Käytettävyyttä koskeva lausunto

Tiedämme, miten tärkeää on tarjota verkkosivusto, joka on kattava ja kaikkien vierailijoiden saavutettavissa. Tällä sivulla kerrotaan seuraavista seikoista:

  • tavastamme tehdä verkkosivustosta helppokäyttöinen 
  • toiminnoista, jotka parantavat verkkosivuston käytettävyyttä 
  • menettelystä liittyen mahdollisiin kysymyksiin tai palautteen antamiseen. 

Lähestymistapa

Tämän verkkosivuston tarkoituksena on täyttää tai ylittää verkkosisällön käytettävyydestä annetun World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 -ohjeen tason A vaatimukset.

Käytettävyystoiminnot

Näppäimistökäyttö. Sivustolla on linkkejä, joiden avulla navigointivalikko voidaan ohittaa ja siirtyä suoraan sivun pääsisältöön.

Tekstikoko. Tekstikokoa voi muuttaa selaimen tekstikoon muutostoiminnolla: Näytä – Tekstin koko. Valittujen tekstiasetusten mukaan osa sivuista voi kuitenkin näkyä eri tavalla kuin olemme alun perin tarkoittaneet.

Kuvien vaihtoehtoinen teksti. Kaikille kuville on annettu asianmukainen vaihtoehtoinen teksti.

Otsikkoelementit. HTML-otsikkoelementtejä on käytetty kuvaamaan sivun rakennetta tukemaan helppokäyttöisyystekniikoita, jotka mahdollistavat sivunavigoinnin otsikosta toiseen. 

Linkkiteksti. Kaikkien hyperlinkkien tulisi olla järkeviä luettuina kontekstista irrallaan ja ne esitetään selkeästi normaalista leipätekstistä erottuvalla tekstityypillä.

JavaScript-riippumattomuus. Jos JavaScriptiä tai muita ohjelmointikieliä on käytetty navigointiin tai toimintoihin eikä selain tue näitä ohjelmointikieliä, käytettävissä on vaihtoehtoinen mekanismi.

Värikontrasti. Olemme valinneet teksti- ja taustaväriyhdistelmät, jotka auttavat varmistamaan riittävän kontrastin, sekä varmistaneet, ettei tietoihin viitata pelkästään värillä.

Tyylitiedostot. Olemme käyttäneet CSS-tyylisivuja sivujen ulkoasun hallintaan. Lisäksi sisällön merkintä on asianmukaisesti rakenteistettu. Jos tyylisivuja ei tueta tai ne kytketään pois päältä, sivuston tietoihin pääsee edelleen käsiksi ja niitä voidaan lukea.

Kysymykset ja palaute

Jos sinulla on vaikeuksia käyttää tietoja tällä verkkosivustolla tai jos haluat antaa meille palautetta, kirjoita meille sähköpostia tai postia – yhteystiedot löytyvät tältä sivulta. 

Muutospäivä

Tämä Käytettävyyttä koskeva lausunto on päivitetty viimeksi 25.5.2018.