Biologinen monimuotoisuus

Biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuu haasteita, ja meidän on pyrittävä suojelemaan, säilyttämään ja ennallistamaan sekä ruoan tuotantoalueita että elinympäristöjä. On arvioitu että 75% maailman kasvilajeista on osittain tai täysin riippuvaisia pölyttävistä hyönteisistä.  Yli puolet Euroopan maapinta-alasta on maanviljelijöiden ja maatalouden hallinnassa, ja siksi maataloudella on keskeinen rooli biologisen monimuotoisuuden turvaamisessa. Yksi haasteista on löytää keinoja, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan mitata ja konkretisoida maatalouden kontekstissa.

Syngenta työskentelee erilaisten aloitteiden ja projektien parissa, jotka keskittyvät luonnon monimuotoisuuden tärkeyteen, ekosysteemipalvelujen ja ympäröivän luonnon väliseen yhteyteen sekä siihen, miten viljelijät voivat käytännössä vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen niin viljelyalueiden ulkopuolella kuin sen sisällä. Tekemällä yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa, voimme kehittää parhaita ratkaisuja ja edistää kestävämpää maataloutta tulevaisuudessa.

’Operation pollinator’ 

Syngentan ’Operation pollinator’ käynnistyi yli 15 vuotta sitten. Tämän kansainvälisen biologista monimuotoisuutta kehittävän hankkeen avulla saadaan aikaan mehiläisille suotuisia luontotyyppejä maatalousmailla, joita ei muuten käytetä tuotantoon. Tavoitteena on lisätä yleistä biologista monimuotoisuutta kukkivien kasvivyöhykkeiden avulla. Ne tarjoavat ravintoa ja elinympäristöjä mehiläisille ja muille pölyttäjille sekä linnuille ja piennisäkkäille. Samalla viljelykasvit pölytetään tehokkaammin ja tuhoeläimiä torjutaan luonnollisesti. Tavoitteena on satojen määrän ja laadun varmistaminen sekä että varmistetaan kestävän kehityksen mukainen maatalous ja ympäristön tasapaino.

Kukkivien kasvien vyöhykkeet voivat myös auttaa suojaamaan arvokkaita vesivaroja estämällä maaperän eroosiota sekä veden ja ravinteiden valumista pois pellolta.
Syngenta haluaa tämän projektin avulla kasvattaa tietoisuutta biologisen monimuotoisuuden lukuisista hyödyistä viljelijöille, luonnolle ja yhteiskunnalle.

Syngenta haluaa tämän projektin avulla kasvattaa tietoisuutta biologisen monimuotoisuuden lukuisista hyödyistä viljelijöille, luonnolle ja yhteiskunnalle.

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.