You are here

Share page with AddThis
Fusilade Max

Fusilade Max

Senast uppdaterad:
02.08.2018

Ogräsmedel

Växtskydd

Authorisation Number: 
1912
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
HRAC-gruppen A (ACCase förhindrare)
Formulering: 
EC
Verkningssätt: 
Systemisk

Fusilade Max är effektiv mot ett- och fleråriga gräsväxter, så som kvickrot, flyghavre, spillsäd mm. Medlet har inte effekt på bl.a. vitgröe eller rödsvingel. Ämnet uppsugs av ogräsen främst via deras ovanjordiska delar och förflyttas systemiskt inne i växten till växtskott och rötter. Hos gräsogräsen stannar först tillväxten upp och den egentliga effekten börjar märkas inom några dagar, då bladens och skottens färg blir brungult.

• För bekämpning av kvickrot, flyghavre och andra gräsogräs i mer än 50 olika växter
• Registrerad att användas i bl.a. potatis, sockerbeta, ärt, bondböna och många specialväxter
• Ämnet uppsugs av ogräsen främst via deras ovanjordiska delar och förflyttas systemiskt inne i växten till växtskott och rötter.

Vattenmängd

100-400 l/ha

Regnfasthet

1-2 t

  • 09-4711 och 09-471 1006