The Good Growth Plan

The Good Growth Plan on työmme ydin.

The Good Growth Plan -periaatteet ja -painopisteet on integroitu tiiviisti toimintaamme kaikkialla maailmassa. Keräämme tietoa maataloudesta kaikkialta maailmasta. Jaamme sen eri puolilla maailmaa toimiville kumppaneillemme, tutkijoille, kansalaisjärjestöille ja tutkimuslaitoksille.

Näin saatavat kokemukset antavat meille mahdollisuuden parantaa kaupallista tarjontaamme sekä tuottaa viljelijöille ja ympäristölle todellisia ja mitattavissa olevia hyötyjä. Näin edistämme kestävää kehitystä sekä omassa liiketoiminnassamme että kaikkialla maailmassa.

Syngenta-ryhmä asettaa uusia tavoitteita tulevaisuuden kestävälle maataloudelle 

Sen mukaan ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden häviämistä ehkäisevät toimet ovat keskeisessä asemassa maatalouden toipumisessa covid-19-rajoitusten taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Tavoitteenamme on kehittää osaamista sekä löytää tuotteita ja teknologioita, jotka takaavat parhaat ratkaisut sekä viljelijöiden että ympäristön kannalta.

Syngenta pyrkii luomaan myönteisiä ilmastovaikutuksia globaalilla tasolla. Teemme sen keskittymällä useisiin aloihin, jotka tällä hetkellä luovat suuria ilmasto- ja ympäristöhaasteita. Esimerkkeinä CO2-päästöt, maaperän eroosio ja biologinen monimuotoisuus.

Uusi Good Growth Plan sisältää rohkeita uusia sitoumuksia, joilla voidaan vähentää maatalouden hiilijalanjälkeä ja auttaa viljelijöitä selviytymään ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärimmäisistä sääoloista.

Olemme määrittäneet sitoumusta, joiden avulla suuntaamme kohti kestävämpää maataloutta. Jokaiseen sitoumukseen liittyy vaativat tavoitteet, jotka pyrimme saavuttamaan vuonna 2025. Raportoimme kunkin tavoitteen saavuttamisen edistymisestä vuosittain Progress Report -raportissa, joka julkaistaan kansainvälisellä sivustollamme.

Nämä ovat sitoumustamme. Napsauttamalla alla näkyvää linkkiä siirryt kansainväliseen sivustoomme, jossa voit lukea lisää.

The Good Growth Plan - pohjoismainen näkökulma

Kehittämällä tuotteita ja antamalla viljelijöille selkeitä neuvoja pyrimme varmistamaan, että jäämät viljelykasveissa ja ympäristössä pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle. Näin suojellaan elintarvikkeiden laatua ja ympäristöä. 

Pohjoismaissa pyrimme määrätietoisesti  

• vähentämän jäämiä viljelykasveissa ja ympäristössä
• lisäämään luonnon monimuotoisuutta muun muassa kukkivien kasvien vyöhykkeitä kylvämällä 
• opastamalla käyttämään tuotteitamme vastuullisesti ja optimaalisesti 
• ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja.

Tähänastiset tulokset

The Good Growth Plan ei pelkästään ohjaa kohti kestävän kehityksen vaatimukset täyttävää maataloutta ja liiketoimintaa. Lisäksi se määrittää tulosten mittaamista.
Jäljempänä näet edistymisemme kuuden sitoumuksen täyttämisessä ja linkkejä, joilla pääset lukemaan lisää kansainvälisellä sivustollamme.

Katso myös Chief Sustainability Officer Alexandra Brandin haastattelu Lontoossa järjestetyssä Sustainable Business Summit 2019 -tapahtumassa - napsauta videota.

Jäljempänä kerrotaan painopistealoistamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä maatalous

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset yhä suuremmassa määrin ja vähentämään ilmastonmuutosta

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä ratkaisuja.

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.