Möhöjuuren kestävä syysrapsi SY Alibaba

Siemenet

Kävimme Halikossa OP Ruposen syysrapsipellolla katsomassa SY Alibaban kasvua ja kaivamassa esille rapseja juurineen. Kylvöön oli tarkoituksella valittu peltolohko, jolla tiedettiin olevan korkea riski möhöjuurelle. Videolla näkyy tuloksia ja hyvän möhöjuuripaineen indikaattorina toimivat peltoon jääneet kevätoljykasvien siemenet (viljelystä aikaa yli 5v.), jotka ovat itäneet syksyllä ja kasvit yrittävät aloittaa kukkinnan jo nyt syksyllä. Alla olevassa tekstissä lisää lajikkeiden möhöjuuren kestosta ja mitä se tarkoittaa käytönnössä.

Öljykasveilla esiintyvä möhöjuuri on vaikeasti torjuttava ja haitallinen kasvitauti. Näkyvin möhöjuurisienen oire on rypsin ja rapsin juureen kehittyvät epämuodostuneet äkämät. Pahimmillaan suuret pääjuuressä olevat äkämät estävät veden ja ravinteiden kulkeutumista kasvin käytön, mikä haittaa kasvua ja alentaa satoa. Kaikkien huonoimmassa tapauksessa pääjuuren tyvelle kehittyvä möhöjuuren äkämä aiheuttaa koko kasvin lakastumisen. Möhöjuuren itiöt säilyvät maassa itämiskykyisinä hyvin pitkän ajan ja viljelykierto on avainasemassa sen hallinnassa.

SY Alibaba on ensimmäinen Suomen markkinoille saapunut möhöjuuren tautikantoja P1 ja P3 kestävä syysrapsilajike. Mutta mitä möhöjuuren kestävyys tarkoittaa käytännössä. Ensin on paikallaan avata termit kestävä ja resistentti/immuuni. 
Möhöjuurenkestävä lajike saa tartunnan taudista. Jalostuksen kautta aikaan saadut kasvin ominaisuudet kuitenkin pitävät suurimman osan rapseista ns. puhtaana, eli niihin ei kehity äkämiä haittaamaan juuriston toimintaa. Muutamat yksittäiset kasvit ovat alttiimpia ja niihin kehittyy myös möhöjuuren äkämiä. Kokonaisuudessa lohkon satotaso ei kuitenkaan laske, koska ilman oireita olevat yksilöt paikkaavat muiden huonompaa kasvua. Yleensä altistava tekijä on jo valmiiksi muita yksilöjä heikompi kasvu, jonka syynä on puutos, vioitus tms. Siksi videolla etsimme pienempiä rapseja vertailuun.

Esimerkiksi videolla olevalla lohkolla n. 90% SY Alibaban juurista oli puhdas äkämistä. Lisäksi nekin joista löysimme oireita, olivat äkämät enimmäkseen sivujuurissa jolloin möhöjuuri ei haittaa kasvua yhtä merkittävästi. Vastaavasti pellolta löytyneistä kevätöljykasveista lähes 100% oli äkämien vaivaamia ja ne sijaitsivat pääjuuressa. Möhöjuuren kestävä lajike ei siis vapauta suositellusta 5 vuoden viljelykierrosta öljykasvien kohdalla. Koska möhöjuurelle löytyy kasvualusta, niin sen itiöitä pysyy maaperässä. Kestävä lajike kuitenkin mahdollistaa hyvän sadontuoton peltolohkolla jossa on tautipaine möhöjuuren osalta.  

Jos lajike olisi resistenssi (eli immuuni) möhöjuurta vastaan, niin silloin tauti ei pääsisi tarttumaan kasviin lainkaan ja sieni ei muodostaisi itiöitä enää lisää. Tällaisia lajikkeita ei kuitenkaan toistaiseksi ole ollut tarjolla myytäviksi.

Vielä sana möhöjuuren eri tautikannoista ja yleisyydestä. SY Alibaba on kestävä möhöjuuren tautikantoja P1 ja P3 vastaan. Nämä ovat yleisiä tautikantoja mm. Ruotsissa, mutta Suomessa vastaavaa tutkimusta eri tautikantojen yleisyydestä ei ole tehty. Halikossa tehtyjen havaintojen mukaan näyttää siltä että SY Alibaban möhöjuuren kestävyydestä on hyötyä myös Suomessa. Viimeisin möhöjuuren tautikartoitus Suomessa on tehty 2007-2009, jolloin tutkittiin taudin yleisyyttä. Silloin möhöjuurta löytyi joka neljänneltä rypsi- tai rapsipellolta. Joissakin Euroopan maissa suositellaan, että jos peltolohkolla epäillään tai tiedetään olevan möhöjuurta, niin silloin kylvetään ainoastaan möhöjuuren kestäviä lajikkeita.