You are here

Vibrance® Trio – Juurista voimaa

Kasvinsuojelu
11.02.2019
Vibrance Trio

Pohja huippusadolle luodaan kasvukauden alussa. Jokaisen siemenen satopotentiaali pitää hyödyntää täysimääräisesti jo itämisestä ja juuriston kehityksen alkuvaiheesta lähtien. Oikeanlaisen peittauksen avulla siemenet suojataan sekä siemenlevintäisiä että maalevintäisiä taudinaiheuttajia vastaan.

Uutuustuote Vibrance® Trio tuo SDHI-tehoaineryhmän valmisteet viljan peittaukseen. Kolme tehoainetta sisältävä Vibrance® Trio tehoaa erinomaisesti itävyyttä alentavia Fusarium-hometauteja ja nokitauteja vastaan. Sen sisältämä uusi tehoaine sedaksaani on suunniteltu erityisesti peittausainekäyttöön. Sedaksaanin erityinen vahvuus on kasvin juuriston suojaus maalevintäisiä tauteja vastaan. Lisäksi sedaksaani tukee juuriston kasvua alkukasvukauden aikana, mikä parantaa kasvin kestävyyttä haastavia olosuhteita vastaan. Vahva juuristo antaa pohjan huippusadolle.

Vibrance® Trion käyttö ei estä muiden SDHI-tehoaineryhmän valmisteiden käyttöä myöhemmin kasvukaudella. Sedaksaania ei käytetä kasvustoon ruiskutettavissa tautien torjunta-aineissa. Se ei liiku kasvissa juuristoalueelta ylöspäin, joten riskiä resistenttien tautikantojen kehittymisestä ei ole. Kasvuston voi myöhemmin siis ruiskuttaa esim. Elatus Era-valmisteella, joka sekin perustuu SDHI-tekniikkaan.

 

Vibrance Trio