Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti.

Pohjoismaissa pidetään hyvää huolta luonnosta, ja niin tulee toimia jatkossakin.

Ruiskutteen haihtumisen ja käsiteltävän alueen ulkopuolelle leviämisen estämiseksi täytyy kiinnittää huomiota suuttimien ja vuorokaudenajan valitsemiseen sekä sääolosuhteisiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä neuvonantajien ja maatalousjärjestöjen kanssa sellaisten tiedotusmateriaalien kehittämiseksi, jotka tukevat tuotteidemme vastuullista käyttöä ja auttavat maataloustuotantoa täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset.

pienempi tuulikulkeuma  parempi turvallisuus  parempi tehokkuus

Pienempi tuulikulkeuma - Parempi turvallisuus - Parempi tehokkuus

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.