Syngenta investoi biologisiin tuotteisiin

Syngenta

Jos maatalouden on tarkoitus saavuttaa Suomen itselleen asettamat ilmastotavoitteet ja EU:n vihreän sopimuksen (Green Deal) tavoitteet muutamassa vuodessa ja olla edelleen kilpailukykyinen, on haettava uusia ratkaisuja ja työskentelytapoja. Syngenta investoi biologisiin tuotteisiin tulevina vuosina vastatakseen uusien ympäristöystävällisten ja innovatiivisten maatalouden ratkaisujen kysyntään. Yksi ensimmäisistä vaiheista on tehdä enemmän kokeita ja testejä.

Maataloudessa meidän on hyödynnettävä käytettävissä oleva pinta-ala, jotta voimme tuottaa tarpeeksi ruokaa kasvavalle maailman väestölle ympäristö huomioon ottaen. Lisäksi käytettävissä olevien kasvinsuojeluaineiden määrä on laskussa, samalla kun mm. kasvitaudit ja tuholaiset aiheuttavat edelleen suuria haasteita. Se pakottaa maatalouden hakemaan uusia suuntia ja poimia työkaluja muilta hyllyiltä.

Yksi vastauksista on löytää luonnon omia työkaluja biologisten tuotteiden kehittämiseksi.

"Syngentan tavoitteena on tarjota viljelijöille uusia tuotteita ja teknologisia ratkaisuja, jotta he voivat viljellä kasveja tavalla, joka vastaa yhteiskunnan elintarviketarpeisiin kestävällä tavalla. Pyrimme varmistamaan, että biologiset tuotteet voi tulevaisuudessa asettaa vierekkäin synteettisten kasvinsuojeluaineiden kanssa, jotta viljelijä voi valita yhdistelmän, joka on sekä tehokas että kestävä", sanoo Carina Skovmøller, kestävän kehityksen, yhteiskuntasuhteiden ja viestinnän johtaja, Syngenta Nordics.

Biologisten tuotteiden testaus
Syngenta panostaa uusien biologisten tuotteiden testaamiseen pohjoismaisissa olosuhteissa.  Syngenta testaa biostimulantteja sekä biologisia torjunta-aineita useilla maatalouskasveilla.

"Syngenta testaa biostimulantteja samalla tavalla kuin muitakin tuotteita. On tärkeää, että markkinoille tuodut tuotteet on kokeiltu ja testattu, jotta viljelijät tietävät mitä tuotteelta odottaa. Tämä koskee myös biologisia tuotteitamme", sanoo Syngenta Nordicsin tekninen johtaja Morten Lind, ja lisää:

"Yksi tärkeimmistä asioista on tällä hetkellä selvittää, miten otamme kemian ja luonnon parhaat puolet käyttöön ja kuinka saavutamme optimaaliset ratkaisut tulevaisuutta varten, kuten myös kehittää yhteiset testauskriteerit koko toimialalle."

Syngenta on tuomassa markkinoille uuden biostimulantin Quantis. Quantis on tarkoitettu mm. perunalle ja se auttaa kasvia selviytymään kuivuudesta ja lämpöstressistä. Sitä voidaan käyttää sekä luonnonmukaisessa että perinteisessä maataloudessa Quantis on ensimmäinen lanseeraamamme biostimulantti, ja lisää seuraa tulevina vuosina. Quantis lanseerataan keväällä 2021, lisätietoja jäljempänä.

Faktoja biologisista tuotteista:
Biologiset tuotteet perustuvat luonnosta peräisin olevaan biologiseen materiaaliin. Aineita käytetään tuholaisten tai tautien torjuntaan tai viljelykasvien kasvun stimulointiin. Biologiset tuotteet jaetaan yleisesti kahteen pääryhmään: biologiset torjunta-aineet ja biostimulantit. Biologisia torjunta-aineita käytetään tuholaisten ja kasvitautien aiheuttamien ns. bioottisen stressin torjumiseksi. Biostimulantteja käytetään tyypillisesti vakuutuksena ei-biologisista stressin aiheuttajia, kuten kuivuutta, kuumuutta, kylmyyttä ja märkyyttä, ns. abioottista stressiä vastaan.

Lisätietoja Syngentan toiminnoista liittyen biologisiin tuotteisiin