You are here

Elatus™ Eran teho vakuutti myös 2017

Kasvinsuojelu
26.02.2018

Satotuloksia 2016 ja 2017

Kesällä 2016 ELATUS™ Eraa käytettiin Soulmate –ohralla lippulehti -vaiheessa 0,75 l/ha ja sadonlisäys oli käsittelemättömään verrattuna 34%. Sekä käsittelemätön, että ELATUS Eralla ruiskutettu koeala puitiin samana päivänä ja puitu pinta-ala punnittiin erikseen. Jyvistä mitattiin kosteus, jonka jälkeen puitu kilomäärä muutettiin 14% kosteuteen ja laskettiin hehtaarikohtainen sato. Käsittelemätön koealue antoi satoa 5300 kg/ha ja ELATUS Era vastaavasti 7100 kg/ha.

 

El - Kreivi kevätvehnä Harjavalta 2017

Viime kesänä 2017 ELATUS Eraa käytettiin samalla peltolohkolla kuin 2016, mutta kasvina oli tällä kertaa Kreivi – kevätvehnä. Myös eri koejäseniä oli enemmän, kun ELATUS Eraa käytettiin annoksilla 0,5 l/ha, 0,75 l/ha ja 1,0 l/ha vehnän tähkälletulo -vaiheessa. Jälleen sato puitiin ja punnittiin erikseen kultakin koealalta ja ELATUS Era toi mittavan sadonlisän. Annoksella 0,75 l/ha saatiin 30 % enemmän satoa, kuin käsittelemättömältä koealalta. Myös 0,5 l/ha annos toi lisäsatoa, mutta kesän 2017 kosteat olosuhteet ja tiheä kasvusto nostivat tautipaineen niin korkeaksi että suurempi annos oli tarpeen. Kun annosta nostettiin vielä 1,0 l/ha tasolle eli käyttöohjeen ylimmälle tasolle, ei lisäsatoa enää kertynyt

Samalla pellolla tehtiin myös toinen vertaileva koe, jossa oli käsittelemätön alue ja 0,75 l/ha ELATUS Eralla ruiskutettu. Maalaji oli hieman erilainen kuin toisessa kokeessa ja satotaso oli yleisesti korkeampi. Kuitenkin myös tässä osassa peltoa ELATUS Eran sadonlisä oli 25 %. 

 Sato Kg/ha (kosteus 14%)Sadonlisä Kg/haSadonlisä %
MULTAVA Hht   
Käsittelemätön612400 %
ELATUS™ Era 0,75 l/ha7627150325 %
MULTAMAA   
Käsittelemätön471500 %
ELATUS™ Era 0,5 l/ha528957412 %
ELATUS™ Era 0,75 l/ha6144142930 %
ELATUS™ Era 1,0 l/ha5954123926 %

 

Elatus Era koealat multamaalla