Kuinka biostimulantit toimivat?

Biostimulantteja

Biostimulanttia käytetään lisäämään viljelykasvin ravinteiden saantia ja käyttöä, edistämään sadon laatua tai vahvistamaan olemassa olevia puolustusmekanismeja abioottisia (ei-biologisia tekijöitä, kuten sää) stressitekijöitä vastaan.

Kuinka biostimulantit toimivat?

 


Kuinka biostimulantit toimivat?

Biostimulantit ovat luontaista alkuperää olevia tuotteita, joita voidaan muokata edelleen biologisilla prosesseilla, esim. käymisellä. Biostimulantit lisäävät kasvien normaalia kasvukykyä, mutta niillä ei ole suoraa vaikutusta kasvitauteihin, tuholaisiin jne. Valmisteita käytetään viljelykasvien laadun parantamiseen, ravinteiden hyväksikäytön edistämiseen tai olemassa olevien puolustusmekanismien tukemiseen.

Vaikutukset ovat moninaiset ja riippuvat yksittäisen valmisteen alkuperästä, sisällöstä ja koostumuksesta. Jotkut biostimulanttiryhmät vahvistavat sadon puolustuskykyä abioottisia (ei-biologisia tekijöitä, kuten säästressi) tekijöitä vastaan, joille sato altistuu yhä enemmän.

Miksi käyttää biostimulantteja?

 


Miksi käyttää biostimulantteja?

Jostain stressitekijästä kärsivä kasvi käyttää energiaa epätehokkaasti, mikä vaikuttaa haitallisesti sen kasvumekanismeihin ja fotosynteesiin. Biostimulantteja käytetään pääasiassa ennaltaehkäisevästi tilanteissa, joissa kasvia uhkaa kuivuus, kuumuus, kylmyys jne. Viljelykasvia vahvistetaan pitämään kasvupotentiaalinsa yllä ennen stressitekijän syntymistä.

On olemassa ryhmä tuotteita, joita markkinoidaan biostimulantteina, mutta jotka sisältävät ensisijaisesti ravinteita. Niiden tarkoituksena on lannoituksen optimointi usein hivenravinteiden osalta. Siksi on tärkeää pitää mielessä, mikä kunkin biostimulantin perimäinen käytön tarkoitus on.

Mistä biostimulantit koostuvat?

 

Mistä biostimulantit koostuvat?

Monet biostimulantit ovat yleensä seos useita komponentteja, minkä vuoksi niiden vaikutuksen yksiselitteinen määrittäminen on vaikeaa. Kyse on monen komponentin yhteisvaikutuksesta moniin kasveissa esiintyviin biologisiin ja fysiologisiin prosesseihin (signaaliaineet, kasvihormonit jne.).

Kasvien lannoitusta ei sen vuoksi voi rinnastaa biostimulanttien käyttöön, eivätkä biostimulantit voi korvata lannoitteiden käyttöä. Lyhyesti sanottuna kyse on viljelykasvien kasvun edistämisestä yhdessä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden kanssa.

Biologiset tuotteet

Biogiset tuotteet

Kestävät ratkaisut

Biologiset torjunta-aineet

Biologiset torjunta-aineet

Biologiset tuotteet - Lataa tästä