You are here

Löytyykö juurikaspelloiltasi alueita missä juurikkaat kasvavat huonosti?

Siemenet
13.01.2017

Satovaihtelut juurikaspelloissa ovat yleensä suuria. Keskisato nousisi helposti, jos voitaisiin löytää ja korjata peltojen huonoimmat alueet.

Syngenta tarjoaa hyville juurikkaanviljelijöille ilmakuvausta dronella niistä pelloista, jotka on kylvetty Syngentan lajikkeilla. Ilmakuvista huonot alueet erottuvat helposti. Onko kenties kyse ankeroislaikuista? Vaiko heikosta ojituksesta, tiivistymisongelmista, ravinteiden puutteesta, alhaisesta pH:sta, happamasta pohjamaasta jne.?

Lue Lisää