Syngenta Group Ventures investoi uusiin kestäviin vaihtoehtoihin maataloudelle

Syngenta

Syngenta Group Ventures on yhdessä muun muassa Novo Holdingsin kanssa sijoittanut BioPheroon. Uuden teknologian avulla BioPhero kehittää feromoneja, joita voidaan käyttää tuholaisten torjuntaan estämällä ja ehkäisemällä niiden lisääntymiskyky.

Mitä feromonit ovat?

Monet hyönteiset kommunikoivat keskenään tuoksujen – feromonien – välityksellä. Feromonit ovat luonnollisia ja pääosin eläinlajikohtaisia aineita, jotka ovat tärkeitä niiden lisääntymisessä. BioPhero-teknologian avulla näitä feromoneja on kehitetty edelleen niin, että tiettyjen tuholaislajien lisääntymistä voidaan ehkäistä. Tämä tarkoittaa, että ne vaikuttavat vain tiettyyn hyönteislajiin, jolloin niiden populaatioita voidaan hallita tarkasti tietyllä alueella. Tämä on hyödyllistä ruoan tuotannossa tuholaismäärien vähentämisessä.

Tyypillisesti feromonit tuotetaan kemiallisella prosessilla, minkä tekee feromoneista kalliita. Sen vuoksi niitä on käytetty vain korkean hintatason viljelykasveilla ja istutuksilla. BioPheron bio-feromonit sen sijaan ovat halvempia. Sen vuoksi niitä voidaan käyttää tavallisilla peltokasveilla ja ne voidaan sisällyttää osaksi riviviljelykasvien tuholaistorjuntaa.

– Uskomme todella, että voimme vaikuttaa. Feromonimme torjuvat eräiden maailman tärkeimpien viljelykasvien, kuten maissin ja riisin, tuholaisia. Ne muodostavat ruokavalion perustan Afrikassa ja Aasiassa. Mahdollisuus torjua tuholaisia ​​näistä ja monista muista viljelykasveista helposti ilman ympäristö- tai terveysriskejä on suorastaan ​​vallankumouksellista, sanoo BioPherosin tekninen johtaja Jesper Dohrup.

Kohti kestävää maataloutta

BioPheron missio on olla edelläkävijä globaalissa siirtymisessä kohti kestävää maataloutta. Tämä on myös Syngentan tavoite, joka investoi ja innovoi viljelytekniikkaan, jotta saadaan myönteisiä ja pysyviä muutoksia maataloudessa.

Sijoituksen tekee Syngenta Group Ventures. Vuodesta 2009 lähtien se on investoinut yli 100 miljoonaa dollaria uusiin teknologioihin ja yrityksiin, joiden tavoitteena on maatalouden ja elintarviketuotannon kehittäminen tulevaisuutta varten.

”BioPhero todistaa innovatiivista lähestymistapaa tulevaisuuden maatalouteen, ja tätä me Syngentassa haluamme tukea. Syngenta Group Ventures etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja maataloudelle. Investoimme BioPhero-tiimiin ensimmäistä kertaa noin kolme vuotta sitten, tunnustaen heidän johtavan aseman teknologisessa kyvykkyydessä. He ovat jatkuvasti ylittäneet kaikki tuolloin odotukset. Tämä uusi investointikierros antaa heille mahdollisuuden laajentaa BioPheron alustaa ja luoda feromoneja, joiden avulla voidaan hallita eri tuholaislajeja", sanoi Michael Lee, Syngenta Venturesin toimitusjohtaja.