Biologinen monimuotoisuus ja kestävä maatalous | Syngenta
Share page with AddThis

Biologinen monimuotoisuus

Monille biologinen monimuotoisuus käsitteenä liittyy kasveihin ja eläimiin luonnossa, mutta ei maatalouden viljelyalueilla. Nykyaikainen maatalous on kuitenkin vahvasti riippuvainen biologisesta monimuotoisuudesta. Suurin osa kasvustoistamme on riippuvaisia erilaisista pölyttäjistä, hyödyllisistä hyönteisistä sekä hedelmällisestä ja hedelmällisestä maaperän rakenteesta, joka sisältää paljon mikro-organismeja. 

Biologisen monimuotoisuuden katoamista pidetään nykyisin uhkana. Euroopan komissio on varoittanut, että suunnilleen joka neljättä lajia uhkaa sukupuutto. EU:n 2020 -strategiassa keskitytään biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen ja sen häviämisen estämiseen. Viljelymaan biologisen monimuotoisuuden ennakoiva hallinta on ratkaisevan tärkeää, jotta EU:n biologisen monimuotoisuuden tavoite saavutetaan. EU kannustaa viljelijöitä tekemään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja CAP2013-järjestelmän avulla. Kolme pääasiallista toimenpidettä ovat seuraavat: 

• Ekologisten painopistealueiden luominen
• Viljelykasvien monimuotoisuus
• Pysyvien laidunten ylläpito

Yli puolet Euroopan maaperästä on maanviljelijöiden hallinnassa, joten maatalouden merkitys on tärkeä. Siksi viljelijöitä neuvotaan ja autetaan ryhtymään toimenpiteisiin, joista on hyötyä biologiselle monimuotoisuudelle ja ekosysteemien palauttamiselle ennalleen.

Syngenta auttaa kehittämään viljelijöille käytännön työkaluja kestävän maatalouden edistämiseksi. Voimme kehittää parhaita ratkaisuja tekemällä yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa, jotka tuottavat tietoa ja ovat yhteyksissä viljelijöiden kanssa.

’Operation pollinator’ 

Syngentan ’Operation pollinator’ käynnistyi yli 15 vuotta sitten. Tämän kansainvälisen biologista monimuotoisuutta kehittävän hankkeen avulla saadaan aikaan mehiläisille suotuisia luontotyyppejä maatalousmailla, joita ei muuten käytetä tuotantoon. Tavoitteena on lisätä yleistä biologista monimuotoisuutta kukkivien kasvivyöhykkeiden avulla. Ne tarjoavat ravintoa ja elinympäristöjä mehiläisille ja muille pölyttäjille sekä linnuille ja piennisäkkäille. Samalla viljelykasvit pölytetään tehokkaammin ja tuhoeläimiä torjutaan luonnollisesti. Tavoitteena on satojen määrän ja laadun varmistaminen sekä että varmistetaan kestävän kehityksen mukainen maatalous ja ympäristön tasapaino.

Kukkivien kasvien vyöhykkeet voivat myös auttaa suojaamaan arvokkaita vesivaroja estämällä maaperän eroosiota sekä veden ja ravinteiden valumista pois pellolta.
Syngenta haluaa tämän projektin avulla kasvattaa tietoisuutta biologisen monimuotoisuuden lukuisista hyödyistä viljelijöille, luonnolle ja yhteiskunnalle.

Syngenta haluaa tämän projektin avulla kasvattaa tietoisuutta biologisen monimuotoisuuden lukuisista hyödyistä viljelijöille, luonnolle ja yhteiskunnalle.

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen...

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle...

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä ratkaisuja...

The Good Growth Plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.