banner

VIXERAN – uusia mahdollisuuksia typpilannoitukseen.

Typpi on välttämätöntä kaikille kasveille niiden kasvun ja sadontuotannon kannalta. On kuitenkin monia tilanteita, joissa typen saatavuus ei ole riittävä tai optimaalinen kasville. VIXERAN sitoo typpeä ilmasta ja typpi päätyy kasvin käyttöön lehtien ja juurten kautta.

VIXERAN koostuu ainutlaatuisesta typpeä ilmasta sitovasta bakteerista, Azotobacter salinestris (kanta CT9690). Tuote varmistaa tehokkaalla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla typen saannin viljelykasvin hyväksi. Vixeran sopii käytettäväksi sekä perinteisessä, että luomutuotannossa.

Katso, kuinka VIXERAN lisää kasvien typenottoa

Tietoja VIXERANista

BAKTERI Bakteeri Azotobacter salinestris (kanta CECT 9690)
FORMULAATIOJauhe
VILJELYKASVITViljat ja nurmi
KÄYTTÖMÄÄRÄ 50 g/ha
KÄSITTELYKERRATViljat 1 kerta / kasvukausi. Nurmi 1–2 kertaa / kasvukausi.
KÄYTTÖAJANKOHTA

Viljat: 3-4-lehtivaiheessa, kun lehtipinta-alaa riittävästi; yksi käsittely kasvukaudessa riittää. 

Nurmet: 3-4-lehtivaiheessa, kun lehtipinta-alaa riittävästi; käsittely keväällä ja uudestaan sadonkorjuun jälkeen, kun kasvu on käynnistynyt.

SEKOITETTAVUUSVoidaan sekoittaa useimpien lehtilannoitteiden ja kasvin suojelu aineiden kanssa. Sekoitusta alhaisen pH:n (alle 5) omaavien tuotteiden kanssa tulee välttää.  Tarkista tankkiseosmahdollisuudet tuotteen myyjältä tai edustajalta.
VESIMÄÄRÄ100–300  l/ha
RUISKUTUSVEDEN pH pH 5–9
VAIKUTUSTAPABiologinen typensidonta ilmasta, muodostaa biofilmin kasvin pinnalle. VIXERAN-käsittely tulee tehdä aikaisin kasvukaudella, jotta se ehtii aloittamaan typen sidonnan ajoissa.
PAKKAUSTAPA JA SÄILYVYYS 250 g/tukkupakkaus 25x250 g. 
Säilyy avaamattomana 2 vuotta, avattuna 6 kk. Varastointilämpötila +5–35°C.

VIXERANin sekoittuvuus muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa

Yleisesti ottaen VIXERAN on sekoitettavissa useiden kasvinsuojeluaineiden ja lehtilannoitteiden kanssa. Bakteerit tulevat aktiivisiksi heti kun ne joutuvat kosketuksiin veden kanssa. Kyseessä on kuitenkin elävä organismi, joka on herkkä bakteereja tappaville tuotteille. VIXERANIA ei ole suositeltavaa käyttää yhdessä kupari- tai klooripitoisten tuotteiden tai bakteereja tappavien tuotteiden kanssa. Myös alhaisen PH:n (alle 5) omaavat tuotteet eivät ole suositeltuja tankkiseoksissa.

Vaikka testit ovat osoittaneet, että VIXERAN voidaan sekoittaa useimpien yleisempien kasvinsuojeluaineiden kanssa. On tietysti mahdotonta testata kaikkia tuoteyhdistelmiä.  VIXERAN-tuotesivulta voit ladata sekoitustaulukon. Epäselvissä tapauksissa tarkista tankkiseosmahdollisuudet tuotteen myyjältä tai edustajalta.

Parempi kasvu lisätypen avulla

Azotobacter salinestris (CT9690) -typpeä ilmasta sitova bakteeri monistuu kasvin lehdissä ja juurissa, sitoen samalla typpeä kasvin käytettäväksi. Bakteeri pystyy selviämään ulkoisista stressiolosuhteista, kuten kylmästä säästä. Tämä johtuu siitä, että bakteeri suojautuu lepotilaan epäsuotuisissa sää- ja kehitysolosuhteissa. Kun lämpötila edistää kasvua, bakteerit alkavat lisääntyä uudelleen ja typensidonta jatkuu kasvin hyödyksi. 

VIXERAN toimittaa typpeä kasvin saataville lehtien, juurten ja rhizosfäärin (juuristoalueen) kautta.

VIXERANin käyttö

VIXERANia käytetään keväällä ja alkukesästä, kun kasvi on aktiivisessa kasvuvaiheessa. Tuotteen kestävyys mahdollistaa sen käytön myös matalissa lämpötiloissa, joita usein esiintyy varhain keväällä.

Vixeran-koetulokset Pohjoismaissa ja Euroopassa 2022-2023

755x566_vixeranin_vaikutus_satoon_eri_typpilannoitustasoilla_verrattuna_paikalliseen_normaaliin_lannoitustasoon_32_koetta_euroopaasa_syysviljalla_vuonna_2022.png.png
Vixeranin vaikutus satoon on verrattu paikalliseen normaaliin typpilannoitustasoon. 32 koetta syysviljalla 2022.

Koetulosten mukaan Vixeran korvasi mineraalilannoitusta jopa 46 kg N/ha ilman vaikutusta satoon.

Sato verrattuna paikalliseen normaaliin typpilannoitustasoon

755x566_vixeran_tuottaa_kasville_typpea_tilanteessa_missa_typen_saanti_on_rajoittava_tekija_sadon_muodostksen_kannalta_31_koetta_euroopassa_syysviljalla_vuonna_2022.png.png
Euroopassa syysviljoilla tehtyjen 31 kokeen mukaan Vixeran lisää satoa, kun typpi on kasvua rajoittava tekijä.

Suurin osa kokeista osoittaa keskimäärin 1,8 % sadonlisää verrattuna käsittelemättömään koejäseneen.

Satovaikutus, kun typpilannoitusta on laskettu ja korvattu Vixeran-käsittelyllä

755x566_kokeen_tekija.png.png
Pohjoismaissa vuonna 2023 tehdyissä kokeissa syysvehnällä Vixeran nosti sadon valkuaispitoisuutta vaativista sääolosuhteista huolimatta.

Tanskassa ja Ruotsissa tehdyissä 5 kokeessa syysvehnällä Vixeran nosti satoa ja valkuaispitoisuutta sekä 170 että 200 kg N/ha -lannoitustasoilla.

755x566_vixeran_tuattaa_korkeamman_rehusadon_ja_lisaa_tuattavuutta_rehunurmi_pohjoismaissa_2022_-2023.png.png
Pohjoismaisissa kokeissa rehunurmella 2022-2023 Vixeran lisäsi sekä ensimmäisen että toisen nurmisadon määrää

12 kokeessa Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa Vixeran-käsittely nosti nurmisatoa melkein 0,5 t/ha

Vixeran rehunurmella 2022-2023, 12 koetta

chevron_left
chevron_right

Kysymyksiä ja vastauksia VIXERANista