Aim for Zero Impact

Ihmisten ja ympäristön turvallisuus on ykkösprioriteetti kaikessa, mitä Syngenta tekee. "ZERO Impact" pyrkii lisäämään tuotteidemme käytön turvallisuutta. Tämä koskee niin tuotteidemme käsittelyä kuin niiden käyttöä. Olemme kehittäneet 5 hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.

 Laidun

Kasvinsuojeluaineita: 5 hyvää vinkkiä

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti. Tämä koskee niin tuotteidemme käsittelyä kuin niiden käyttöä. Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.
Aiheista: Suojele mehiläisiä, auta biologista monimuotoisuutta, matalapainesuuttimien ja kulkeutumista, laitteiden puhdistus ja urvallisuus.

Siemen: 5 hyvää vinkkiä

Meillä on yhteinen vastuu sekä maatalouden turvallisuudesta että terveydestämme. Siksi olemme kehittäneet viisi vihjettä siitä, kuinka voit viljelijänä lisätä peitatun siemenen käyttöturvallisuutta.
Peitattuja siemeniä käytettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen liittyviin erilaisiin riskeihin. Riski riippuu tuotteiden käsittelystä ja käytöstä.
Alla viisi hyvää vinkkiä, joita voidaan helposti noudattaa käytännössä.