You are here

Vibrance logobar

Vibrance - peittauksella vahvat juuret ja terveet oraat

Pohja suurelle sadolle luodaan kasvukauden alussa

Tie kohti huippusatoa alkaa siemenestä. Kun siemenille turvataan hyvät olosuhteet itämiselle, orastumiselle ja juurten kehittymiselle kasvukauden alkuvaiheessa, saadaan suurempi määrä kasveja tuottamaan satoa sekä turvataan riittävä veden ja ravintieden saanti.

Alkukasvukauden aikana menetettyä satopotentiaalia ei saada enää takaisin myöhemmin tehtävillä toimilla.

Suojaa siemenet

Vibrance tuoteperheen peittausaineet suojaavat siemenet sekä siemenlevintäisiä, että maalevintäisiä kasvitauteja vastaan. Kun oraat pääsevät kehittymään ilman häiriöitä, kestävät ne paremmin myös alkukasvukauden aikana mahdollisesti esiintyviä haastavia olosuhteitä (esim. kuivuus tai liika märkyys)

Peittaus suojaa viljan siemenet ja oraat sekä kasvitautien aiheuttamilta tuhoilta, ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa satomenetyksiä.

Peittauksen etuja

• Torjuu siemenlevintäiset kasvitaudit
• Suojaa siemenet ja oraat maalaevintäisiltä kasvitaudeilta
• Tasainen ja nopea orastuvuus
• Luo olosuhteet hyvälle pensomiselle

Juurten kaksi päätoimintoa

  1. 1. Ankkuroida kasvi maahan
  2. 2. Kattaa mahdollisimman iso alue maan alla veden- ja ravinteidenottoa varten

Juuriston kasvulla ja toiminnalla on erittäin suuri vaikutus sadonmuodostukseen.

Kasvitaudit iskevät juuristoon maan alla ”näkymättömissä” ja n iihin ei välttämättä kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

Vibrance Duo time lapse –video syysvehnällä

Vibrance Duo (sedaksaani + fludioksoniili) vertailussa protiokonatsoli –valmisteen kanssa. Vibrance Duo (vasemmalla) tulee pinnalle kaksi päivää aikaisemmin kuin verranne –valmiste. Video on kuvattu Ruotsissa 2017.

Miten peittaus ja vahvemmat juuret edistävät parempaa satoa

Vibrance

Nopea itäminen ja orastuminen antavat hyvän lähdön kasvulle, myös huonommissa olosuhteissa.

Vibrance

Peittaus suojaa kasvin siemenlevintäisiä sekä maalevintäisiä kasvitauteja vastaan ja turvaa oraiden alkukehityksen.

Vibrance

Hyvin peitattu siemen mahdollistaan täyden satopotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen heti alusta lähtien.

Vibrance

Suoja maalevintäisiä kasviatuteja vastaan antaa juuriston kehittyä terveenä ilman häiriöitä.

Vibrance

Nopea itäminen ja orastuminen luo pohjan huippusadolle.

Vibrance

Hyvä alku kasvukaudelle tasoittaa satovaihteluja ja antaa mahdollisuuden tavoitella korkeampa satoja vuosi toisensa jälkeen.

Juurten suuri merkitys

Jos haluat sukeltaa syvemmälle juurten maailmaan ja oppia lisää juuriston merkityksestä kasveille ja Vibrancen sisältämän Sedaksaanin juuriston kasvua tukevista vaikutuksista. Klikkaa tätä linkkiä, jonka kautta pääset Syngentan ”Root health Forumille” (materiaalit englanniksi).

Uuden sukupolven tehoaine peittaukseen

Vibrance

Vibrance tuotteet suojaavat siemenet sekä siemenlevintäisiä, että maalevintäisiä kasvitauteja vastaan. 

• Paras suoja tauteja vastaan
• Vahvistaa juuristoa
• Luopohjan huippusadolle

Mikä on Sedaksaani

Uutta teknologiaa – Sedaksaani tuo SDHI-tehoaineluokan tautientorjunta-aineet käyttöön myös viljan peittauksessa – se torjuu taudit ennen kuin ne varastavat energiaa ja ravinteita.

Sedaksaani on suunniteltu erityisesti peittausainekäyttöön, sitä ei käytetä kasvustoon ruiskutettavissa tautien torjunta-aineissa.

Se kuuluu uusimpana tautiaine markkinoille saapuneeseen SDHI-tehoaineiden luokkaan. SDHI-tehoaineille on tyypillistä nopea teho taudin aiheuttajia vastaan, jolloin kasvi suojataan taudeilta ennen kuin taudinaiheuttajat ehtivät tehdä tuhojaan.

Sedaksaani luo suojaavan vyöhykkeen juuriston ympärille maalevintäisiä kasvitauteja vastaan sekä samalla tukee juuriston kasvua alkuvaiheessa.

Sedaksaani

Vaikutustapa

Vaikutustapa

Vibrance tuotteet sisältävät aina tehoaineita useammasta eri tehoaineluokasta. Eri tehoaineluokkien aineet vaikuttavat eri tavalla kasvitauteja vastaan. Tuloksena on tehokkaampi ja kokonaisvaltaisempi suoja. Samalla vaikeutetaan huomattavasti myös resistenssien kasvitautikantojen kehittymistä.

Suomessa myytävät Vibrance -tuotteet sisältävät aina Sedaksaania ja Fludioksoniilia. Sedaksaani suojaa juuriston ja vahvistaa sen kasvua. Fludioksoniili taas on pitkään käytössä ollut tehoaine, jonka vahvuus on erityisesti itävyyttä alentavien homesienien ja siemenlevintäisten fusarium sienitautien torjunnassa. Fludioksoniili torjuu useat eri fusarium –sienitaudit laaja-alaisesti ja kattavammin kuin muut tehoaineet.

Tarpeen mukaan Vibrance –tuotteiden tehoa mm. ohran ja kauran nokitauteja vastaan täydennetään eri triatsoli tehoaineilla, jotka vaihtelevat tuotteiden välillä. 

Sedaksaani suojaa jyvän, sekä jyvän ympärystän taudeilta

Kuvissa näkyy miten Vibrance suojaa peitatun siemenen maalevintäistä Rhizoctonia –tyvitautia vastaan. Samalla kun peittamaton jyvä altistuu sienitaudille. 

Vibrance - Käsittelemätön

Vibrance - Käsittelemätön

Vibrance - Käsittelemätön

Vibrance teho Rhizoctonia –tyvitautia vastaan vehnällä. Laboratoriokoe, Stein 2017

Vibrance® Star – Matka Suuriin saavutuksiin ja huippusatoihin alkaa hyvästä peittauksesta

Syngentan Vibrance -peittausaineiden tuoteperhe täydentyy uudella tuotteella, kun Vibrance Star valmiste sai myyntiluvan tammikuun 2020 lopussa. Valmiste tulee Hankkijan myyntiin.

Vibrance Star on nestemmäinen peittausaine kaikille viljoille, kaikkia merkittävimpiä kasvitauteja vastaan. Sen sisältämät kolme eri tavalla vaikuttavaa tehoainetta suojaavat siemenet sekä siemenlevintäisiä, että maalevintäisiä tauteja vastaan. 

Uusi tehoaine sedaksaani on ensimmäinen uuden tautiaineluokan SDHI-tehoaine peittauskäytössä Suomessa. Tehoa täydentää mm. Celest-peittausaineista tuttu fludioksoniili, joka takaa markkinoiden laaja-alaisimman tehon punahomeita aiheuttavia eri fusarium-homesieniä vastaan. Nokitautien torjunta varmistetaan tritikonatsoli tehoaineen tuomalla lisäteholla. Lisäksi tritikonatsoli on siemenille hellävaraisempi kuin muutamat muut peittauksessa käytettävät tehoaineet, jolloin Vibrance Star ei viivästytä siemenien orastumista.

Kolmen eri tavalla vaikuttavan tehoaineen käyttövalmis ratkaisu on jotain mitä muut markkinoilla olevat peittausaineet eivät pysty tarjoamaan.

Vibrance Star - Käytto ja rajoitukset

Tehoaineet

(1) 25 g/l Sedaksaani
(2) 25 g/l Fludioksoniili
(3) 20 g/l Trikonatsoli

Vaikutustapa

(1) Pyrazol-Carboxamid (FRAC ryhmä 7)
(2) Phenylpyrrol (FRAC ryhmä 12)
(3) Triazole (FRAC ryhmä 3)

Tiheys1.02 - 1.07 g/ml at 20-25C

Sekoitettavuus

Voi sekoittaa veteen, hivenravinteet varauksella

Käyttömäärä 

Kaura: 150 ml/100 kg siementä
Muut viljat: 200 ml/100 kg siementä

Rajoitukset

Valmisteella on pohjavesirajoitus

Teho tärkeimpiin maa- ja siemenlevintäisiin kasvitauteihin

TAUDINAIHEUTTAJA SEDAKSAANIFLUDIOKSONIILITRIKONATSOLIVIBRANCE STAR TEHO
Itävyyttä alentavat sienet (Fusarium spp.) 0323
Lumihome (siemenlevintäinen)3303
Lumihome (maalevintäinen orastumisvaiheessa*)3203
Vehnän Haisunoki3333
Vehnän lentonoki3133
Ohran kätkönki3333
Ohran lentonoki2033
Kauran Avonoki 3133
Rukiin korsinoki3333
Ohran viirutauti2212
Rhizoctonia – tyvitauti (maalevintäinen)3213

 

3  Erinomainen
2Hyvä
1Tyydyttävä
0 Ei tehoa


 * = Suoja ei riitä keväälle asti lumena alla tapahtuvaa saastuntaa vastaan

Vibrance Star vahvistaa juuristoa

Uudella tehoaineella sedaksaanilla on tautien torjunnan lisäksi myös toinen kiinnostava ominaisuus. Se pystyy vahvistamaan viljan juuriston kasvua samalla, kun se suojaa siemenet maalevintäsiä tauteja vastaan. Parempi juuriston kasvu auttaa kasveja hankkimaan enemmän ravinteita suuremman sadon muodostamista varten. Voimakkaampi juuristo antaa myös paremmat mahdollisuudet kasvustolle selviytyä haastavista olosuhteista.

Miksi valita Vibrance Star 

• Kolmen eri tavalla vaikuttavan tehoaineen laajatehoinen nestepeittausaine viljoille
• Suojaa siemenet sekä maalevintäisiltä, että siemenlevintäisiltä taudeilta. 
• Erinomainen teho mm. Fusarium sienitauteihin
• Juurista voimaa – tukee juuriston kehitystä orastumisvaiheessa ja antaa pohjan huippusadolle

Vibrance® Trio – Juurista voimaa

Pohja huippusadolle luodaan kasvukauden alussa. Jokaisen siemenen satopotentiaali pitää hyödyntää täysimääräisesti jo itämisestä ja juuriston kehityksen alkuvaiheesta lähtien. Oikeanlaisen peittauksen avulla siemenet suojataan sekä siemenlevintäisiä että maalevintäisiä taudinaiheuttajia vastaan.

Uutuustuote Vibrance Trio tuo SDHI-tehoaineryhmän valmisteet viljan peittaukseen. Kolme tehoainetta sisältävä Vibrance Trio tehoaa erinomaisesti itävyyttä alentavia Fusarium-hometauteja ja nokitauteja vastaan. Sen sisältämä uusi tehoaine sedaksaani on suunniteltu erityisesti peittausainekäyttöön. Sedaksaanin erityinen vahvuus on kasvin juuriston suojaus maalevintäisiä tauteja vastaan. Lisäksi sedaksaani tukee juuriston kasvua alkukasvukauden aikana, mikä parantaa kasvin kestävyyttä haastavia olosuhteita vastaan. Vahva juuristo antaa pohjan huippusadolle.

Vibrance Trion käyttö ei estä muiden SDHI-tehoaineryhmän valmisteiden käyttöä myöhemmin kasvukaudella. Sedaksaania ei käytetä kasvustoon ruiskutettavissa tautien torjunta-aineissa. Se ei liiku kasvissa juuristoalueelta ylöspäin, joten riskiä resistenttien tautikantojen kehittymisestä ei ole. Kasvuston voi myöhemmin siis ruiskuttaa esim. Elatus Era-valmisteella, joka sekin perustuu SDHI-tekniikkaan.

Vibrance Trio

Tehoaineet

25 g/l Sedaksaani
25 g/l Fludioksoniili
10 g/l Tebukonatsoli

Viljelykasvit 

Syys- ja kevätvehnä, Ruis, Syys- ja kevätohra, Kaura, Ruisvehnä

Käyttömäärä 

Kaura: 150 ml/100 kg siementä

Muut viljat: 200 ml/100 kg siementä

Tehoaa mm. seuraaviin kasvitauteihin

Itävyyttä alentavat sienet (Fusarium spp.), lumihome, vehnän ruskolaikku, vehnän haisunoki, vehnän lentonoki, ohran verkkolaikku, ohran
viirutauti, ohran lentonoki, ohran kätkönoki, kauran lehtilaikku, kauran
avonoki, rukiin korsinoki sekä Rhizoctonia tyvitauti.

Käytön rajoituksetValmisteella peitattuja siemeniä ei saa kylvää pohjavesialueilla
(pohjavesialueluokat I ja II)

Teho tärkeimpiin maa- ja siemenlevintäisiin kasvitauteihin

TAUDINAIHEUTTAJA SEDAKSAANIFLUDIOKSONIILITEBUKONATSOLIVIBRANCE TRIO TEHO
Homesienet (esim. Fusarium spp.) 0323
Lumihome (siemenlevintäinen)3303
Lumihome (maalevintäinen orastumisvaiheessa*)3203
Vehnän Haisunoki3333
Vehnän lentonoki3133
Ohran kätkönki3333
Ohran lentonoki2033
Kauran Avonoki 3133
Rukiin korsinoki3333
Ohran viirutauti2212
Rhizoctonia – tyvitauti (maalevintäinen)3213

 

3  Erinomainen
2Hyvä
1Tyydyttävä
0 Ei tehoa


 * = Suoja ei riitä keväälle asti lumen alla tapahtuvaa saastunt

Miksi valita Vibrance Trio

• Uutta kemiaa viljan peittaukseen. Sedaksaani SDHI-tehoaine on kehitetty erityisesti peittausainekäyttöä varten.
• Helppokäyttöinen nestepeittausaine, joka antaa parhaan tautisuojan sekä siemen- että maalevintäisiä tauteja vastaa.
• Ratkaisu, jossa jokaisen siemenen satopotentiaali tulee hyödynnettyä paremmin vahvan juuriston ja terveiden oraiden ansiosta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Sedaksaani

Mikä on sedaksaani?

Sedaksaani on tehoaine kasvitautien torjuntaan. Se kuuluu SDHI-tehoaineluokkaan ja on kehitetty erityisesti peittausainekäyttöön. Sitä ei käytetä kasvustoon ruiskutettavissa kasvinsuojeluaineissa. Sedaksaani tehoa useisiin eri kasvitauteihin ja turvaa siemenen nopean itämisen, sekä tukee juuriston kasvua.

Sisältääkö Sedaksaanin käyttö peittausaineena riskejä, jos myöhemmin kasvukaudella käyttää muita SDHI-ryhmän valmisteita?

Koska Sedaksaania käytetään ainoastaaan peittausaineena ja sedaksaanin liikkuvuus kasvissa on vähäistä, koska sen suurin teho tulee maavaikutuksesta juuriston suojauksessa. Ei Vibrance –tuotteiden käyttö rajoita myöhemmin kasvukaudella tehtävien SDHI-tautiaineiden käyttöä.  

Enemmän tietoa SDHI-tehoaineiden resistenssistä ja käytöstä peittausaineina löytyy FRAC:n (Fungicide Resistance Action Committee) sivuilta:

http://www.frac.info/working-group/sdhi-fungicides/general-use-recommendations/cereals-and-soybeans

Vibrance Trio

Mitä Vibrance Trio sisältää?

Vibrance Trio sisältää kolmea eri tavalla vaikuttavaa tehoaineitta: Sedaksaani 25 g/l. Fludioksoniili 25 g/l, tebukonatsoli 10 g/l

Mille kasveille Vibrance Trio soveltuu käytettäväksi?

Vibrance Trio sopii kaikille viljoille: syys- ja kevätvehnä, syys- ja kevätohra, kaura, ruis ja ruisvehnä. Sen käytällä ei ole perättäiskäytönrajoituksia.

Miten Vibrance Trio eroa muista markkinoilla olvista peittausaineista?

Vibrance Trio suojaa siemenet SDHI-tehoaine sedaksaanin ansiosta tehokkaasti sekä siemenlevintäisiä, että maalevintäisiä tauteja vastaan.

Lisäksi Vibrance Trio tukee juuriston kasvua kasvukauden alkuvaiheessa jonka ansiosta viljan oraat kestävät paremmin haastavia sääolosuhteita.

Mistä voin ostaa Vibrance Trioa?

Tilan oman siemenen peittaukseen Vibrance Trio löytyy Viljelijän Avena Bernerin valikoimista.

Vibrance Trio peitattua sertifioitua siementä on saatavilla Tilasiemen –ketjun pakkaamolta: Siementila Salo Oy.

Mitä rajoituksia Vibrance Trion käytöllä on?

Vibrance Trio –valmisteella on pohjavesirajoitus. Eli valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää tärkeille tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueille (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke.

Syngentan kaikki peittausaineet