The Good Growth Plan – sitoutumisemme maatalouteen | Syngenta
Share page with AddThis

The Good Growth Plan

The Good Growth Plan on työmme ydin.

The Good Growth Plan -periaatteet ja -painopisteet on integroitu tiiviisti toimintaamme kaikkialla maailmassa. Keräämme tietoa maataloudesta kaikkialta maailmasta. Jaamme sen eri puolilla maailmaa toimiville kumppaneillemme, tutkijoille, kansalaisjärjestöille ja tutkimuslaitoksille.

Näin saatavat kokemukset antavat meille mahdollisuuden parantaa kaupallista tarjontaamme sekä tuottaa viljelijöille ja ympäristölle todellisia ja mitattavissa olevia hyötyjä. Näin edistämme kestävää kehitystä sekä omassa liiketoiminnassamme että kaikkialla maailmassa.

The Good Growth Plan - pohjoismainen näkökulma

Kehittämällä tuotteita ja antamalla viljelijöille selkeitä neuvoja pyrimme varmistamaan, että jäämät viljelykasveissa ja ympäristössä pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle. Näin suojellaan elintarvikkeiden laatua ja ympäristöä. 

Pohjoismaissa pyrimme määrätietoisesti  

• vähentämän jäämiä viljelykasveissa ja ympäristössä
• lisäämään luonnon monimuotoisuutta muun muassa kukkivien kasvien vyöhykkeitä kylvämällä 
• opastamalla käyttämään tuotteitamme vastuullisesti ja optimaalisesti 
• ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja.

Kuusi sitoumustamme

Olemme määrittäneet kuusi sitoumusta, joiden avulla suuntaamme kohti kestävämpää maataloutta. Jokaiseen sitoumukseen liittyy vaativat tavoitteet, jotka pyrimme saavuttamaan vuonna 2020. Raportoimme kunkin tavoitteen saavuttamisen edistymisestä vuosittain Progress Report -raportissa, joka julkaistaan kansainvälisellä sivustollamme.

Nämä ovat kuusi sitoumustamme. Napsauttamalla alla näkyvää linkkiä siirryt kansainväliseen sivustoomme, jossa voit lukea lisää.

Tähänastiset tulokset

The Good Growth Plan ei pelkästään ohjaa kohti kestävän kehityksen vaatimukset täyttävää maataloutta ja liiketoimintaa. Lisäksi se määrittää tulosten mittaamista.
Jäljempänä näet edistymisemme kuuden sitoumuksen täyttämisessä ja linkkejä, joilla pääset lukemaan lisää kansainvälisellä sivustollamme.

Katso myös Chief Sustainability Officer Alexandra Brandin haastattelu Lontoossa järjestetyssä Sustainable Business Summit 2019 -tapahtumassa - napsauta videota.

Tehokkaampi kasvinviljely

Olemme sitoutuneet lisäämään maailman merkittävimpien viljelykasvien keskimääräistä tuottavuutta 20 prosentilla käyttämättä enempää maata, vettä tai tuotantopanoksia.

Kasvatamme jatkuvasti maatalouden tuottavuutta suhteessa vertailuarvoihin. Lisäksi otamme johtoaseman digitaalisessa vallankumouksessa, joka muuttaa maataloutta tulevina vuosina.

Maatalousmaan säilyttäminen hyväkuntoisena

Olemme sitoutuneet parantamaan hedelmällisyyttä 10 miljoonalla hehtaarilla huonokuntoista viljelysmaata.

Olemme yhteistyössä useiden kumppanien kanssa jo saaneet aikaan parannuksia alueella, jonka koko vastaa Guatemalaa.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen

Olemme sitoutuneet vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta 5 miljoonalla hehtaarilla viljelysmaata.

Kokemuksemme ja todisteet osoittavat, että investoiminen biologiseen monimuotoisuuteen kannattaa. Maatalous on riippuvainen pölytyksestä.

Pienimuotoisen viljelyn vahvistaminen

Olemme sitoutuneet saavuttamaan 20 miljoonaa pienviljelijää ja parantamaan tuottavuutta 50 prosentilla.

Pienviljelijöiden tuotot ovat kasvaneet huomattavasti, kun maatiloilla noudatettavia käytäntöjä on parannettu yhteistyössä kumppanien kanssa.

Työturvallisuus maataloudessa

Olemme sitoutuneet antamaan 20 miljoonalle maataloustyöntekijälle työturvallisuuskoulutusta varsinkin kehitysmaissa.

Tuotteitamme on käytettävä turvallisesti, vastuullisesti ja tehokkaasti. Siksi annamme mahdollisimman monelle maanviljelijälle vastuullisuus- ja turvallisuuskoulutusta muun muassa paikallisten yhteistyökumppanien kautta.

Työntekijöiden suojeleminen

Olemme sitoutuneet pyrkimään oikeudenmukaisiin työehtoihin koko toimitusketjussamme.

Tämä tavoite on toteutumassa 100-prosenttisesti – samoin maailmanlaajuisen Fair Labor Association -akkreditoinnin saaminen ensimmäisenä alamme yrityksenä.

 

Jäljempänä kerrotaan painopistealoistamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä

Pyrimme määrätietoisesti saamaan maatalouden täyttämään kestävän kehityksen...

Tuotteidemme vastuullinen käyttö

Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää huolellisesti

Biologinen monimuotoisuus

Kiinnitämme huomiota biologisen monimuotoisuuden edistämiseen.

Kasvinsuojelu ja kestävä kehitys

Tuotteitamme säännellään erittäin tiukasti, joten asetamme turvallisuuden etusijalle...

Teknologia ja innovaatiot

Asetamme etusijalle tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kestäviä ratkaisuja...

Kumppanuudet

Maailmanlaajuiset haasteet on ratkaistava yhdessä.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Olemme kehittäneet 5 hyvää vinkkiä tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön.