Moddus Evo | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Moddus M logo

Moddus Evo logo

Kasvunsäätö

Ohjaa kasvustosi korkeaan satoon kasvunsäädön avulla

Korkea satotaso merkitsee viljan tuotannossa parempaa taloutta. On suuri ero kustannuksissa tuotettua viljamäärää kohti, jos samoilla kiinteillä kustannuksilla tuotat 5 tai 7 tonnia hehtaarilta.

Korkea viljasato kasvaa riittävän tiheässä ja hyväkuntoisessa kasvustossa. Jotta saat kasvustosi tuottamaan sen sadon, minkä lajike, maa, olosuhteet jne. mahdollistavat, on sinun ohjattava sitä kasvukauden aikana tarkoituksen mukaisella lannoituksella ja kasvunsäädöllä. Kasvunsäätö tarkoittaa tässä yhteydessä sekä kasvun ohjausta että säätöä.

Korkea satotaso merkitsee parempaa viljelyn taloutta

Viljakasvusto joutuu kasvukauden aikana erilaisten stressitekijöiden alaiseksi. Kova sää, kuten sade ja tuuli voivat johtaa siihen että korsi murtuu tai juuret antavat periksi. Hyvän sadon sijaan tuleekin huono sato ja korkeat kustannukset. Mitä paremmin kasvusto sietää stressitekijöitä, sitä parempi on mahdollisuus että saat korkean sadon ja hyvän lopputuloksen.

Moddus Evo

Vain hyvinvoiva ja tiheä kasvusto tuottaa huippusadon

Moddus Evo

Näkyvät ravinnepuutokset ym. oireet kasvun alussa tulevat tuskin korjaantumaan kasvukauden aikana niin, että kasvusto pystyisi tuottamaan huippusadon.

Moddus Evo

Jotta lopputulos olisi hyvä, on myös alun oltava hyvä.

Kasvuston tulee pysyä pystyssä vahvana ja terveenä kunnes sadonkorjuun aika koittaa. Jotta voit parhaiten ohjata kasvuston kehitystä ja ehkäistä lakoa, on sinun tärkeä tuntea peltosi - mihin se pystyy ja millaiset riskit siellä on. Modduksen avulla voit optimoida viljelytoimenpiteitä, kuten lannoitusta, maan muokkausta ja lajikevalintaa.

Oikean Moddus-annoksen valinta eri tilanteisiin voi olla haaste, mutta sen oppii ajan myötä kun kasvien kehitykseen saa näppituntuman omien peltojen olosuhteissa. Kiinnostava seikka on päivän pituuden ero Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa ja kuinka se vaikuttaa Moddus-tarpeisiin. Mitä pohjoisempana ollaan, sitä pidemmäksi korsi samalla lajikkeella kasvaa ja sitä voimakkaampi Moddus-ohjelma tarvitaan.

Muista: Jotta kasvunsääde toimisi, täytyy kasvissa olla kasvua jota aine säätelisi. Sen vuoksi on tärkeää että kasvi on aktiivisessa kasvussa eikä se kärsi kuivuudesta, ravinteiden puutteesta jne..

Tekemällä oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan pellollasi on avain onnistumiseen.

Opettele kasvin kehitysvaiheet ja tarpeet!

 

Moddus Evo toimii käytännössä

Käsittelyajankohta

Oikeat toimenpiteet oikealla hetkellä ovat ne keinot joilla onnistut. Kasvunsäätö Moddus Evo ja Moddus M –valmisteilla auttavat sinua vahvistamaan kasvuston juurista ylös korteen asti. Aikaisessa käsittelyvaiheessa BBCH 25 (aikainen pensominen) Moddus Evo stimuloi juurten kasvua ja ankkuroitumista maahan, vahvistaa korren tyveä sekä tasaa pää- ja sivuversojen kehittymistä.

Myöhemmällä kasvuvaiheella käytettynä sekä Moddus Evo että Moddus M vahvistavat ja lyhentävät kortta. Käytäntö on osoittanut että Moddus-käsittelyihin kannattaa T0-T1-vaiheissa yhdistää myös jokin hivenravinne.

Oraslannoitus 2-3 –lehtivaiheessa N- tai NK-lannoitteella antaa pienelle taimelle piristeen, jonka avulla se lähtee vahvaan kasvuun heti kasvunsa alkuvaiheesta lähtien.

Voit ohjata ja vahvistaa viljakasvustoa oikea-aikaisella kasvunsäädöllä. Kasvunsäätövaikutus kohdistuu siihen osaan kasvia joka kulloinkin on kehittymässä. Oikeaan ajankohtaan suoritettu käsittely vaikuttaa mm. siihen että kasvusto kehittyy tasaisesti ja että se kestää paremmin lakoa ja muita vastaan tulevia stressitekijöitä. Tarkoituksenmukaisella lehti- ja lisälannoituksella varmistat että kasvustollasi on kulloinkin kaikki ravinteet mitkä se tarvitsee hyvään lopputulokseen vaikuttavien kasvuvaiheiden ja itse kasvun kannalta.

Tähkän aihe ja sen alla olevat solmut näkyvät jo pensomisen loppuvaiheessa.

Moddus-valmisteiden vaikutus viljan kasvuun riippuu käsittelyajankohdasta

Moddus-valmisteiden käyttö

Kasvunsäätö Moddus Evolla pensomisen aikaan – käsittelyajankohta T0 (BBCH 25-29)

Kasvunsäätö Moddus Evolla kasvuston pensomisvaiheessa edistää juurten ja sivuversojen kehittymistä. Vahvemmat juuret ja tukevampi tyvi vähentävät juurilaon riskiä. Jotta käsittely vaikuttaisi toivotulla tavalla, tulee kasvuston olla aktiivisessa kasvussa sekä päivällä että yöllä, eli kun lämpötila on yli 6 astetta.

 
Pitkä päivä (> 14 tuntia) edistää pääverson kasvua, mikä puolestaan hillitsee sivuversojen kehittymistä. Se johtaa kasvuston epätasaiseen kehittymiseen, mikä pahimmillaan ilmenee jälkiversontana. Moddus Evo murtaa pitkän päivän vaikutuksen, jolloin sivuversot pääsevät samaan kasvutahtiin pääverson kanssa.

T0-vaiheessa on tärkeää varmistaa että pienellä kasvilla on käytettävissään riittävästi ravinteita, kuten typpeä, mangaania ja fosforia. Suomessa maat ovat tavallisesti kylmiä vielä muutama viikko kylvöjen jälkeen, minkä vuoksi kasvien voi olla vaikeaa saada mangaania ja fosforia maasta. Sen vuoksi on erittäin suositeltavaa ruiskuttaa Moddus Evo yhdessä jonkin lehtiravinteen kanssa. Esimerkiksi YaraVita Starphos MnP sopii hyvin T0-vaiheen käsittelyyn.
Mikäli rikkakasvitorjunta on tarpeellista tehdä samalla kertaa, niin sen voi tehdä tankkiseoksena Moddus Evon kanssa (huomioi yksittäisten tuotteiden mahdolliset rajoitukset). Viljakasvuston tulee olla hyvässä kasvussa eikä se ole stressaantunut vedenpuutteesta, ravinnepuutteesta tms.

Kasvunsäätö Moddus Evolla tai Moddus M:llä korrenkasvun alussa – käsittelyajankohta T1 (BBCH 30–32)

Korrenkasvun alussa tehty käsittely vahvistaa korren tyveä. Korren lyhentyminen, paksuuntuminen ja sitkeytyminen kohdistuvat tässä vaiheessa korren alaosaan, mikä vähentää korsilaon riskiä. Suurin tarve korrensäädölle on nopeasti kasvavissa tiheissä kasvustoissa, joilla on käytettävissä runsaasti typpeä.

Kasvunsäätö Moddus-valmisteilla T1-vaiheessa vaikuttaa voimakkaammin korrenpituuteen kuin T0-vaiheessa tehty säätö. T1-vaiheessa Moddus-valmisteet myös tasaavat kasvustoa hillitsemällä pääverson kasvua ja edistämällä sivuversojen kehittymistä.

On edelleen tärkeää varmistaa että kasvilla on käytettävissään riittävästi ravinteita, erityisesti typpeä. Mikäli maan pH on korkea tai peltoa on äskettäin kalkittu voimakkaasti, on mangaaninpuute todennäköistä - myös Etelä-Suomessa. Sen vuoksi lehtilannoitusta suositellaan myös tähän Moddus-käsittelyyn. Sopivia valmisteita tähän kasvuvaiheeseen ovat esim. YaraVita Mantrac Pro, Gramitrel tai niiden yhdistelmä.

Myös rikkakasviruiskutuksen voi yhdistää T1-käsittelyyn: rikkakasvit + Moddus + YaraVita (huom. mahdolliset rajoitukset eri valmisteiden sekoittamisessa).

Tavoitteena olevien vaikutusten saamiseksi on tärkeää, että kasvusto on aktiivisessa kasvussa, eikä se kärsi vedestä, ravinteiden puutteesta tms. Kylmissä oloissa, jolloin kasvu hidastuu, voi teho jäädä vaillinaiseksi. Kuumissa oloissa, yli 25 astetta, voi vaikutus taasen olla hyvinkin voimakas. 

Kasvunsäätö Moddus Evolla tai Moddus M:llä lippulehtivaiheessa – käsittelyajankohta T2 (BBCH 37–49)

Kasvunsäätö korrenkasvun lopulla/lippulehtivaiheessa on tärkeää jotta korren yläosaa saadaan lyhennettyä ja vahvistettua, jolloin lakoriski ja ränsistyminen pienenevät. Myöhäinen käsittely (kasvuvaihe 37–49) Moddus Evolla tai Moddus M:llä lyhentää ja vahvistaa kortta.

T2-vaiheen käsittely tehdään voimakkaasti kasvavassa kasvustossa. Käsittely lyhentää lippulehden ja tähkän välistä etäisyyttä, mikä ehkäisee tehokkaasti ohran ränsistymistä. T2-vaiheen käsittelyn voi yhdistää tautitorjuntaan.

Erittäin rehevissä oloissa voi Moddus M:n yhdistää etefoni-valmisteen (Cerone) kanssa ja siten saada ”stoppi-vaikutus” etenkin ohran kasvuun. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen viileän kauden jälkeen kun sää nopeasti lämpenee. Lämpö ja maasta vapautuva typpi aikaansaavat kasvissa voimakkaan ”spurtin” kasvussa, mikä pitää estää. Tällainen ilmiö tapahtuu meillä yleensä Juhannuksen aikoihin, mutta tilanteen niin vaatiessa on toimenpiteisiin ryhdyttävä.   

Kasvuston on oltava hyvässä kunnossa. Stressaantunut kasvusto ei hyödy kasvunsäädöstä ja se voi myös vioittua.

Mitä on lakoontuminen?

Kovat sateet ja tuulet aiheuttavat viljan lakoontumisen. Suuret ja painavat tähkät pitkän korren päässä asettavat suuret vaatimukset korrenlujuudelle sekä juurten pidolle.

Kovissa keleissä paineet voivat olla niin kovat että korsi murtuu tai juuret pettävät.

On kuitenkin olemassa keinoja, joilla lakoontumisriskiä voi ehkäistä.

Lakovilja voi johtaa:

Heikentynyt vedenottoHeikentynyt ravinteidenotto
Huonompi puhtausHuonompi korrenlaatu
Menetetyt ja vaurioituneet jyvätTähkäidäntä
Suurempi riski homeiden kasvulle ja homemyrkyilleVaikeutunut puinti ja kuivaus
Moddus Evo

Laon anatomia

Juurilako syntyy tilanteesta kun:

Tuulen voima + sade + vipuvaikutus > juurten pitokyky < korrenlujuus

Korsilako syntyy tilanteesta kun:

Tuulen voima + sade + vipuvaikutus > korrenlujuus < juurten pitokyky

Juurilako

Kuinka hyvin kasvin juuristo ankkuroituu maahan, riippuu sen laajuudesta ja syvyydestä.

Voimakkaat kesäsateet voivat pehmittää maan rakennetta niin että juuret eivät pysty pitämään kasvia pystyssä.

Juurilako muistuttaa puiden kaatumista juurineen ja ilmenee usein ensimmäisenä lakomuotona. Juurilako aiheuttaa suurimmat sadonmenetykset.

Korsilako

Kasvin jokaisen korren tulee jaksaa kantaa hyvin täyttynyt ja painava tähkä.

Korren voimakkuus ja sitkeys johtuvat sen läpimitasta ja paksuudesta. Korsilakoa esiintyy kun korsi on heikko suhteessa sen pituuteen, eikä sen vuoksi kestä tuulta ja sadetta.

Korsilakoa syntyy yleensä juurilaon jälkeen.