Lehtipolte

Alternaria solani

Sygdomme i kartofler

Harmfulness:
Medium
medium

Vaihteleva säätyyppi suosii lehtipoltetta: vuorotellen märkää ja kuivaa sekä lämpimät jaksot. Lehtipolte tuhoaa perunan yhteyttävää pinta-alaa, mikä alentaa satoa.

Saastuntariski on suurin pellolla, jossa on aiemmin ollut voimakas saastunta. Stressitekijät, kuten kuivuus, hyönteisvioitus ja ravinteiden puute lisää riskiä. Oireet ilmaantuvat yleensä vasta heinäkuun lopulla, mutta saastunta on tapahtunut jo useita viikkoja aikaisemmin. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä alimpiin lehtiin ja ajouriin.

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa kasvijätteissä, joista sen itiöt tuulen ja sadepisaroiden liikuttamina saastuttavat ensimmäiseksi alimpia lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa. Itiöitä ja rihmastoa voi olla perunakasvustossa jo aikaisessa vaiheessa, mutta tauti iskee kasviin vasta kun se stressaantuu ja lehtien puolustuskyky heikkenee.