Ehdot ja säännöt

Käyttöehdot

Syngenta Nordics A/S (”Syngenta”) pitää yllä verkkosivustoa www.syngenta.fi (”sivusto”) tarjotakseen yleisiä tietoja Syngentasta, sen tuotteista ja palveluista. Voit käyttää tätä Sivustoa, mikäli hyväksyt nämä käyttöehdot. 

Käyttöehtojen hyväksyminen 

Käytä muutama hetki tutustuaksesi huolellisesti näihin käyttöehtoihin. Menemällä tälle Sivustolle ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja hyväksyt niiden soveltamisen. Ellet sitoudu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja hyväksy niiden soveltamista, et saa mennä tälle Sivustolle tai käyttää tai ladata materiaaleja siltä. 

Käyttöehdot voivat muuttua

Syngenta pidättää oikeuden päivittää tai muokata näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Syngenta julkaisee näiden käyttöehtojen päivitetyn tai muokatun version tällä Sivustolla.  Mikäli käytät tätä Sivustoa näiden muutosten jälkeen, ilmaiset hyväksyväsi sopimuksen ja muutettujen käyttöehtojen soveltamisen.  Tästä syystä kehotamme tutustumaan näihin käyttöehtoihin aina vieraillessasi Sivustolla. 

Tietosuojalausunto

Syngenta on sitoutunut kunnioittamaan Sivustoa käyttävien yksilöiden yksityisyydensuojaa.  Tällä Sivustolla julkaistu tietosuojalausunto kuvaa Syngentan nykyistä käytäntöä ja toimintatapaa koskien Syngentan tällä Sivustolla keräämiä henkilötietoja.

Tietosuojalausunto on näiden käyttöehtojen osa.  Mikäli hyväksyt näiden käyttöehtojen soveltamisen, hyväksyt henkilötietojesi keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän Sivuston tietosuojalausunnon mukaisesti. Käytä hetki lausuntoon tutustumiseen.

Käyttäjätunnukset, salasanat ja turvallisuus

Tällä Sivustolla sinulle tarjottu tai valitsemasi käyttäjätunnus ja salasana on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä saa käyttää kukaan muu (mukaan lukien edustamasi yhtiön muut työntekijät tai edustajat). Sinä ja edustamasi yhtiö vastaatte täysin käyttäjätunnuksen ja salasanan luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Lisäksi sinä ja edustamasi yhtiö vastaatte täysin kaikista kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla Sivustolla tehdyistä toimista riippumatta siitä, oliko toimiin tai salasanan käyttöön sinun tai yhtiön valtuutusta. Sinun tai edustamasi yhtiön on ilmoitettava Syngentalle välittömästi tunnetuista tai epäillyistä käyttäjätunnuksen ja salasanan väärinkäytöksistä tai muista turvallisuusrikkeistä. 

Käyttäjätietojen päivitys

Sinun tai edustamasi yhtiön on ilmoitettava Syngentalle välittömästi, jos jokin rekisteröinnin (käyttäjän tiedot) yhteydessä annetuista tiedoista muuttuu, tai jos sinä tai edustamasi yhtiö saa tietää käyttäjätiedoissa olevista virheistä tai puutteista. 

Huolimatta sinun tai edustamasi yhtiön velvollisuudesta antaa Syngentalle päivitetyt käyttäjätiedot, Syngentalla on oikeus tukeutua sinun tai edustamasi yhtiön aiemmin antamiin käyttäjätietoihin, kunnes sinä tai edustamasi yhtiö ilmoittaa Syngentalle päivitetyt käyttäjätiedot. Sinä ja edustamasi yhtiö hyväksytte, että Syngenta voi julkaista tällä Sivustolla näihin käyttöehtoihin tai tähän Sivustoon liittyviä ilmoituksia sähköpostitse käyttäen sinun tai edustamasi yhtiön Syngentalle viimeksi antamaa sähköpostiosoitetta. 

Jos et enää ole aiemmin edustamasi yhtiön työntekijä tai edustaja tai et saa enää käyttää tätä Sivustoa yhtiön valtuuttamana, yhtiön on ilmoitettava tästä välittömästi Syngentalle, etkä saa enää käyttää tätä Sivustoa. 

Koskien sinua, edustamaasi yhtiötä ja Syngentaa, Syngenta omistaa ainoana ja yksinomaisesti kaikki tätä Sivustoa koskevat oikeudet sisältäen mm. Sivuston mallit, ominaisuudet, toiminnot, navigoinnin, sisällön ja käyttötuntuman sekä kaikki tällä Sivustolla kerätyt tiedot, kuten mm. kaikki Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet, kuten kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja tietotaidon. 

Oikeus Sivuston muutoksiin

Syngentalla on oikeus muuttaa millä tahansa tavalla tämän Sivuston sisältöä ja toimintoja, rajoittaa Sivustolle pääsyä tai sulkea Sivusto väliaikaisesti tai pysyvästi milloin tahansa ja mistä syystä tahansa ilman etukäteisilmoitusta, eikä Syngenta ole vastuussa seurauksista, joita muutoksista tai sulkemisesta mahdollisesti aiheutuu sinulle tai edustamallesi yhtiölle.
Tekijänoikeusilmoitus ja rajoitettu käyttöoikeus 

Kaikki tällä Sivustolla näkemäsi ja kuulemasi (sisältö) on tekijänoikeudellisesti suojattu. Tähän sisältyvät esimerkiksi kaikki tekstit, valokuvat, kuvitukset, grafiikat, äänileikkeet, videoleikkeet ja audiovideoleikkeet.

Sinulle myönnetään kuitenkin ei-yksinomainen käyttöoikeus Sisältöön seuraavin rajoituksin:

Voit ladata, tallentaa, tulostaa, kopioida ja jakaa tämän Sivuston Sisältöä seuraavissa tapauksissa:

(1) käytät Sisältöä ainoastaan yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen tai liittyen liiketoimiin Syngentan kanssa 
(2) julkaiset tai lähetät mitä tahansa Sisällön osia toiselle internetsivustolle tai toiseen mediaan tätä Sivustoa vastaavaan kontekstiin
(3) nimeät Sisällön kuuluvan Syngentalle
(4) et muokkaa tai muuta Sisältöä millään tavalla tai poista tai muokkaa mitään tekijänoikeus- tai tavaramerkki-ilmoituksia tai luottamuksellisuutta koskevia ilmoituksia. 

Edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta et saa kopioida, ladata, tulostaa, julkaista, näyttää, esittää, jakaa, välittää, siirtää, kääntää, muokata, lisätä, päivittää, koostaa, lyhentää, käyttää kehyksessä tai osana sisältöä, linkittää tai syvälinkittää muuhun julkisesti saatavana olevaan kaupalliseen Sivustoon nähden tai muilla tavoin muuntaa tai muokata Sivuston Sisältöä kokonaan tai osittain ilman Syngentalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. 

Edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta mitkään ladattuun Sisältöön liittyvät oikeudet eivät siirry sinulle, kun lataat sisältöä tältä Sivustolta. Lukuun ottamatta nimenomaista edellä määritettyä rajoitettua, ei-yksinomaista käyttöoikeutta, mitään näiden käyttöehtojen ja tämän Sivuston sisältöä ei tule pitää käyttöoikeuden tai muun tekijänoikeuden, tavaramerkin, patentin tai muun immateriaalioikeuden alaisen Syngentan tai kolmannen osapuolen oikeuden siirtona. 

Tavaramerkkejä koskeva ilmoitus

Kaikki tällä Sivustolla näkyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (”tavaramerkit”) ovat rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, jotka omistaa Syngenta, sen tytäryhtiöt tai kolmannet osapuolet, jotka ovat lisensoineet tavaramerkkinsä Syngentan tai sen tytäryhtiön käyttöön. 

Lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja tapauksia et saa jäljentää, esittää tai muilla tavoin käyttää mitään tavaramerkkiä ilman Syngentalta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Pyytämättömät ideat

Syngenta ottaa mielellään vastaan Sivustoa koskeva kommentteja ja palautetta. Kaikkia Syngentalle tämän Sivuston kautta toimitettuja tietoja ja materiaaleja, kuten kommentteja, palautetta, ideoita, kysymyksiä, malleja, tietoja tai vastaavia pidetään julkisina ja omistusoikeudettomina. Tästä syystä pyydämme ettet lähetä meille tietoja tai materiaaleja, joita et halua luovuttaa meille, mukaan lukien mm. kaikki luottamukselliset tiedot tai alkuperäiset luovat materiaalit. 

Toimittamalla viestejä ja/tai materiaaleja Syngentalle tämän Sivuston kautta luovutat Syngentalle ilman korvausta kaikki maailmanlaajuiset oikeudet kaikkiin Syngentalle toimittamiesi tietojen ja/tai materiaalien tekijänoikeus- ja muihin immateriaalioikeuksiin. Syngentalla on oikeus käyttää kaikkia tämän Sivuston kautta toimittamiasi tietoja ja/tai materiaaleja sekä kaikkia näiden tietojen ja/tai materiaalien sisältämiä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai menetelmiä mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotekehitys, valmistus ja markkinointi käyttäen kyseisiä tietoja tai materiaaleja rajoituksetta ja korvauksetta. 

Syngenta ei kuitenkaan käytä tämän Sivuston kautta toimittamiasi materiaaleja tavalla, joka saattaa rikkoa sovellettavia yksityisyydensuojaa koskevia lakeja.  Erityisesti Syngenta ei julkaise nimeäsi tai muuten julkista tietoa siitä, että olet lähettänyt tietoja tai materiaalia meille, paitsi milloin (a) me saamme sinulta luvan nimesi käyttöön tai (b) me ilmoitamme sinulle ensin, että Sivuston tietyssä osassa toimittamasi materiaalit tai muut tiedot julkaistaan tai niitä käytetään muulla tavoin yhdistettynä nimeesi tai (c) laki edellyttää meidän toimivan näin.

Vastaat Sivuston kautta lähettämistäsi viesteistä, mukaan lukien viestien todenperäisyys ja tarkkuus.

Huomaa, että toimituksesi (esim. yhteydenottolomakkeemme kautta) eivät sido Syngentaa millään tavalla laillisesti. Tästä syystä laskut, huomautukset ja vastaavat on lähetettävä aina erikseen vastaavassa sopimuksessa ilmoitettuihin osoitteisiin. 

Kolmansien osapuolten tiedot

Jotkin tällä Sivustolla saatavilla olevista tiedoista, artikkeleista ja muista materiaaleista ovat kolmansien osapuolien Syngentalle tuottamia. Näiden kolmansien osapuolten materiaalien lähde on mainittu, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista. Kolmansien osapuolten materiaalit on tarkoitettu vain hyödyksi ja avuksi. Syngenta ei vastaa eikä väitä näiden materiaalien olevan ajantasaisia, tarkkoja, kattavia tai luotettavia. Syngenta ei vastaa mistään kolmansien osapuolten tietojen käyttötavasta. 

Linkit Syngentan muille verkkosivustoille

Tämä Sivusto sisältää hyperlinkkejä muille Syngentan tai muiden Syngentan yksiköiden käyttämille verkkosivustoille (”Syngentan muu(t) verkkosivusto(t)”). Syngentan Muut verkkosivustot ovat erillisiä ja itsenäisiä verkkosivustoja. Niillä on kullakin oma tarkoituksensa. Kutakin Syngentan Muuta verkkosivustoa koskevat näin ollen sen omat ehdot ja tietosuojalausunto. Jos siirryt Syngentan Muille verkkosivustoille tämän Sivuston linkkien kautta, käytä hetki tutustuaksesi kyseisellä Syngentan muulla verkkosivustolla esitettyihin käyttöehtoihin ja tietosuojalausuntoon. 

Linkit muille verkkosivustoille

Tämä Sivusto sisältää hyperlinkkejä verkkosivustoille, jotka eivät ole Syngentan operoimia. Nämä hyperlinkit on tarkoitettu käyttäjien hyödyksi ja avuksi, eivätkä ne merkitse kolmansien osapuolten verkkosivustojen materiaalien kannatusta tai yhteyttä niiden operaattoreihin. Syngenta ei valvo näitä verkkosivustoja eikä vastaa niiden sisällöstä. Käytät näitä verkkosivustoja omalla vastuulla. 

Tuotetiedot

Kaikki tiedot, joita tämä Sivusto sisältää tai joihin Sivustolla on viitattu, ainoastaan esittelevät Syngentaa, sen tuotteita ja palveluita. Ota yhteys suoraan Syngentaan liittyen tuotteita ja palveluja koskeviin erityisiin neuvoihin ja ohjeisiin. Henkilöiden, jotka aikovat käyttää kasvinsuojelu- tai siementuotteita, on luettava kyseisen tuotteen pakkausmerkinnät ja noudatettava niiden ohjeita sekä kaikkia kyseisen tuotteen käyttöön liittyviä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Varmista ennen kasvinsuojelutuotteen käyttöä, että se on rekisteröity käyttöön maassasi. 

Maailmanlaajuinen saatavuus

Koska eri maissa ympäri maailman on voimassa eri lait ja säännökset, osa tuotteista, ohjelmista ja palveluista on saatavana vain joissakin maissa. Tämä Sivusto voi sisältää viitteitä ja ristiviittauksia sellaisiin Syngentan tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei välttämättä ole saatavana tai julkistettu maassasi. Nämä viittaukset eivät tarkoita, että Syngenta aikoo julkistaa kyseisiä tuotteita, ohjelmia tai palveluja maassasi. Ota yhteys paikalliseen Syngentan myyntiedustajaan tai Syngentaan, jos sinulla on kysyttävää liittyen käytettävissä oleviin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin. 

Ota yhteyttä

Syngentan joidenkin verkkosivustojen yhteydenottotoiminnon avulla voit lähettää kysymyksiä asiantuntijoillemme verkossa. Tämä toiminto on käyttäjien hyödyksi ja avuksi. Kysymykseen antamamme vastauksen hyötyyn vaikuttaa paljon kysymykseen liittyvien tietojen kattavuus ja tarkkuus, sekä muut tekijät, joihin emme voi vaikuttaa, kuten sää. Sinä ja edustamasi yhtiö vastaatte vastauksemme arvon ja hyödyllisyyden arvioinnista. 

Jotkin Syngentan verkkosivustot julkaisevat sellaisia edustajien kysymyksiä ja vastauksia, joiden uskomme kiinnostavan myös muita rekisteröityneitä käyttäjiä. Älä liitä kysymykseesi mitään luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja tai tunnistettavia henkilötietoja. Pidätämme oikeuden muokata kysymyksiä niiden selventämiseksi tai lyhentämiseksi. Tutustu tähän tietojen toimittamista koskevaan käyttöehtojen osioon ennen tietojen lähettämistä meille. 

Ei sijoitustarjous tai -kutsu

Tämän Sivuston sisältämät tiedot eivät muodosta kutsua sijoittamaan tai käymään muulla tavoin kauppaa Syngentan osakkeilla tai muilla arvopapereilla eikä näitä tietoja tule tällaisena pitää. Tällaista tarjousta tai kutsua ei myöskään tehdä tai tarjota. Osakkeiden hinnat sekä osakkeista saatavat tulot voivat nousta tai laskea milloin tahansa, ja mahdollisten sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että aikaisemmat tulokset eivät välttämättä osoita tulevia tuloksia. Mahdollisten sijoittajien tulee pyytää riippumattomia taloudellisia neuvoja ennen investointipäätösten tekemistä. 

Ennakoivat lausunnot

Sivustomme voi sisältää ennakoivia lausuntoja, kuten lausuntoja menneisyyteen liittymättömistä seikoista, mukaan lukien uskomuksiimme ja odotuksiimme liittyvät lausunnot. Nämä lausunnot, joihin voidaan liittää mm. seuraavia termejä: odottaa, olisi, tulee, potentiaalinen, suunnitelmat, ennusteet, arvioitu, aikomus, saavuttaa ym. vastaavat ilmaisutavat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja suunnitelmiin, joista Syngenta ei vastaa millään tavalla, ja joihin sinun tai yhtiösi ei tule aiheettomasti luottaa. Nämä lausunnot sisältävät ominaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet eivät ole Syngentan hallinnassa. Ennakoivat lausunnot kuvastavat ainoastaan niiden antamishetken tilannetta eikä Syngenta sitoudu päivittämään niitä uusien tietojen tai tulevien tapahtumien johdosta. 

Vastuuvapauslauseke

Tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on, silloin kun se on käytettävissä, ilman mitään väitteitä tai takuita. Syngentan yksiköt ja niiden palveluntarjoajat sekä lisenssinantajat sanoutuvat irti kaikista vastuista; nimenomaisista, ymmärretyistä ja lakisääteisistä tai muista niin laajalti kuin sovellettavan lain mukaan on mahdollista. Rajoittamatta edellä mainittua Syngentan yksiköt ja niiden palveluntarjoajat sekä lisenssinantajat sanoutuvat niin laajalti kuin sovellettavan lain mukaan on mahdollista irti seuraavista: (a) takuut, jotka koskevat kaupallisuutta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta, omistusoikeutta ja loukkaamattomuutta liittyen tähän Sivustoon ja sen sisältöön sekä Sivustolla kuvattuihin tai tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin (b) takuut, jotka koskevat Sivuston tai Sivuston jonkin osan toimintaan liittyviä viiveitä, keskeytyksiä, virheitä tai puutteita (c) takuut, jotka koskevat Sivuston siirtoa tai toimittamista tai Sivuston saatavuutta tiettynä aikana tai tietyssä sijainnissa (d) takuut, jotka koskevat Sivuston tai Sivuston osan turvallisuutta sekä takuut siitä, että Sivusto tai sen Sisältö eivät sisällä viruksia, matoja tai muita koodeja, jotka voivat ilmetä saastuttavina tai tuhoavina ominaisuuksina (e) takuut, jotka koskevat Sivuston käyttöä, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, ajantasaisuutta, täydellisyyttä, soveltuvuutta, luotettavuutta tai Sivuston käytön tuloksia, mukaan lukien Sivuston Sisältö, tuotemerkinnät, tuotteet tai palvelut, jotka ovat saatavissa tämän Sivuston kautta sekä (f) niitä verkkosivustoja koskevat takuut, joihin tämä Sivusto on linkitetty. 

Joillakin lainkäyttöalueilla ei ole sallittu tiettyjen takuiden tai ymmärretyn takuun keston rajoittamista koskevia vastuuvapauslausekkeita, joten jokin tai mikään edellisistä rajoituksista ei välttämättä koske sinua ja/tai edustamaasi yhtiötä. 

Vastuunrajoitus

Tämän Sivuston tai Sisällön, mukaan lukien tuotemerkinnät sekä Sivuston kautta saatavien tuotteiden tai palvelujen käyttö sinun tai edustamasi yhtiön toimesta on ainoastaan sinun tai edustamasi yhtiön vastuulla. Syngentan yksiköt tai vastaavat palveluntarjoajat ja lisenssinantajat, mukaan lukien johtajat, virkailijat, työntekijät tai edustajat, eivät missään olosuhteissa ole vastuussa häviöistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sinun tai edustamasi yhtiön toimesta tapahtuvasta Sivuston, sen sisällön, mukaan lukien sivustolla tarjotut tuotemerkinnät tai tuotteet, ohjelmat tai palvelut, käytöstä tai edellisten käyttökelvottomuudesta tai yhtiön luottamuksesta tällä Sivustolla annettuihin tietoihin. Rajoittamatta edellä mainittua, Syngentan yksiköt ja niiden palveluntarjoajat ja lisenssinantajat eivät vastaa millään tavalla mahdollisista sisältöä koskevista virheistä tai puutteista; tämä koskee erityisesti kaikkia Syngentan yksiköiden tarjoamia tuotteita, ohjelmia ja palveluja koskevia tietoja. Tämä on kattava vastuuvapauslauseke, joka koskee kaikkia menetyksiä ja vahinkoja, olivatpa ne suoria tai epäsuoria, yleisiä, erityisiä, tahattomia, välillisiä, esimerkillisiä tai muita, mukaan lukien mm. liiketoiminnan keskeytyminen, tietojen tai liikearvon vahingoittuminen tai menetys ja tuoton tai voittojen menetykset. 

Tämä vastuunrajoitus on voimassa niin laajalti kuin on sovellettavan lain mukaan mahdollista, perustuupa väitetty vastuu sitten sopimukseen, laiminlyöntiin, rikkomukseen, suoraan vastuuseen tai muuhun perusteeseen, ja vaikka Syngentan yksikön valtuutetulle edustajalle olisi ilmoitettu tai tämän olisi pitänyt olla tietoinen kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta, riippumatta muiden oikeuskeinojen tehokkuudesta. 

Sinä ja edustamasi yhtiö hyväksytte, että Syngenta ei voisi saattaa tätä Sivustoa ja sen sisältöä maksutta käyttöösi, mikäli sen vastuita ei olisi rajoitettu edellä esitetyllä tavalla. 

Mikäli jonkin näistä rajoituksista havaitaan olevan mistä tahansa syystä mitätön tai toimeenpanokelvoton, Syngentan yksiköiden ja niiden palveluntarjoajien ja lisenssinantajien vastuu olosuhteissa, jotka muuten olisivat rajoitettuja, ei saa nousta yli sadan (100) dollarin (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa). 

Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen vahinkojen rajaamista vastuun ulkopuolelle, joten osa tai mikään tästä vastuuvapauslausekkeesta ei välttämättä koske sinua ja/tai edustamaasi yhtiötä, vaan sinulla ja/tai edustamallasi yhtiöllä voi olla enemmän oikeuksia. 

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin 

Näitä käyttöehtoja tulee soveltaa ja tulkita Suomen lakien mukaan soveltamatta lainvalintasääntöjä. Suomen yleisillä tuomioistuimilla on yksinoikeudellinen tuomiovalta kaikkia näihin ehtoihin liittyviä vaateita koskien.

Luopuminen oikeudesta

Mikäli jonakin hetkenä emme vaadi näiden käyttöehtojen toteutumista tai näissä ehdoissa mainittujen oikeuksien toteuttamista, tätä ei voida pitää luopumisena tällaisesta etuudesta tai oikeudesta. Kaikki luopumiset on toimitettava kirjallisessa muodossa luopuvan osapuolen allekirjoittamina ollakseen päteviä. Ellei kirjallinen luopuminen sisällä selkeää päinvastaista lausuntoa, mitään Syngentan luopumista liittyen mihin tahansa näiden käyttöehtojen kohdan rikkomukseen ei voida pitää luopumisena tällaisen ehdon jatkamisesta tai seuraavasta rikkomuksesta, luopumisena ehdosta itsestään tai luopumisena mistään näiden käyttöehtojen mukaisesta oikeudesta. 

Erotettavuus

Jos toimivaltainen tuomioistuin pitää jotakin näiden käyttöehtojen kohtaa lain vastaisena, kyseistä kohtaa on muutettava ja tulkittava siten, että alkuperäisen ehdon tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla niin laajalti kuin sovellettavan lain mukaan on mahdollista ja näiden käyttöehtojen muut kohdat pysyvät voimassa kaikilta osin. 

Koko sopimus

Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja edustamasi yhtiön sekä Syngentan välillä koskien sinun ja edustamasi yhtiön pääsyä tälle Sivustolle ja/tai tämän Sivuston käyttöä. Näitä käyttöehtoja ei saa muuttaa, ellei tässä nimenomaan niin sanota. 

Muutospäivä

Näitä käyttöehtoja muokattiin viimeksi 25.5.2018.