You are here

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Työskentelemme monien kestävään ruoantuotantoon ja maaperän terveyteen liittyvien projektien ja aloitteiden parissa, täyttääksemme tulevaisuuden odotukset kestävän kehityksen mukaisten viljelykasvien tuotannosta. Työmme suuntautuu useisiin kohteisiin, kuten veden kulutuksen vähentämiseen, biologisen monimuotoisuuden vahvistamiseen, maan eroosion ehkäisemiseen ja jäämien vähentämiseen viljelykasveissa. Teemme tämän ilmaston hyväksi sekä viljelijöiden, kuluttajien ja ympäristön hyödyksi.

Alla on lueteltuna eri alueet, joiden avulla pyrimme vahvistaaksemme biologista monimuotoisuutta ja maaperän kasvukuntoa. Tavoitteena on viljelykasvien kestävämpi viljely.

Uusimmassa vastuullisuusraportissamme on lisätietoja toiminnastamme ja projekteistamme sekä siitä, miten pyrimme luomaan lisäarvoa maataloudelle nyt ja pitkällä aikavälillä.

Tavoitteidemme avulla olemme myös edistäneet merkittävästi YK:n maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttamista. Lisätietoja työstämme maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kansainvälisellä sivustollamme.

Lue lisää vuodelle asettamistamme tavoitteista vuoden vastuullisuusraportista.

Jäljempänä kerrotaan painopistealoistamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle...

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä ratkaisuja...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.