CELEST Trio – Laajatehoinen peittausaine kaikille viljoille

Tuotteesta 

Celest Trio on helppokäyttöinen nestepeittausaine kaikille viljoille. Valmisteessa on kolme tehoainetta, joiden ansiosta sillä on laaja teho viljan siemenlevintäisiä ja oraaseen maasta leviäviä tauteja vastaan. Celest Trion erityinen vahvuus on sen erinomainen teho Fusarium-homesieniin.

Hyvä teho orastumista haittaavia homesieniä vastaan varmistaa, että vilja orastuu hyvin ja tasaisesti. Hyvä teho homesieniä vastaan on erityisen tärkeää viileässä maassa. Viileässä siemenen itäminen ja orastuminen on hidasta, jolloin viileyttä sietävillä homesienillä on hyvin aikaa vaurioittaa sitä. Hyvä teho viiru- ja nokitauteja jne. vastaan varmistaa sadon laatua.

Vaikutustapa

Celest Trio on kosketus-, paikallissysteeminen sekä systeeminen valmiste. Kuten monet muutkin peittausaineet, se saattaa viivästyttää orastumista 1-2 vrk. Peittauksen ansiosta terveen oraan kasvu ei kuitenkaan ole pysähdyksissä, vaan se suuntautuu alaspäin, eli juuret kehittyvät vastaavasti enemmän

Celest Trio vaikutustapa

Celest Trio tehoaa erinomaisesti seuraaviin myös hometoksiineja tuottaviin Fusarium-lajeihin: F.avenaceum, F.culmorum, F.graminearum, F.langsethiae, F.oxysporum. Peittaus siis estää näiden homesienten leviämisen siemenen mukana, mutta se ei riitä suojaamaan viljaa mahdollista Fusarium-saastuntaa vastaan myöhemmin tähkävaiheessa. 

Celest Triolla peitattu terve kaura orastuu vahvana
Celest Trio torjuu mm. ohran siemenlevintäisen verkkolaikun

Käyttö  

Viljan siemen peitataan nestepeittauslaitteella. Valmisteeseen voi peittauslaitten ominaisuuksistttta riippuen sekoittaa vettä. Käyttömäärä on 150-200 ml/100 kg siementä. Annos asetetaan siemenerässä olevan saastunta-asteen mukaan. 

Celest Trio on koostumukseltaan Formula M - teknologiaa, jonka ansiosta juuri peitattu siemen juoksee hyvin peittauslaitteissa. Käyttäjämukavuutta lisää se, että Celest Triolla peitattu seimen pölyää minimaalisesti. Kiertokoe on muistettava tehdä aina ennen kylvöä ja kun siemenerää vaihdetaan. Jotta oikea kylvömäärä varmistuisi, on kiertokoetta tehtäessä tärkeää että kylvökoneen syöttölaitteisto pyörii samalla nopeudella kuin mitä se kylväessäkin pyörii.
Celest Triolla ei ole rajoituksia pohjavesialueiden suhteen ja sillä peitattua siementä saa kylvää peräkkäisinä vuosina samalle lohkolle.

Viljan hyvä orastuminen ja kasvuun lähtö mahdollistaa hyvin kehittyvän kasvuston ja sitä myöten runsaan sadon.