Pidä jokainen lehti terveenä ja tuottavana

Kasvinsuojelu

Viljakasvin lehtien tehtävä on yhteyttää ja tuottaa yhteyttämistuotteita sadonmuodostusta eli jyvien kehitystä varten. Myös muut vihreät kasvinosat yhteyttävät ja ne kaikki ovat tärkeitä. Ohralla lehdet ja varret tuottavat yhteyttämisellään yli 80 % sadosta. Vehnällä sen tärkeimmät osat ovat kolme ylintä lehteä ja tähkä.

Viljan taudit tuhoavat yhteyttämispintaa, varastavat yhteyttämistuotteita sekä ehkäisevät yhteyttämistuotteiden siirtymisen lehdistä tähkään ja jyviin. Ne myös estävät veden ja ravinteiden kulkua lehteen, mikä haittaa kasvin yhteyttämistä ja muuta toimintaa. Mitä suuremman osan lehden pinta-alasta tauti on leveyssuunnassa tuhonnut, sitä enemmän se haittaa aineiden siirtoa eri kasvinosien välillä.

Korrenkasvun aikaan vilja varastoi osan yhteyttämisessä muodostuvista sokereista lehtiin ja varteen, joista se siirtää ne tähkään jyvän täyttymisen aikaan. Ohran ja vehnän laikkutaudit tuhoavat lehteä sisältäpäin kaksi-kolme viikkoa ennen kuin laikku tulee näkyviin. Kun laikku tulee esiin, on paljon jo menetetty. Ruostetaudit leviävät nopeasti ja niiden aiheuttamat tuhot tulevat näkyviin muutamassa päivässä saastunnan jälkeen.

Ramularia- eli pantterilaikku on Suomessa uudehko ohran tauti. Sieni-itiön itämiseen riittää esim. yön kosteus, mutta pahimmillaan se on kun päivisin on sen jälkeen kirkas säteily. Tauti leviää kasvinjätteistä, muista heinämäisistä kasveista sekä siemenestä. Sitä voi olla kasvustossa jo korrenkasvun aikaan, mutta varsinaisesti se tulee esiin viljan kehityksen loppuvaiheessa. Pantterilaikku iskee ylimpiin lehtiin, varsiin sekä vihneisiin, jotka kaikki ovat tärkeitä jyvän täyttymisen kannalta. Seurauksena on pieneksi jäänyt jyväkoko.

Elatus Plus on uusi kasvitautiaine viljoille. Se sisältää uutta SolatenolTM –tehoainetta, joka tehoaa hyvin pantterilaikkuun. Elatus Plus tehoaa myös muihin ohran ja vehnän tauteihin ja pitää tärkeät kasvinosat terveenä ja tuotantokuntoisina. Resistenssi-riskin ja tehon syventämisen vuoksi valmistetta käytetään aina yhdessä tankkiseoksena jonkin toisen tyyppisen valmisteen kanssa. Elatus Plus on teholtaan voimakas ja pitkävaikutteinen ja se antaa täyden suojan ohran ja vehnän tauteja vastaan.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.

Arto Markkula

Syngenta Nordics A/S