Kumppanuudet

Syngentalla sen kummemmin kuin kenellekään muullakaan ei ole kaikkia vastauksia tulevaisuuden maanviljelyn ja elintarviketuotannon globaalien haasteiden ratkaisemiseen, mutta ratkaisut voidaan löytää yhdessä.

Syngenta osallistuu joka vuosi useisiin yhteistyö- ja kumppanuusprojekteihin. Ne toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa kaikkialla maailmassa. Niiden avulla edistetään nykyaikaista maanviljelyä ja tiedotetaan kestävän kehityksen ratkaisevasta merkityksestä. Edistystä saavutetaan esimerkiksi tutkimuksen sekä uusien tuotteiden ja ratkaisujen avulla. Tämän vuoksi Syngenta kehottaa läpinäkyvyyteen ja avoimeen vuoropuheluun viranomaisten sekä riippumattomien tutkijoiden kanssa tulevaisuuden ratkaisuista ja innovaatioista maataloudessa.  

Syngenta on Suomessa Kasvinsuojeluaineteollisuus KASTE -yhdistyksen jäsen, joka kunnioittaa ja noudattaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kansainvälisiä torjunta-aineiden jakelemis- ja käyttösääntöjä (International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides). Osallistumme KASTEen hallituksen toimintaan. 

Syngenta on UN Global Compact Network Nordic Countries -järjestöjen jäsen. Tuemme kymmentä UN Global Compacts -periaatetta ja työtä kansainvälisten tavoitteiden toteutumiseksi. Saat lisätietoja kumppaneistamme napsauttamalla alla näkyviä linkkejä.

YK:n kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet
Vuonna 2015 YK hyväksyi 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta. Ne ovat yleismaailmallinen kehotus toimia köyhyyden lopettamiseksi, Maapallon suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki ihmiset voivat elää nauttien rauhasta ja hyvinvoinnista. Niissä määritellään YK:n kehitysohjelma vuoteen 2030 saakka. 

Syngenta tukee maailmanlaajuisten tavoitteiden täyttymistä. Uskomme siihen, että ne auttavat saamaan aikaan toimia ja innovaatioita, joita tarvitaan paremman ja kestävämmän maailman luomiseen. Tämä edellyttää uusia ajattelu- ja työskentelytapoja sekä laajamittaista yhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen, yritysten, rahoittajien, lahjoittajien, koulujen ja yliopistojen välillä. Yhteiseksi tavoitteeksi tulee ottaa sellaisen kestävän tulevaisuuden luominen, jossa talouskasvu kulkee käsi kädessä terveen ympäristön ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa.

Maailmanlaajuisissa tavoitteissa korostetaan Good Growth Plan -suunnitelmamme merkitystä. Sen kuusi sitoumusta edistävät maailmanlaajuisen tavoitteen 2 - nälän poistaminen - toteutumista ja tukevat myös yhdeksää muuta tavoitetta. Kansainvälisestä sivustostamme voit lukea lisää siitä, miten tuemme ja yritämme edistää YK:n kansainvälisten tavoitteiden toteutumista useiden aloitteiden ja toimien avulla.

YK:n kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.