Aim for Zero Impact

Ihmisten ja ympäristön turvallisuus on ykkösprioriteetti kaikessa, mitä Syngenta tekee. "ZERO Impact" pyrkii lisäämään tuotteidemme käytön turvallisuutta. Tämä koskee niin tuotteidemme käsittelyä kuin niiden käyttöä. Olemme kehittäneet 5 hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.