Siemen: 5 hyvää vinkkiä

Meillä on yhteinen vastuu sekä maatalouden turvallisuudesta että terveydestämme. Siksi olemme kehittäneet viisi vihjettä siitä, kuinka voit viljelijänä lisätä peitatun siemenen käyttöturvallisuutta. Peitattuja siemeniä käytettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen liittyviin erilaisiin riskeihin. Riski riippuu tuotteiden käsittelystä ja käytöstä. Alla viisi hyvää vinkkiä, joita voidaan helposti noudattaa käytännössä.
Aiheista:

Suojaa itsesi   ¤   Siemen ja pölyävyys   ¤   Puhdistus   ¤   Kuljetus ja varastointi   ¤   Jätteet

SUOJAA ITSESI

Suojaa itsesi käsitellessäsi peitattuja siemeniä. Käsittele peitattuja siemeniä varoen. Turvallisuus koskee sekä itseäsi että ympäristöäsi. Koska käsien pesu vedellä ei käytännössä ole usein mahdollista, voit sen sijaan käyttää kosteuspyyhkeitä tai puhdistusliinoja.

Peitattujen siementen käsittelyssä on aina suositeltavaa käyttää asianmukaisia ​​turvavarusteita.

Suora kosketus:

Vältä kaikkea suoraa kosketusta peitattuun siemeneen, esimerkiksi siemenpakkauksia käsiteltäessä sekä kylvökonetta täytettäessä ja tyhjennettäessä.

Epäsuora kosketus:

Vältä myös epäsuoraa kosketusta, esimerkiksi tyhjiä siemenpakkauksia ja kylvölaitteita käsitellessä.

 

 

Suojaa Itsesi
Suojele mehiläisiä

 

Peitatun siemenen käsittelyyn liittyvät turvavarusteet

 • Työvaatteet
 • Käsineet (mieluiten kertakäyttöiset käsineet)
 • Pölynaamari tai hengityssuojain

Toimenpiteet, joissa turvavarusteita on käytettävä

 • Siemenpakkausten käsittely
 • Rikkoutuneiden pakkausten käsittely
 • Kylvökoneen täyttäminen
 • Kylvökoneen säätö kylvön aikana
 • Kylvökoneen tyhjennys
 • Kylvökoneen puhdistus

SIEMEN JA PÖLYÄVYYS

Noudata suositeltuja varotoimenpiteitä kylvötyön aikana ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen vähentämiseksi.

Siemeniä käsitellessä on tärkeää noudattaa suositeltuja varotoimenpiteitä kylvötyön aikana ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen vähentämiseksi. Kylvötyön aikaan on useita tilanteita, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota.

Kiinnitä huomiota siemenpakkauksissa olevaan pölyyn ja varmista, että siemenet peittyvät hyvin maahan (myös kylvörivin lopussa).

Siemen ja pölyävyys
Siemen ja pölyävyys

Pölyn muodostuminen

 • Peitattuja siemeniä kylvökoneeseen täytettäessä muodostuu pölyä, jolta sinun tulee suojautua ja välttää joutumasta suoraan kosketukseen.
 • Täytä kylvökone ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.
 • Älä päästä pölyä traktorin ohjaamoon, kun tulet paikasta, jossa olet saattanut olla yhteydessä peitattuun siemeneen.
 • Pidä ohjaamon ovet ja ikkunat kiinni täytön aikana.

Kylvö

 • Varmista, että peitatut siemenet peittyvät hyvin maahan, jotta ne eivät ole luonnon eläinten saavutettavissa. Tämä pätee myös pellon reunoihin. Tämä tehdään lintujen ja nisäkkäiden suojelemiseksi, jotka syövät siemeniä.
 • Käytettäessä kylvökonetta siemenistä irtoaa pölyä. Varmista, että pöly päätyy maahan.
 • Pidä traktorin ovet ja ikkunat kiinni kylvön aikana.
 • Huomioi kylvökoneessa oleva pöly myös koneen huollon ja säädön aikana.

PUHDISTUS

 

Ole tietoinen riskistä joutua kosketukseen peittausaineen kanssa kylvökoneen pesun ja puhdistuksen aikana.

Puhdistus
Puhdistus

 

Kylvön jälkeen kylvökoneessa voi olla jäljellä peitattuja siemeniä. Poista ne ennen koneen puhdistamista.

Puhdista kylvökone asianmukaisessa pesupaikassa. Lisäksi on tärkeää itse suojautua aineelta koneen puhdistuksen aikana.

Voit lukea lisää suojautumisesta Suojaus-osiosta.

KULJETUS JA VARASTOINTI

 

Kuljettaessa ja varastoitaessa siemenpakkauksia on huolehdittava tarpeettomien riskien muodostumisesta ihmisille ja ympäristölle.

Kuljetus ja varastointi
kuljetus ja varastointi

 

Kun varastoit

 • Varmista, että kaikki siemenpakkaukset ovat ehjät kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
 • Varastoi siemenet alkuperäispakkauksissaan.
 • Säilytä siemenpakkaukset turvallisessa ja tuuletetussa paikassa.

Kuljetettaessa

 • Kuljetuksen hoitava henkilö ja siemenpakkaukset on oltava fyysisesti erossa toisistaan kuljetuksen aikana. Esimerkiksi. perävaunussa tai kylvökoneessa, ei ohjaamossa.
 • Kiinnitä kuorma kuljetuksen ajaksi tarpeettoman jätteen välttämiseksi.
 • Jos siementä vuotaa, ei sitä saa jättää vapaiksi ympäristöön, vaan se tulee kerätä ja poistaa heti.

JÄTTEET

 

Noudata paikallisia jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun liittyviä sääntöjä.

Jätteet
Jätteet

 

Kun kylvökone on täytetty siemenellä, hävitä tyhjät pakkaukset paikallisten jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti. Tyhjiä pakkauksia tai siemeniä ei saa jättää luontoon.

Kaikki käyttämätön pakkausmateriaali ja siemenet on hävitettävä alkuperäisissä pakkauksissaan. Tyhjiä pakkauksia ei myöskään saa kierrättää mihinkään muuhun tarkoitukseen, koska niissä voi olla pölyä ja peitattujen siementen jäänteitä.

Siement Hyvido

Siemenet

Hyvä siemen on hyvän kasvuston perusedellytys.

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset yhä suuremmassa määrin ja vähentämään ilmastonmuutosta

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.