You are here

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Syngenta pyrkii määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset yhä suuremmassa määrin ja vähentämään ilmastonmuutosta. Maailmalla on edessään suuri haaste. Kasvava väestö on ruokittava, mutta se on tehtävä kestävällä tavalla ottaen vastuu planeetastamme.

 

Työmme suuntautuu useisiin kohteisiin, kuten veden kulutuksen vähentämiseen, biologisen monimuotoisuuden vahvistamiseen, maan eroosion ehkäisemiseen ja jäämien vähentämiseen viljelykasveissa. Teemme tämän ilmaston hyväksi sekä viljelijöiden, kuluttajien ja ympäristön hyödyksi.  

Tulevaisuudessa sadot ja elintarvikkeet on tuotettava kestävän kehityksen ehdoilla. Tällöin tuotetaan lisäarvoa viljelijöille, kuluttajille ja koko yhteiskunnalle. Tämä edellyttää yhteistyötä poliitikoilta, viranomaisilta, toimialajärjestöiltä, yrityksiltä, tutkijoilta ja kuluttajilta.

Uusimmassa vastuullisuusraportissamme on lisätietoja toiminnastamme ja projekteistamme sekä siitä, miten pyrimme luomaan lisäarvoa maataloudelle nyt ja pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2018 saavutetut tulokset osoittavat, että olemme edistyneet vuodelle 2020 asettamiemme tavoitteiden saavuttamisessa. Osa niistä on jo saavutettu.

Tavoitteidemme avulla olemme myös edistäneet merkittävästi YK:n maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttamista. Lisätietoja työstämme maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kansainvälisellä sivustollamme.

Lue lisää vuodelle 2020 asettamistamme tavoitteista vuoden 2018 vastuullisuusraportista.

Jäljempänä kerrotaan painopistealoistamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle...

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä ratkaisuja...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.