You are here

Share page with AddThis

Ehdot ja säännöt

Tervetuloa osoitteeseen www.syngenta.fi. Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota yleistietoja Syngentasta, yrityksen tuotteista ja palveluista. Voit käyttää sivustoa, jos hyväksyt nämä ehdot ja säännöt.

Ehtojen ja sääntöjen hyväksyminen

Käytä muutama minuutti näiden ehtojen ja sääntöjen lukemiseen huolellisesti läpi. Kun siirryt sivustoon ja käytät sitä, hyväksyt, että noudatat näitä ehtoja ja sääntöjä ja että ne velvoittavat sinua. Jos et suostu noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä tai hyväksy sitä, että ne velvoittavat sinua, et saa käyttää tai ladata tämän sivuston sisältämää materiaalia. Tietosuojakäytäntö, joka on luettavissa tässä sivustossa Ehdot ja säännöt -linkin vieressä olevaa linkkiä napsauttamalla, muodostaa olennaisen osan ehdoista ja säännöistä.

Ehtojen ja sääntöjen mahdolliset muutokset

Syngenta pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa näitä ehtoja ja sääntöjä milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. Siksi suosittelemme, että luet nämä ehdot ja säännöt aina, kun käytät tätä sivustoa.

Tekijänoikeus ja lisenssirajoitus

Kaikki tässä sivustossa näkemäsi (”sisältö”), kuten esimerkiksi kaikki tekstit, valokuvat, piirroskuvat, grafiikat, ääninäytteet, videoleikkeet ja audio-videoleikkeet, on suojattu tekijänoikeuslailla.
Saat ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden sisältöön seuraavin rajoituksin:
Saat ladata, tallentaa, tulostaa ja kopioida tiettyjä osia tämän sivuston sisällöstä edellyttäen, että:
(1) käytät lataamaasi sisältöä vain omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin tai edistääksesi liiketoimintaasi Syngentan kanssa
(2) et julkaise sisältöä muissa sivustoissa tai lisää sitä muihin sivustoihin
(3) et julkaise sisältöä muissa medioissa tai lähetä sitä muihin medioihin
(4) et muuta sisältöä millään tavalla etkä poista tai muuta tekijänoikeus- tai tavaramerkkitietoja tai luottamuksellisia tietoja.

Edellä mainittuja nimenomaisia poikkeuksia lukuun ottamatta et saa kopioida, ladata, tulostaa, julkaista, näyttää, levittää, lähettää, siirtää, kääntää, muuttaa, lisätä, päivittää, kompiloida, lyhentää tai muulla tavalla muuttaa tai mukauttaa tämän sivuston sisältöä kokonaisuudessaan tai osittain ilman Syngentan etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta.

Edellä mainittuja nimenomaisia esimerkkejä lukuun ottamatta et saa oikeutta, vaatimusoikeutta tai osuutta ladattuun sisältöön, kun lataat sisältöä tästä sivustosta. Edellä mainittua nimenomaista, rajoitettua, ei-yksinoikeudellista käyttöoikeutta lukuun ottamatta näiden ehtojen ja sääntöjen ja tämän sivuston sisältöä ei tule tulkita käyttöoikeuden tai muiden tekijänoikeutta, tavaramerkkejä, patentteja tai muuta Syngentan tai kolmannen osapuolen aineetonta omaisuutta koskevien oikeuksien luovuttamiseksi.

Tavaramerkit

Kaikki tässä sivustossa esiintyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (”tavaramerkki/tavaramerkit”) ovat Syngentan, sen konserniyhtiön tai Syngentalle tai sen konserniyhtiölle lisenssioikeuden myöntäneen kolmannen osapuolen rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.
Näissä ehdoissa ja säännöissä nimenomaisesti mainittuja tapauksia lukuun ottamatta et saa jäljentää, näyttää tai muulla tavalla käyttää tavaramerkkejä ilman Syngentan etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta.

Pyytämättä lähetetyt ideat

Syngenta ottaa mielellään vastaan kommenttejasi ja mielipiteitäsi tästä sivustosta. Mitään Syngentalle tämän sivuston kautta lähetettyjä tietoja ja materiaaleja, kuten kommentteja, palautteita, ideoita, kysymyksiä, malleja, dataa tms., EI KÄSITELLÄ LUOTTAMUKSELLISESTI eikä LAIN MUKAAN SUOJATUSTI. Siksi pyydämme sinua olemaan lähettämättä tietoja tai materiaaleja, joiden tekijänoikeutta et halua luovuttaa meille, mukaan luettuna rajoituksetta luottamukselliset tiedot ja kaikki alkuperäinen luova aineisto.

Lähettämällä viestejä ja/tai muuta materiaalia Syngentalle tämän sivuston kautta luovutat samanaikaisesti ilmaiseksi kaikki maailmanlaajuiset oikeudet, vaatimusoikeudet tai osuudet kaikkiin tekijänoikeuksiin ja muihin aineetonta omaisuutta koskeviin oikeuksiin ja/tai materiaaleihin, joita lähetät Syngentalle. Syngentalla on oikeus käyttää kaikkia tämän sivuston kautta lähettämiäsi tietoja ja/tai materiaaleja sekä ideoita, konsepteja, taitotietoa tai tekniikoita, joita tällaiset tiedot ja/tai materiaalit sisältävät, mihin tahansa tarkoitukseen. Edellä mainittuun sisältyvät myös tuotteiden kehitys, tuotanto ja myynti tällaisia tietoja tai materiaaleja rajattomasti hyödyntäen, ilman minkäänlaista korvausta.

Vastaat itse tämän sivuston kautta lähettämistäsi viesteistä. Tämä koskee myös viestien todenperäisyyttä ja täsmällisyyttä.

Tiedot kolmansilta osapuolilta

Syngenta on saanut osan tämän sivuston kautta käytettävissä olevista tiedoista, artikkeleista ja muista materiaaleista kolmansilta osapuolilta. Ilmoitamme tietolähteen sopivaksi katsomissamme tapauksissa. Kolmansilta osapuolilta peräisin olevat materiaalit on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi, joka saattaa kiinnostaa sinua. Syngenta ei anna mitään takuita tai vakuutuksia siitä, että kyseiset materiaalit ovat ajan tasalla, paikkansapitäviä, täydellisiä tai luotettavia. Syngenta ei vastaa kolmansilta osapuolilta peräisin olevien tietojen käytöstä.

Linkit muihin sivustoihin

Tämä sivusto sisältää hyperlinkkejä sivustoihin, jotka eivät ole Syngentan ylläpitämiä. Hyperlinkit on tarkoitettu vain hyödyksi sinulle, eivätkä ne merkitse meidän osaltamme kolmansien osapuolien tarjoamien sivustojen sisällön vahvistamista tai hyväksymistä tai yhteyksiä niiden ylläpitäjiin. Syngenta ei valvo näitä sivustoja eikä vastaa niiden sisällöstä. Näiden sivustojen käyttö tapahtuu yksinomaan omalla vastuulla.

Tuotetiedot

Kaikkien tässä sivustossa ilmoitettujen tai mainittujen tietojen tarkoituksena on ainoastaan antaa tietoja Syngentasta, sen tuotteista ja palveluista. Jos tarvitset tuotteitamme ja palveluitamme koskevia erityisneuvoja ja -tietoja, ota yhteyttä suoraan Syngentaan. Henkilöiden, jotka aikovat käyttää kasvinsuojeluaineitamme tai kylvösiemeniämme, on luettava ja noudatettava tuotteen mukana seuraavan etiketin ohjeita sekä noudatettava kaikkia tuotteen käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Ennen kasvinsuojeluaineiden käyttöä on varmistettava, että käyttö on kyseisessä maassa sallittu.

Maailmanlaajuinen tavoitettavuus

Koska maailman eri maissa noudatetaan erilaisia lakeja ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia, joitakin tuotteita on saatavilla vain tietyissä maissa. Tämä sivusto voi sisältää viittauksia tai ristiviittauksia Syngentan tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei mahdollisesti ole saatavilla tai julkaistu asuinmaassasi. Nämä viittaukset eivät merkitse sitä, että Syngentalla olisi aikomuksena julkaista kyseiset tuotteet, ohjelmat tai palvelut maassasi. Jos sinulla on kysyttävää omassa maassasi saatavilla olevista tuotteista, ohjelmista ja palveluista, ota yhteyttä paikalliseen Syngentan edustajaan tai Syngentaan.

OIKEUS SIVUSTON MUUTOKSIN

SYNGENTA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN SYYSTÄ RIIPPUMATTA MILLOIN TAHANSA MUUTTAA TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖÄ JA TOIMINTOJA, RAJOITTAA PÄÄSYÄ SIVUSTOON TAI SULKEA SIVUSTON SIITÄ ETUKÄTEEN ILMOITTAMATTA, EIKÄ SE VASTAA TÄLLAISTEN MUUTOSTEN MAHDOLLISISTA SEURAUKSISTA.

Ei sijoitustarjousta tai -kehotusta

Tämän sivuston tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta sijoittaa Syngentan osakkeisiin tai arvopapereihin tai käydä muulla tavalla kauppaa Syngentan osakkeilla tai arvopapereilla, eikä niitä tule tulkita tällaiseksi tarjoukseksi tai kehotukseksi. Tällainen tarjous tai kehotus ei myöskään ole aikomuksenmukainen. Osakekurssit ja osakkeiden tuotot voivat nousta tai laskea koko ajan. Mahdollisten sijoittajien on huomioitava, että aikaisemmat tuotot eivät välttämättä kerro tulevista tuotoista. Mahdollisten sijoittajien on ennen sijoituspäätöksen tekemistä otettava yhteyttä riippumattomaan rahoitusneuvojaan.

Tulevaisuuden ennusteet

Sivustomme voi sisältää tulevaisuuden ennusteita – esimerkiksi ennusteita, joita ei voi tai ei vielä voi dokumentoida faktojen perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot omistuksistamme ja odotuksistamme. Nämä ennusteet perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja odotuksiin, joista Syngenta ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta. Ennusteet sisältävät aina tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat Syngentan hallinnan ulkopuolella. Syngenta ei ota velvollisuudekseen päivittää ennusteita uusien tietojen tai tulevien tulosten perusteella.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄ SIVUSTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN ”SELLAISENAAN”, ”KUIN SE ON” JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. SYNGENTA JA KONSERNIYHTIÖT TORJUVAT SUURIMMASSA MAHDOLLISESSA LAAJUUDESSA JA VOIMASSA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN NIMENOMAISET, EPÄSUORAT TAI LAKISÄÄTEISET, NÄIHIN RAJOITTUMATTA EPÄSUORAN VASTUUN MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYNGENTA EI TAKAA, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO ON AINA KÄYTETTÄVISSÄ TIETYLLÄ HETKELLÄ TAI TIETYSSÄ PAIKASSA TAI ETTÄ SE TOIMII HÄIRIÖTTÖMÄSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI. SYNGENTA EI TAKAA, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO EI SISÄLLÄ VIRUKSIA, MATOJA TAI MUITA KOODEJA, JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA TARTUNNAN TAI TUHOUTUMISEN. VAIKKA SYNGENTA ON PYRKINYT JA PYRKII EDELLEEN ANTAMAAN TÄSMÄLLISIÄ JA AJANTASAISIA TIETOJA, TÄSSÄ SIVUSTOSSA JULKAISTUT TIEDOT VOIVAT OLLA EPÄTÄYDELLISIÄ TAI VANHENTUNEITA JA SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ. SYNGENTA EI TAKAA EIKÄ ESITÄ MINKÄÄNLAISTA VAKUUTUSTA TÄMÄN SIVUSTON TAI SIVUSTOSSA JULKAISTUJEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, TÄSMÄLLISYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA TAI LUOTETTAVUUDESTA TAI TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA SEURAUKSISTA TAI TÄMÄN SIVUSTON YLLÄPITÄMISESTÄ.

Agri-Cast

Syngenta Agronomic Information Services käyttää näiden tietojen laadinnassa parhaita teknisiä ja ammattimaisia toimintatapoja. Syngenta AIS tarjoaa tämän palvelun, kaikki verkkosivujen kautta käytettävissä olevat tiedot ja näiden tietojen käytön seurauksena saavutetut tiedot ”sellaisenaan”, ilman minkäänlaista oletettua tai nimenomaista takuuta.
Syngenta/Syngenta AIS ei ota juridista vastuuta eikä takaa Internet-sivuston tietojen, mukaan lukien palvelun tarjoamien sää- ja ruiskutusoloja yms. koskevien tietojen, oikeellisuutta. Syngenta/Syngenta AIS ei vastaa palvelun viivytyksistä tai Syngentan hallinnan ulkopuolella olevista tapahtumista Agri-Castin käytön yhteydessä. Syngentaa/Syngenta AIS:ää ei voi pitää vastuussa vahingoista tai tappioista, mukaan lukien välilliset tai epäsuorat tappiot, jotka saattavat aiheutua tämän Internet-sivuston tietojen käytöstä tai luottamuksesta tämän sivuston sisältöön, eikä sitä voi asettaa vastuuseen, jos tämä palvelu ei teknisistä syistä ole käytettävissä.

VASTUUNRAJOITUS

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄ. SYNGENTA, SEN KONSERNIYHTIÖT TAI SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT, EIVÄT OLE, LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, MISSÄÄN OLOISSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI SIVUSTON TIETOIHIN LUOTTAMISESTA TAI LIITTYVÄT EDELLISIIN. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYNGENTAA EI VOI ASETTAA VASTUUSEEN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLLÖN MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA. TÄMÄ KOSKEE ERITYISESTI VIITTAUKSIA SYNGENTAN TOIMITTAMIIN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN. TÄMÄ ON KATTAVA VASTUUNRAJOITUS, JOKA KOSKEE KAIKENLAISIA TAPPIOITA JA VAHINKOJA, MUKAAN LUKIEN SUORAT TAI EPÄSUORAT, YLEISET, ERITYISET, SATUNNAISET VAHINGOT, VÄLILLISET VAHINGOT, SAKKORANGAISTUKSET TAI MUUT VAHINGOT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TIETOJEN, TULOJEN TAI ANSIOIDEN MENETYS. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS PÄTEE RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VÄITETTY VASTUU SOPIMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, VAHINGOLLISEEN KÄSITTELYYN, OBJEKTIIVISEEN VASTUUSEEN TAI MUUHUN SYYHYN.
JOS JOKIN OSA TÄSTÄ VASTUUNRAJOITUKSESTA OSOITTAUTUU PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI LAINVOIMATTOMAKSI, SYNGENTAN JA/TAI KONSERNIYHTIÖN YHTEINEN VASTUU VELVOITTEISTA, JOTKA MUUTEN OLISIVAT OLLEET RAJOITETTUJA, EI TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA YLITÄ YHTÄ SATAA (100,00) DOLLARIA.

Sovellettava laki

Tähän sivustoon ja sen käyttöön liittyvät vaatimukset ja kanteet ratkaistaan Tanskan lain mukaan. Kanteet käsitellään tanskalaisessa tuomioistuimessa.

Voimaantulopäivä

Edellä mainitut ehdot ja säännöt astuvat voimaan 1 huhtikuu 2016.