiheessa, koska ne eivät täytä tiukkoja turvallisuusvaatimuksiamme.

Maanviljelyssä käytettäville bioteknologisilla tuotteilla on markkinoiden tiukimpien joukkoon kuuluvat vaatimukset.