Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Alla on lueteltuna eri alueet, joiden avulla pyrimme vahvistaaksemme biologista monimuotoisuutta ja maaperän kasvukuntoa. Tavoitteena on viljelykasvien kestävämpi viljely.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Viljelijöiden neuvonnalla, tuotekehityksellä ja yhteistyöllä eri kumppaneiden kanssa pyrimme varmistamaan mahdollisimman vähäiset jäämät viljelykasveissa ja ympäristössä.

Biologinen monimuotoisuus

On arvioitu että 75% maailman kasvilajeista on osittain tai täysin riippuvaisia pölyttävistä hyönteisistä. Maataloudella on siksi keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden varmistamisessa.

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita tulee käyttää varoen sekä käsittelyn, että käytön aikana. Tavoitteena on mahdollisimman vähäiset jäämät viljelykasveissa ja ympäristössä. Työmme tavoitteen saavuttamiseksi painottuu neljään eri osa-alueeseen.

Teknologia ja innovaatiot

Teknologia ja innovaatio ovat osa ratkaisua kestävämpään maatalouteen. Siksi investoimme paljon tutkimukseen, jotta voimme auttaa maanviljelijöitä ympäri maailmaa tuottamaan enemmän vähemmillä resursseilla.

Aim for Zero Impact

"Aim for Zero Impact" pyrkii lisäämään turvallisuutta tuotteidemme käytössä. Tämä koskee sekä tuotteidemme käsittelyä että käyttöä. Olemme kehittäneet neuvoja ja suosituksia, jotka ovat sekä informatiivisia että helppokäyttöisiä.

Kumppanuudet

Mikään yritys ei voi ratkaista Ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia haasteita yksin. Siksi meillä on kumppanuuksia eri toimialoilla. Yhdessä voimme löytää ratkaisuja tulevaisuuden maatalouden ja elintarviketuotannon haasteisiin.

The Good Growth Plan

The Good Growth Plan - tavoitteena on kerätä tietämystä maataloudesta kaikkialta maailmasta, sekä löytää tuotteita ja teknologioita jotka varmistavat parhaat ratkaisut viljelijöille ja ympäristölle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko sinulla kysyttävää kasvinsuojelusta, kestävästä kehityksestä, tutkimuksesta tai siitä miten pyrimme varmistamaan tuotteidemme vastuullisen käytön?

Uusimmassa vastuullisuusraportissamme on lisätietoja toiminnastamme ja projekteistamme sekä siitä, miten pyrimme luomaan lisäarvoa maataloudelle nyt ja pitkällä aikavälillä.

Tavoitteidemme avulla olemme myös edistäneet merkittävästi YK:n maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttamista. Lisätietoja työstämme maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kansainvälisellä sivustollamme.

Lue lisää vuodelle asettamistamme tavoitteista vuoden vastuullisuusraportista.

Jäljempänä kerrotaan painopistealoistamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä ratkaisuja.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.