You are here

Sustainability_Stewardship_FAQ_FI

Tuotteidemme vastuullinen käyttäminen

Täältä voit lukea lisää siitä, miten varmistamme tuotteidemme vastuullisen käytön.

Mitä Syngenta tekee varmistaakseen, että tuotteitamme käytetään turvallisesti?

Olemme sitoutuneet tuotteidemme vastuulliseen ja eettiseen hallintaan koko niiden elinkaaren ajan. Ensisijainen tavoitteemme on varmistaa, että tuotteitamme käytetään turvallisesti.

The Good Growth Plan -suunnitelman mukaisesti olemme sitoutuneet antamaan 20 miljoonalle maataloustyöntekijälle työturvallisuuskoulutusta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteemme on syventää tietoja käyttämisestä ja vaikuttaa asenteisiin kaikkialla maailmassa. 

Kehittyneillä markkinoilla käyttäjille annetaan usein koulutusta ja ohjausta. Mutta maissa, joissa tätä opastusta ei anneta, maanviljelijät ja muut maataloudessa työskentelevät antavat koulutusta tuotteidemme turvalliseen käsittelyyn. Joillakin alueilla puutteellinen lukutaito ja vaatimaton koulutustaso voivat vaikeuttaa myyntipäällysmerkintöjen ja käyttöohjeiden lukemista. Lisäksi annamme syventäviä tietoja verkossa toimivan Pesticidewise-ympäristömme avulla.

Lisätietoja tästä aiheesta löytyy myös vastuullisuusraportistamme (s. 30).

Siellä kerrotaan, miten varmistamme tuotteidemme vastuullisen käytön. Napsauta alla näkyviä linkkejä.

Kuinka viljelijä tietää, milloin ja miten ruiskutetaan?

Viranomaiset määrittävät, milloin ja miten ainetta voidaan käyttää. Ehdot näkyvät tuotteen etiketissä. Ainetta saa käyttää VAIN etiketissä luetelluille viljelykasveille niiden tuholaisten torjuntaan, jotka on mainittu etiketissä. Annostelun ja ajankohdan on vastattava etiketissä näkyviä vaatimuksia. Kaikki muunlainen käyttö on kiellettyä. Etiketissä voi olla muitakin rajoituksia, kuten etäisyys vesistöihin.

Etiketissä oleviin ehtoihin voidaan pyytää poikkeuksia, mutta tämä edellyttää turvallisen käyttämisen dokumentoimista. Poikkeus edellyttää viranomaisten hyväksyntää.

Mikä aiheuttaa haihtumista?

Kyse on kemikaalin haihtumisesta. Tällöin tuuli saattaa kuljettaa molekyylejä muualle, myös muihin viljelykasveihin. 

Tuulitunnelitutkimustemme tulokset kuitenkin osoittavat, että haihtumisen aiheuttaman laskeuman määrä jää usein pienemmäksi kuin tuulen aiheuttaman. Haihtumista ei voida sulkea pois, mutta se on vähäisempi ongelma kuin tuulen aiheuttama.

Sateen mukana kulkeutuvat torjunta-aine jäämät aiheuttavat huolestumista. Mikä on Syngentan kanta?

Ymmärrämme, että tästä ollaan kiinnostuneita. Siksi on tärkeää korostaa, että ympäristöhallinnon mukaan vähäiset pitoisuudet eivät ole haitallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle.
Vaikka nykyaikaisen teknologian avulla pystytään havaitsemaan jopa erittäin pienet teollisuuden, maatalouden ja muun ihmisten toiminnan aiheuttamat jäämät ilmakehässä, on tärkeää huomata, että karbamaattijäämät (prosulfocarb) eivät ole haitallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) laatii joka vuosi raportin elintarviketurvallisuudesta. Uusimmassa torjunta-ainejäämistä elintarvikkeissa kertovassa vuosiraportissa todetaan, että yli 96 %:ssa näytteistä raja-arvot alitetaan. Noin 51 %:ssa näytteistä ei havaittu ilmaistavissa olevia jäämiä. Tutkimus perustuu lähes 81 000 elintarvikenäytteeseen, jotka ovat peräisin 27 EU-jäsenvaltiosta sekä Islannista ja Norjasta. Lähde: EU:n raportti: Elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät 2016.

Siksi haluammekin tehdä tiivistä yhteistyötä viljelijöiden kanssa, jotta varmistetaan, että hallintasuunnitelmamme avulla, joka on osoittautunut menestyksekkääksi keinoksi vähentää vähäisen tason havaintoja, vähennetään myös karbamaatti-jäämiä (prosulfocarb) ilmakehässä.

Toimiiko Syngenta riittävän tehokkaasti, jotta kasviensuojausaineita käytetään oikein?

Vuosina 2015-2018 tehostetussa Gasa Nordgrønt -kokeidenotto-ohjelmassa Tanskassa karbamaatti-jäämiä ei havaittu juuri ollenkaan hedelmissä ja vihanneksissa. Lisäksi Tanskan Eläinlääkintä- ja elintarvikehallitus analysoi noin 450 elintarvikenäytettä karbamaatti-jäämien varalta.

Olemme vahvistaneet ponnistelujamme, jotta voimme varmistaa kasvinsuojeluaineidemme asianmukaisen käytön, ja keskittyä edelleen kulkeutumista estävien suuttimien käytön ja käsittelyn oikean ajoituksen merkityksestä tiedottamiseen viljelijöille kaikkia mahdollisia kanavia käyttämällä. 

Työskentelettekö vain tuotteidenne oikean käytön turvaamiseksi Pohjoismaissa?

Emme. Työtä tehdään kaikkialla maailmassa. Meillä on meneillään erilaisia projekteja kaikilla markkina-alueilla. Niillä kaikilla on sama tavoite: jäämien estäminen muissa kuin kohdeviljelykasveissa. Viime vuonna Euroopassa toteutetussa vastuullisuuskampanjassa keskityttiin kulkeutumia vähentävien suuttimien käyttön ja oikean ajoituksen merkitykseen.