You are here

Vibrance_tab FAQ_FI

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Sedaksaani

Mikä on sedaksaani?

Sedaksaani on tehoaine kasvitautien torjuntaan. Se kuuluu SDHI-tehoaineluokkaan ja on kehitetty erityisesti peittausainekäyttöön. Sitä ei käytetä kasvustoon ruiskutettavissa kasvinsuojeluaineissa. Sedaksaani tehoa useisiin eri kasvitauteihin ja turvaa siemenen nopean itämisen, sekä tukee juuriston kasvua.

Sisältääkö Sedaksaanin käyttö peittausaineena riskejä, jos myöhemmin kasvukaudella käyttää muita SDHI-ryhmän valmisteita?

Koska Sedaksaania käytetään ainoastaaan peittausaineena ja sedaksaanin liikkuvuus kasvissa on vähäistä, koska sen suurin teho tulee maavaikutuksesta juuriston suojauksessa. Ei Vibrance –tuotteiden käyttö rajoita myöhemmin kasvukaudella tehtävien SDHI-tautiaineiden käyttöä.  

Enemmän tietoa SDHI-tehoaineiden resistenssistä ja käytöstä peittausaineina löytyy FRAC:n (Fungicide Resistance Action Committee) sivuilta:

http://www.frac.info/working-group/sdhi-fungicides/general-use-recommendations/cereals-and-soybeans

Vibrance Trio

Mitä Vibrance Trio sisältää?

Vibrance Trio sisältää kolmea eri tavalla vaikuttavaa tehoaineitta: Sedaksaani 25 g/l. Fludioksoniili 25 g/l, tebukonatsoli 10 g/l

Mille kasveille Vibrance Trio soveltuu käytettäväksi?

Vibrance Trio sopii kaikille viljoille: syys- ja kevätvehnä, syys- ja kevätohra, kaura, ruis ja ruisvehnä. Sen käytällä ei ole perättäiskäytönrajoituksia.

Miten Vibrance Trio eroa muista markkinoilla olvista peittausaineista?

Vibrance Trio suojaa siemenet SDHI-tehoaine sedaksaanin ansiosta tehokkaasti sekä siemenlevintäisiä, että maalevintäisiä tauteja vastaan.

Lisäksi Vibrance Trio tukee juuriston kasvua kasvukauden alkuvaiheessa jonka ansiosta viljan oraat kestävät paremmin haastavia sääolosuhteita.

Mistä voin ostaa Vibrance Trioa?

Tilan oman siemenen peittaukseen Vibrance Trio löytyy Viljelijän Avena Bernerin valikoimista.

Vibrance Trio peitattua sertifioitua siementä on saatavilla Tilasiemen –ketjun pakkaamolta: Siementila Salo Oy.

Mitä rajoituksia Vibrance Trion käytöllä on?

Vibrance Trio –valmisteella on pohjavesirajoitus. Eli valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää tärkeille tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueille (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke.