Biologiset valmisteet

Biologiset tuotteet

Biologiset tuotteet ja Syngenta

Syngentalla biologisiin tuotteisiin liittyvää toimintaa kutsutaan nimellä "Syngenta Biologicals". Se avaa uusia mahdollisuuksia työskennellä kasvien kanssa ja kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat parantaa maaperän terveyttä ja käyttää luonnon keinoja suojelemaan ja edistämään kasvien kasvua tehokkaasti ja kestävästi. Viljelijät tarvitsevat entistä kestävämpiä ratkaisuja voidakseen jatkaa tuotantoaan tehokkaasti ja samalla vastata tuleviin haasteisiin elintarvikkeiden tuotannossa.

Syngenta Biologicals yhdistää tieteen ja luonnon ja tarjoaa laajan valikoiman tuotteita viljelijöille.

 

Mitä ovat biologiset tuotteet?

'Biologiset tuotteet' on termi, jota käytetään luonnosta peräisin oleville, biologista alkuperää oleville tuotteille. Ilmaisu kattaa mm. "biologiset torjunta-aineet" ja "biostimulantit". Hyödyntämällä biologissa torjunta-aineissa ja biostimulantteissa olevaa potentiaalia voidaan vähentää synteettisten torjunta-aineiden tarvetta vaarantamatta satotasoa.

Biologiset torjunta-aineet

Biologiset torjunta-aineet

voivat auttaa viljelykasveja vastustamaan kasvitauteja ja tuholaisia tai kestämään rikkakasvien kilpailua. Aineilla voi olla suora torjuntavaikutus tai ne stimuloivat kasvien omaa puolustusjärjestelmää.

Esimerkki: Torjunta-aine suojaa viljelykasvin sieni- tai bakteeritauteja, ankeroisia jne. vastaan.

Biostimulantteja

Biostimulantteja

käytetään joko 1) siementen 2) maaperän tai 3) kasvien käsittelyyn niissä olevien luonnollisten prosessien stimuloimiseksi.

Esimerkki: Biostimulanttia käytetään lisäämään viljelykasvin ravinteiden saantia ja käyttöä, edistämään sadon laatua tai vahvistamaan olemassa olevia puolustusmekanismeja abioottisia stressitekijöitä vastaan.

Kestävät ratkaisut

Kestävät ratkaisut

Biologiset valmisteet ovat yksi osa ratkaisuja, jotka tarjoavat viljelijöille uusia mahdollisuuksia estää resistenssin kehittyminen, parantaa maaperän terveyttä ja voi auttaa vähentämään jäämiä pitkällä aikavälillä.

Esimerkki: Kun biologista torjunta-ainetta käytetään kasvinsuojeluaineen kanssa, biologinen valmiste auttaa ehkäisemään resistenssin kehittymistä. Biostimulaattorit auttavat parantamaan viljelykasvin terveyttä ja abioottisen tekijän, kuten lämpö- ja kuivuusstressin sietokykyä. Se auttaa viljelijää selviytymään muuttuvissa sääolosuhteissa. Mm. integroidussa kasvinsuojelussa (IPM) käytetään jo biologisia valmisteita.

Biologiset tuotteet tulevaisuudessa ja innovaatio

Biologisten tuotteiden markkinoiden odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Syngenta Biologicals on mukana kasvavan teollisuudenalan kehityksessä ja sitä muovaamassa. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Syngenta on alalla maailmanlaajuinen edelläkävijä. Lisäksi tavoitteena on tulla uusien kasvi- ja maaperätekniikoiden globaaliksi edelläkävijäksi, joka auttaa viljelijöitä ylläpitämään sekä lisäämään tuottavuutta ja siten varmistaa kestävämpi tulevaisuus meille kaikille ja luonnolle.

Vuonna 2020 Syngenta Crop Protection investoi biologisten tuotteiden markkinaan ostamalla alansa johtavan yrityksen Valagro. 40 vuoden tuotekehityksellään ja kokemuksellaan Valagro tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman biologisia valmisteita. Valagro - johtava biostimulanteissa - jatkaa markkinoilla toimintaansa itsenäisenä tuotemerkkinä, mutta hyödyntää Syngentan kanssa yhteisiä resursseja ja osaamista innovaatioiden ja kasvun vauhdittamiseksi.

Teemme yhteistyötä alan parhaiden toimijoiden kanssa ja etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia uuden tekniikan käyttöön avoin innovaatio -periaatteella. Kumppanuus Syngentan kanssa tarjoaa kumppaneille uusia kaupallisia mahdollisuuksia päästä globaaleille markkinoille.

Tulevaisuuden maatalouden tavoitteet

Biologiset tuotteet ovat tärkeä osa Syngentan Good Growth Plan 2025 -ohjelmaa, joka on sitoutumista kestävään maatalouteen ja viljelijöiden auttamista ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyssä.

Painopiste on ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen ehkäisyssä. Biologiset ratkaisut ja tuotteet ovat tärkeä osa tätä työtä

Tieteeseen perustuva innovaatio

Syngenta on tutkimuspohjainen yritys, jolla on laaja tutkimus- ja tuotekehityskapasiteetti biologisten tuoteinnovaatioiden alalla, mikä vastaa viljelijöiden tarpeita.

Syngenta Biologicals tarjoaa viljelijöille ratkaisuja, jotka perustuvat edistykselliseen tekniikkaan ja jotka on testattu kattavilla kokeilla.                                                                                                               

Biologiset tuotteet - Lataa tästä

Biostimulantteja

Biostimulantteja

Biostimulantteja käytetään joko siementen, maaperän tai kasvien käsittelyyn niissä

Biologiset torjunta-aineet

Biologiset torjunta-aineet

FAQ

Biologiset ratkaisut ovat tärkeä osa Syngentan Good Growth Plan 2025 strategiaa – joka on sitoutumista entistä kestävämpään maatalouteen ja viljelijöiden auttamista ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyssä. Vuonna 2021 lanseeraamme uuden biostimulantti-valmisteen Quantis, jonka jälkeen odotamme näkevämme tulevaisuudessa vielä lisää biologisia ratkaisuja.

Kuluttajien muuttuvat vaatimukset koskien ruoan tuotantotapaa sekä yhteiskunnan kiinnostus ympäristövaikutuksia kohtaan vaikuttavat viljelyyn. Biologiset valmisteet auttavat viljelijää tältä osin tuotannon tehokkuudessa sekä kestävyydessä.

’Biologiset valmisteet’ on termi, jota käytetään luonnosta tai eloperäisestä materiaalista peräisin olevista tuotteista. Biologiset valmisteet jaetaan yleensä joko "biologisiin kasvinsuojeluaineisiin", jotka suojaavat viljelykasveja tai "biostimulantteihin", jotka parantavat kasvin tai maaperän terveyttä, sadon kasvua tai tuottavuutta.

Biologiset kasvinsuojeluaineet suojaavat viljelykasvia ulkoisia eliöitä, kuten tuholaisia ja tauteja vastaan. Biostimulantit edistävät kasvissa esiintyviä luonnollisia prosesseja, joiden avulla säilytetään tai edistääkseen sadon laatua. Niiden avulla voidaan vähentää mitattavia jäämiä viljelykasveissa, parantaa kasvien terveyttä ja auttaa kasveja selviytymään ilmastonmuutoksen aiheuttamista stressitekijöistä, kuten kuumuudesta ja kuivuudesta.

Syngentalla biologiset ratkaisut nähdään tärkeänä osana entistä kestävämpää maataloutta tulevaisuudessa. Työskentelemme sekä biologisten että kemiallisten, kuten myös digitaalisten ja mekaanisten ratkaisujen kanssa. Viljelijöillä on täten käytettävissään valikoima erilaisia ratkaisuja, joita käyttämällä he voivat vastata kuluttajien tarpeisiin.