Growing young plant

Liikenne & CO2-päästöt

Me Syngentassa pyrimme toimittamaan tuotteemme tehokkaasti ja kestävästi. Se liittyy läheisesti tavoitteeseemme vähentää toimintamme CO2-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on validoitu ja hyväksytty Science Based Targets -aloitteessa (SBTi).

Tavoitteen saavuttaminen vaatii aktiivista toimintaa arvoketjun kaikkissa osissa. Keskitymme Syngentassa tuotannon prosessien parantamiseen ja virtaviivaistamiseen, energiaa säästävien ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen, uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamiseen ja logistiikkamme optimointiin. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, minkä vuoksi pyrimme valitsemaan liikekumppaneita, jotka jakavat näkemyksemme kestävän kehityksen tärkeydestä osana tuotteidemme toimitusta.

Syngenta Nordic on tehnyt useiden vuosien ajan tiivistä yhteistyötä H. Daugaardin kanssa tuotteiden varastoinnissa ja kuljetuksessa Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tämä yhteistyö varmistaa, että tuotteemme säilytetään ja kuljetetaan turvallisesti, tehokkaasti ja kestävästi.
 

 

 

Transport

H. DAUGAARD

H. Daugaard on kansainvälinen logistiikkayritys, jolla on yli sadan vuoden kokemus kuljetus- ja logistiikkateollisuudesta. Tämä näkyy ammattimaisena yhteistyönä, luotettavina toimituksina ja hyvänä palveluna. Samalla H. Daugaard keskittyy vahvasti toimittamaan kestäviä ratkaisuja, jotka muun muassa vähentävät CO2-päästöjä.

Vuodesta 2015 vuoteen 2020 H. Daugaard on vähentänyt polttoaineenkulutustaan 18 prosenttia tuotteiden toimitukseen käytettyä ajokilometriä kohden.
 

Tehdäkseen lähetysten kuljettamisesta ympäristöystävällisempää H. Daugaard on ottanut kaikkiin kuorma-autoihinsa käyttöön järjestelmän, jota kutsutaan nimellä "ECO-driving". Pohjimmiltaan se on järjestelmä, joka auttaa ja opastaa yksittäistä kuljettajaa ajamaan mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla ja myötävaikuttaa siten suoraan CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen vähentämiseen. Lisäksi kaikki H. Daugaardin kuorma-autot ovat Euro 6 -standardien mukaisia ja varustettu ympäristöystävällisillä renkailla. Kaikki nämä toimenpiteet auttavat vähentämään CO2-päästöjä kuljetettaessa tavaraa ja pidentävät kuljetuskaluston käyttöikää. 

H. Daugaard kehittää edelleen toimintaansa pystyäkseen tarjoamaan suoran yleiskatsauksen siitä, kuinka paljon kukin yksittäinen kuljetus maksaa suhteessa CO2-päästöihin. Ja on myös hankkimassa validoituja lukuja ECO-ajojärjestelmällä saavutettujen CO2-päästöjen vähennyksestä.

H. Daugaard