You are here

Vibrance_Tab 1_FI

Pohja suurelle sadolle luodaan kasvukauden alussa

Tie kohti huippusatoa alkaa siemenestä. Kun siemenille turvataan hyvät olosuhteet itämiselle, orastumiselle ja juurten kehittymiselle kasvukauden alkuvaiheessa, saadaan suurempi määrä kasveja tuottamaan satoa sekä turvataan riittävä veden ja ravintieden saanti.

Alkukasvukauden aikana menetettyä satopotentiaalia ei saada enää takaisin myöhemmin tehtävillä toimilla.

Suojaa siemenet

Vibrance tuoteperheen peittausaineet suojaavat siemenet sekä siemenlevintäisiä, että maalevintäisiä kasvitauteja vastaan. Kun oraat pääsevät kehittymään ilman häiriöitä, kestävät ne paremmin myös alkukasvukauden aikana mahdollisesti esiintyviä haastavia olosuhteitä (esim. kuivuus tai liika märkyys)

Peittaus suojaa viljan siemenet ja oraat sekä kasvitautien aiheuttamilta tuhoilta, ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa satomenetyksiä.

Peittauksen etuja

• Torjuu siemenlevintäiset kasvitaudit
• Suojaa siemenet ja oraat maalaevintäisiltä kasvitaudeilta
• Tasainen ja nopea orastuvuus
• Luo olosuhteet hyvälle pensomiselle

Juurten kaksi päätoimintoa

  1. 1. Ankkuroida kasvi maahan
  2. 2. Kattaa mahdollisimman iso alue maan alla veden- ja ravinteidenottoa varten

Juuriston kasvulla ja toiminnalla on erittäin suuri vaikutus sadonmuodostukseen.

Kasvitaudit iskevät juuristoon maan alla ”näkymättömissä” ja n iihin ei välttämättä kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

Vibrance Duo time lapse –video syysvehnällä

Vibrance Duo (sedaksaani + fludioksoniili) vertailussa protiokonatsoli –valmisteen kanssa. Vibrance Duo (vasemmalla) tulee pinnalle kaksi päivää aikaisemmin kuin verranne –valmiste. Video on kuvattu Ruotsissa 2017.

Miten peittaus ja vahvemmat juuret edistävät parempaa satoa

Vibrance

Nopea itäminen ja orastuminen antavat hyvän lähdön kasvulle, myös huonommissa olosuhteissa.

Vibrance

Peittaus suojaa kasvin siemenlevintäisiä sekä maalevintäisiä kasvitauteja vastaan ja turvaa oraiden alkukehityksen.

Vibrance

Hyvin peitattu siemen mahdollistaan täyden satopotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen heti alusta lähtien.

Vibrance

Suoja maalevintäisiä kasviatuteja vastaan antaa juuriston kehittyä terveenä ilman häiriöitä.

Vibrance

Nopea itäminen ja orastuminen luo pohjan huippusadolle.

Vibrance

Hyvä alku kasvukaudelle tasoittaa satovaihteluja ja antaa mahdollisuuden tavoitella korkeampa satoja vuosi toisensa jälkeen.

Juurten suuri merkitys

Jos haluat sukeltaa syvemmälle juurten maailmaan ja oppia lisää juuriston merkityksestä kasveille ja Vibrancen sisältämän Sedaksaanin juuriston kasvua tukevista vaikutuksista. Klikkaa tätä linkkiä, jonka kautta pääset Syngentan ”Root health Forumille” (materiaalit englanniksi).