Kasvinsuojeluaineita: 5 hyvää vinkkiä

 

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti. Tämä koskee niin tuotteidemme käsittelyä kuin niiden käyttöä. Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.
Aiheista:

Suojele mehiläisiä   ¤   Auta biologista monimuotoisuutta   ¤   Matalapainesuuttimien ja kulkeutumista   ¤   Laitteiden puhdistus   ¤   Turvallisuus

SUOJELE MEHILÄISIÄ

 

Mehiläisten suojelu on ratkaisevaa maataloudelle.

Mehiläiset voidaan ottaa huomioon tekemällä ruiskutukset mehiläisten lentoajan ulkopuolella. Suositeltu ruiskutusajankohta: Illalla auringonlaskun jälkeen, tai yöllä. 

Monet kasveistamme, sekä luonnonvaraiset että viljellyt, tarvitsevat pölytystä. Mehiläiset ja kimalaiset ovat tärkeimmät pölyttäjähyönteiset ja siksi niitä on suojeltava.

Mehiläiset ja kimalaiset viihtyvät parhaiten tietyissä olosuhteissa. Luonnonvaraisten kukkivien kasvien vähyys aiheuttaa hyönteisille elin- ja ruokintapaikkojen puutetta.

Pölyttävät hyönteiset voidaan ottaa huomioon tekemällä ruiskutukset niiden lentoajan ulkopuolella. Suositeltu ruiskutusajankohta on illalla auringonlaskun jälkeen, tai yöllä. Tutkimukset osoittavat lisäksi, että kukkivat kasvustot maatalousmaan yhteydessä lisää yleistä biologista monimuotoisuutta.

Suojele mehiläisiä
Positive action for pollinators and biodiversity

Positive action for pollinators and biodiversity

Multifunctional field margins

AUTA BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA

 

Kun lannoitat tai ruiskutat, varmista että ympäristöön ei kulkeudu mitään – esimerkiksi pitämällä riittävää etäisyyttä.

Monet viljelykasvit ovat riippuvaisia biologisesta monimuotoisuudesta ja terveestä ekosysteemistä. Hyvien elin- ja ruokailupaikkojen luominen hyönteisille luonnossa lisää biologista monimuotoisuutta.

Maanviljelijänä voit minimoida päästöt ja varmistaa, että mahdolliset ruiskutusjäämät eivät päädy muualle kuin haluttuihin kasveihin. Tähän on olemassa erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi kylvämällä suojakaistoja peltojen reunoille. Kun lannoitat, kannattaa myös pitää etäisyys pellon reunaan ja muihin ympäristön pieniin biotooppeihin (luonnon kasvit, kiviaidat, puut, vesistöt, jne).

Suojakaistojen edut

 • Suurempi pölyttävien hyönteisten määrä
 • Ruokapaikkoja linnuille ja pienille nisäkkäille
 • Paikallisten kasvilajien elpyminen
Auta biologista monimuotoisuutta

MATALAPAINESUUTTIMIEN JA KULKEUTUMISTA

Tuulikulkeumariskin minimoimiseksi käytä parasta mahdollista ruiskutustekniikkaa ja - ajoitusta. Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ja se että tarvittavat aineet saadaan oikeaan paikkaan on yksi tärkeimmistä kasvinsuojeluruiskutuksissa huomioon otettavista asioista. 

Erityisesti tuulikulkeuman minimoimiseksi pitää olla tarkkana ruiskuttaessa rikkakasvientorjunta-aineita syksyllä, kun samaan aikaan on läheisillä peltolohkoilla ja puutarhoilla mahdollisesti kasvamassa vielä korjuuta odottelevaa satoa.

Vähentämällä tuulikulkeumaa oikeilla keinolla, saadaan samalla parannettu myös aineiden tehokkuutta.

Matalapainesuuttimien ja kulkeutumista
Matalapainesuuttimien ja kulkeutumista

  

SUUTTIMET

 • Käytä mahdollisimman suurta pisarakokoa ja alhaista painetta tuulikulkeuman vähentämiseksi. Älä kuitenkaan tingi liikaa peittävyydestä
 • Vähintään 75% tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet, suositus 90 % tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet
 • Riittävän suuri suuttimen koko: esimerkiksi ISO 025 (violetti), ISO 03 (sininen) tai ISO 04 (punainen)

PARAS RUISKUTUSAJANKOHTA JA TEHO

 • Illalla auringon laskiessa, yöllä tai  aikaisin aamulla
 • Ennen rikkakasvien taimettumista tai niiden pienellä taimiasteella
 • Kylvöalusta on tasainen ilman suuria kokkareita
 • Boxerin teho heikkenee multavilla mailla

RUISKUTUS

 • Aja hitaasti: max 6 – 8 km/h
 • Pidä puomi matalalla: max 50 cm
 • Käytä suurta vesimäärä: min 200 l/ha
 • Hidasta nopeutta ja alenna painetta peltojen reunalla 

LAITTEIDEN PUHDISTUS

Ruiskutuslaitteiden turvallinen puhdistus varmistaa, ettei muille viljelykasveille tai ympäristölle aiheudu tarpeetonta vahinkoa.

Säiliössä jäljellä oleva neste laimennetaan suhteessa 1:100 ja ruiskutetaan käsiteltyyn kasvustoon. Sen jälkeen ruisku, suuttimet ja puomit puhdistetaan pellolla tai pesupaikalla.

Ruiskusäiliöön jäänyt loppu käyttöliuos voi aiheuttaa saastumista. Ruiskujen ja ruiskutuslaitteiden puhdistus on siksi tärkeää ja se on tehtävä välittömästi käytön jälkeen.

Puhdistus voidaan tehdä joko pellolla tai pesupaikalla, jossa on kiinteä alusta sekä nesteen keräys ja pois johtaminen jätevesisäiliöön. On oltava aina tarkka siitä, että huuhteluvesi ei pääse kaivoihin, salaojiin tai viemäreihin.

Laitteiden puhdistus
Laitteiden puhdistus

 

Viisi hyvää sääntöä

•  Tyhjennä ruisku kokonaan ruiskutusliuoksesta

•  Säiliöön mahdollisesti jääneelle käyttöliuokselle suositellaan laimennusta 1:100, joka ruiskutetaan jo käsiteltyyn kasvustoon

•  Huuhtele ruisku huolellisesti puhtaalla vedellä – sekä sisä- että ulkopuolelta

•  Tyhjennä säiliö ruiskuttamalla huuhteluvettä puomin ja suuttimien kautta

•  Ruiskuta huuhteluvesi jo käsiteltyyn kasvustoon

TURVALLISUUS

 

Hyvä hygienia ja asianmukaisten turvavarusteiden käyttö suojaa sinua ja ympäristöäsi. Tuotteitamme on käytettävä vastuullisesti ja varovaisuutta noudattaen. Turvallisuus koskee niin itseämme kuin ympäristöämme.

Suosittelemme hyvää hygieniaa sekä asianmukaisten turvavarusteiden käyttöä aina tuotteitamme käsiteltäessä.

Vaikka kädet muodostavat hyvin pienen prosentti osuuden ihon pinnasta, ovat ne eniten kosketuksissa ympäristöön. Ihon suojaus koskee suoraa ja epäsuoraa kosketusta.

Siksi on tärkeää sekä oman että muiden turvallisuuden vuoksi, että käytetään sopivia turvavarusteita ja varmistetaan hyvä hygienia.

Turvallisuus
Turvallisuus

 

Suora kosketus:

Suora kosketus voi tapahtua annosteltaessa tuotetta ruiskun säiliöön, suuttimia koskettamalla tai muilla vastaavilla tavoilla.

Epäsuora kosketus:

Tuotetta on kosketuksen kautta joutunut ovenkahvaan, matkapuhelimeen tai vastaavaan.

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä ratkaisuja.

Biologiset tuotteet

Biogiset tuotteet

Kestävät ratkaisut

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.