Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti.

Pohjoismaissa pidetään hyvää huolta luonnosta, ja niin tulee toimia jatkossakin.

Ruiskutteen haihtumisen ja käsiteltävän alueen ulkopuolelle leviämisen estämiseksi täytyy kiinnittää huomiota suuttimien ja vuorokaudenajan valitsemiseen sekä sääolosuhteisiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä neuvonantajien ja maatalousjärjestöjen kanssa sellaisten tiedotusmateriaalien kehittämiseksi, jotka tukevat tuotteidemme vastuullista käyttöä ja auttavat maataloustuotantoa täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset.

Stewardship

Näin pienennät tuulikulkeumaa ja parannat tehoa

pienempi tuulikulkeuma  parempi turvallisuus  parempi tehokkuus

Pienempi tuulikulkeuma - Parempi turvallisuus - Parempi tehokkuus