Sustainability_Technic and innovation_FI

Tiedämme, että teknologialla on merkittävä vaikutus maatalouden tulevaisuuteen digitalisaation, uusien innovatiivisten tuotteiden ja työskentelytapojen sekä biologisten ratkaisujen avulla. Tämä edellyttää tehokasta ja kohdennettua tutkimusta, tarkoituksenmukaista politiikkaa ja lainsäädäntöä sekä teollisuuden ja riippumattomien tutkijoiden yhteistyötä.

Yli 5 000 Syngentan työntekijää keskittyy tutkimukseen. Vuonna 2018 panostimme tutkimukseen 1,3 miljardia.

Autamme parhaamme mukaan koko maailman viljelijöitä tuottamaan enemmän käyttäen vähemmän resursseja eli saavuttamaan suuremman tehokkuuden ympäristöä rasittamatta.

Ilmastonmuutoksen haasteet ja pyrkimys rajoittaa sitä on otettava huomioon, kun pyritään kohti kestävän kehityksen vaatimukset täyttävää tuotantoa. Siksi tarvitaan lisää tutkimusta, jotta saadaan aikaan esimerkiksi kuivuutta kestäviä viljelykasveja. Lisäksi tarvitaan kestäviä ja tehokkaita tuotantomenetelmiä.

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kasvinsuojelu- ja siemenliiketoimintamme strategian ydin.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.