Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Kehittämällä tuotteita ja antamalla viljelijöille selkeitä neuvoja varmistamme, että jäämät viljelykasveissa ja ympäristössä pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle. Näin voimme parhaiten pitää huolen elintarvikkeiden laadusta ja ympäristöstä. 

Syngenta tekee yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa ja toteuttaa jatkuvasti tutkimusprojekteja, joilla vähennetään jäämiä viljelykasveissa vaikuttamatta tuottavuuteen haitallisesti, parannetaan maaperän terveyttä ja estetään sen eroosiota.

Miten kasvinsuojeluaineita käytetään?

Kuluttajat haluavat laajaa elintarvikevalikoimaa, korkeaa laatua ja kohtuullista hintaa. Kasvinsuojeluaineiden ansiosta maatalouden on mahdollista täyttää nämä toiveet ja tuottaa jatkuvasti laajaa vaatimukset täyttävien elintarvikkeiden valikoimaa. 

Me kuluttajat haluamme, että elintarvikkeissa on mahdollisimman vähän jäämiä. Siksi on löydettävä tasapaino, jotta viljelijä voi kasvattaa sadon, tarvittaessa torjua tuholaisia kasvinsuojeluaineiden avulla – ja toimittaa satoja, jotka täyttävät kuluttajien asettamat vaatimukset.

Miksi ruoassamme voi olla kasvinsuojeluaineiden jäämiä?

Kun viljelijä ruiskuttaa kasvinsuojeluainetta esimerkiksi sienien tai hyönteisten torjumiseksi, aine on suunniteltu vaikuttamaan kohteeseen mahdollisimman tehokkaasti. Jotkut aineet imeytyvät kasviin. Toiset aineet vaikuttavat suoraan tuholaisiin. Vaikka ainetta ruiskutettaisiin kuinka tarkasti tahansa, osa siitä jää aina kasviin. Siinä se hajoaa auringonvalon ja sateen kaltaisten sekä kasveissa tapahtuvien luonnollisten prosessien vaikutuksesta. Aineiden hajoamista ja toimintaa käsittelevien tutkimusten perusteella on asetettu varoaikoja. Niistä käy ilmi, kuinka pitkä aika aineen käyttämisen ja sadonkorjuun välille täytyy jäädä, jotta mahdolliset jäämät ovat niin vähäisiä, että ne eivät vaaranna terveyttä. 

Nykyaikaisen tekniikan ansiosta on mahdollista mitata jopa erittäin pieniä pitoisuuksia tarkasti. Jos jäämät ylittävät lakisääteisen tason, se voi johtua siitä, että kasvinsuojeluainetta ei ole käytetty oikein. 

Jäämien enimmäismäärä vahvistetaan EU:ssa (Maximal Residue Level eli MRL). Suomessa Ruokavirasto seuraa MRL-rajojen noudattamista ja elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä.

Integrated Pest management (IPM) - suomeksi integroitu kasvinsuojelu.

Integrated Pest Management (IPM)

Ennaltaehkäisy - Valvonta - Hallitse (terveellä järjellä).

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.