Perunan peittaus - vahva perusta kasvun alkuunlähtöön

VAHVA KASVUUNLÄHTÖ

Perunan peittaus - vahva perusta kasvun alkuunlähtöön

Terve siemen on hyvän perunasadon edellytys. Perunan siemenen peittaus suojaa sen siemenlevintäisiä tauteja vastaan ja peruna voi aloittaa kasvunsa terveenä. Peittausaineen valinnassa on hyvä kiinnittää huomio siihen, miten peittaus paitsi varmistaa sadon määrää, mutta myös kuinka se vaikuttaa perunan kuoriominaisuuksiin, varastosäilyvyyteen, kokojakaumaan jne.

Ainevalinnan lisäksi perunan peittauksessa on tärkeää kiinnittää huomio peittaustekniikkaan. Hyvä aine toimii kunnolla vain, kun peittaustekniikka on kunnossa. Peittausaine tulee saada levitettyä tasaisesti koko siemenerään, jokaiseen siemenmukulaan sekä koko siemenmukulan pinnalle. Näin varmistetaan paras teho tauteja vastaan. Samalla on pidettävä mielessä, että perunan pinta ei saa olla märkä liian kauan käsittelyn jälkeen, sillä kosteus altistaa perunan bakteeritaudeille.

Hyvä peittaus antaa etumatkaa

Perunan kasvinsuojelu on haasteellista, sillä kasvutapansa vuoksi ja runsaasti vettä sisältävänä kasvina se on altis useille kasvitaudeille. Perunasadon tuottamisessa peittaus on ensimmäisiä kasvinsuojelutoimenpiteitä, joilla varmistetaan saatava sato.

Maxim 100 FS on laajatehoinen perunan peittausaine

  • Maxim 100 FS on nestemäinen perunan peittausaine ja siinä on intensiivinen väriaine.
  • Maxim 100 FS:n vaikuttava aine on kosketusvaikutteinen fludioksoniili. Se estää soluseinien muodostumista taudinaiheuttajasienissä, mikä vaikuttaa niiden nestetasapainoon. Tehoaineen vaikutuksesta sienisolujen kasvu estyy. Fludioksoniili on kehitetty luonnosta peräisin olevan sädesienen tuottamasta pyrrolnitriini-aineesta, joka estää toisten sienten kasvua.
  • Maxim-peittaus suojaa perunan siemenmukulan siemenlevintäisiä tauteja vastaan: perunaseitti, harmaahilse, känsärupi, mustalaikku, phoma, fusarium
  • Maxim-peitattu perunan siemen itää ja taimettuu tasaisesti, koska se suojaa idun etenkin perunaseittiä vastaan. Vain terveellä siemenperunalla pääsee korkeaan satoon
  • Maxim-peittaus johtaa parempaan sadon laatuun: kuoriominaisuudet, varastointikestävyys, mukuloiden kokojakauma
  • Maxim 100 FS ei vaikuta suoraan perunan kasvuun, eikä sillä ole vaikutusta sadon makuun tai hajuun.

MAXIM 100 FS

Maxim 100 FS on laajatehoinen perunan peittausaine

Käyttö

Siemenperuna käsitellään Maximilla joko varastosta ulos otettaessa esim. lajittelun yhteydessä, upotusmenetelmällä tai istutettaessa. Valmisteen tasainen levittyminen siemenmukuloihin varmistaa tehon. Käyttömäärä on 200-250 ml/1000 kg siementä, siemenlevintäisen harmaahilseen, perunaruven ja kuorirokon torjunnassa 250 ml/1000 kg. Peittaustekniikasta riippuen valmiste kannattaa sekoittaa veteen, jota se levittyisi mukuloiden pintaan mahdollisimman tasaisesti. Sakkaantumisen ehkäisemiseksi on vesiseosta sekoitettava koko ajan, etenkin ravinneseoksia käytettäessä.

Käsittely rullapöydällä

Jotta aine leviäisi tasaisesti siemenmukuloiden pinnalle, tulee niiden pyöriä suihkusuuttimien alla useita kertoja. Käsitteleminen rullapöydällä voidaan tehdä ennen varastointia tai valmisteltaessa siementä istutettavaksi. Mikään peittausaine ei estä bakteerien kasvua. Sen vuoksi siemenperunan täytyy kuivua nopeasti käsittelyn jälkeen, jotta bakteerit eivät pääse kasvamaan. Valmistetta käytetään sellaisenaan tai veteen laimennettuna niin, että nestettä menee 1,5-2 l/1000 kg siementä.

Käsittely istutuskoneessa

Parhaan peiton saavuttamiseksi aine suositellaan ruiskutettavaksi siemenmukuloihin istutuskoneeseen asennetuista toisiaan vasten sijaitsevista suuttimista (2 kpl/penkki), jotka on suunnattu maahan putoaviin mukuloihin. Istutuskoneen nestepeittauslaitteessa käytettäessä tehdään laimennus veteen niin, että nestettä menee 20-40 l/1000 kg siementä.

Mikäli valmistetta käytetään yhdessä lannoitteen kanssa, suositellaan nestemääräksi 150 l/ha (NP-lannoitteen, Maxim 100 FS:n ja veden summa), lannoitteesta riippuen. Seos tehdään niin, että ensin säiliöön sekoitetaan vesi ja lannoite, minkä jälkeen lisätään Maxim 100 FS mieluiten ensin pieneen vesimäärään sekoitettuna. Käytä aina suuttimia, jotka tekevät karkeahkon ja tasaisen pisarakoon, joka ehkäisee ilmakulkeumalle alttiin sumun muodostumista. Seuraa että suuttimet toimivat asianmukaisesti, eivätkä tukkeudu.

Upotuspeittaus

Upotuspeittauksessa on tärkeintä, että bakteereiden aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi käsitelty siemen kuivuu nopeasti. Upotuspeittauksessa valmistetta sekoitetaan 0,5-0,7 l 100 litraan vettä (0,5-0,7 % liuos). Käyttöliuosta kuluu 6-12 l/1000 kg siementä siemenperunan koosta ja multaisuudesta riippuen. Jos käsittely tehdään kauan ennen istutusta, on bakteeritautiriskin minimoimiseksi käytettävä niin pientä vesimäärää kuin mahdollista.

Maxim 100 FS suojaa siemenmukulat tauteja vastaan. Tautien vaivaama peruna taimettuu huonosti

 Maxim 100 FS suojaa siemenmukulat tauteja vastaan. Tautien vaivaama peruna taimettuu huonosti

Maxim 100 FS torjuu perunaseitin (Rhizoctonia solani)

Maxim 100 FS torjuu perunaseitin (Rhizoctonia solani)

Ruutukoe, BJ-Agro, Tanska 2019, lajike Belana ruokaperunaksi. Havainnot tehtiin kun peruna oli n. 10 cm taimella. Maxim 100 FS -käyttömäärä 0,625 l/ ha, käsittely varastossa ennen istutusta, istutusmäärä 4-4,5 t/ha. Seittiä ei havaittu missään käsitellyissä koejäsenissä. Kaikissa käsittelemättömissä tautia sen sijaan oli.

10,9% korkeampi sato Maxim 100 FS:llä

10,9% korkeampi sato Maxim 100 FS:llä

Demokoe, Flemming Gaarn Svendsen, Pohjois-Jyllanti, Tanska 2019, lajike Avarna siemenperunaksi. Sato määritettiin nostamalla 4 riviä (8 riviä/kerranne). 3 kerrannetta. Molemmilla valmisteilla täysi käyttömäärä. Käsittely istutuksen yhteydessä.

Peruna

Peruna

On vaikea peitellä sitä, että on vallinnut oikean ruiskutusohjelman

Suojaa perunahometta vastaan varhaisessa vaiheessa.

Vältä alternariaa perunoissa

Ehkäise Alternaria-taudin puhkeaminen perunoissa.