You are here

Potato_2017_Tab 1_FI

Revus ja Revus Top – vahva tuplaratkaisu

Peruna

Revus ja Revus Top ovat kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan luokiteltu perunaruton ja lehtipoltteen torjunnan parhaimmistoon. Lisäksi Revus Top tehoaa myös varsikuolioon. Hyvä tulos torjunnassa saavutetaan koska tuotteet on kehitetty toimimaan yhdessä. Ne ovat myös valmisteita, jotka soveltuvat hyvin resistenssin kehittymistä ehkäisevään ruiskutusohjelmaan. Revus + Revus Top = 1 + 1 = 3. Se tarkoittaa että kahdella tuotteella saat kolme vaikutusta – perunarutto, lehtipolte sekä varsikuolio.

Lehtipoltteen torjunta on mielestäni yhtä tärkeää kuin perunaruton kurissa pitäminen perunalastu- ja tärkkelystuotannossa. Sen vuoksi käytän Revus Top –valmistetta ajoissa antaakseni perunalle perussuojan perunaruttoa ja lehtipoltetta vastaan. Ruiskutan normaalisti seitsemänkahdeksan kertaa, joista kaksi-kolme kertaa Revus Topilla. Revus Topin etuja ovat myös että se on sekä sateenkestävä että se antaa suojan lehden molemmille puolille, mikä antaa paremman suojan sateenkuuron osuessa kohdalle.

Erik Jansson, Wittskövle

Erik Jansson

Huippuarvosanat eurooppalaisessa ruttotehovertailussa

Useat riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet että Revus ja Revus Top ovat hyviä valmisteita perunan tautien torjuntaan. Ne muodostavatkin perunan tautitorjunnan rungon.

TUOTETEHO LEHTIRUTTOONTEHO UUTEN KASVUUNTEHO VARSI- RUTTOON TEHO ENNALTA-EHKÄISEVÄSTITEHO PARANTA-VASTIESTÄÄ ITIÖIDEN MUODOSTUMISTA SATEENKESTOLIIKKUVUUS KASVISSA
REVUS (mandipropamidi)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Suojaa lehtien ylä- ja alapinnat
REVUS TOP (mandipropamidi/difenokonatsoli)4,0●●●●●●*●●●Suojaa lehtien ylä- ja alapinnat, kosketus
Ranman Top13,8●●●●00●●Kosketus
Shirlan22,90●●●00●●Kosketus
mankotsebivalmisteet2,0 ●●00Kosketus

1) Nordisk Alkali A/S:n rekisteröity tavaramerkki 
2) Syngenta A/S:n rekisteröity tavaramerkki

* Yksittäisissä kokeissa indikoitu 1,5

Euroblight-työryhmän katsaus tehoon, vaikutusmekanismiin, sateenkestoon ja liikkuvuuteen kasvissa. Kattava yleiskatsaus on osoitteessa http://euroblight.net (päivitetty 5.2.2019).

Infektion arviointi: 0 = ei vaikuta, ● = vaikuttaa, ●● = vaikuttaa tehokkaasti, ●●● = vaikuttaa erittäin tehokkaasti, tyhjä = ei arvioitu.